Naučnici otkrili

Lociran dio mozga za duhovne aktivnosti

10:28, 11.06.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Grupa naučnika sa Univerziteta Jejl locirala je donji lijevi tjemeni režanj u mozgu kao mjesto za duhovne aktivnosti čovjeka.

Tokom eksperimenta, dok su se akteri istraživanja prisjećali nekih duhovnih stanja, smanjena aktivnost registrovana je i u regijama povezanim sa obradom opažanja i emocija.

Naučnici su sproveli istraživanje čiji je cilj bio da otkriju neurološke mehanizme uključene u duhovna iskustva, prenosi "Sajens alert".

Bez obzira na to jesu li ili nisu religiozni, mnogi ljudi tokom života iskuse trenutke koji bi se mogli smatrati duhovnim, odnosno kada ih prožima snažan osjećaj smisla, spokoja ili povezanosti sa svijetom.

Naučnici sada vjeruju da su pronašli mjesto na kome se u ljudskom mozgu obrađuju ti natprirodni trenuci - otkrili su regiju mozga u tjemenom režnju za koju pretpostavljaju da je uključena u iskustva koja nadilaze uobičajena stanja.

Tokom istraživanja, naučnici su intervjuisali 27 zdravih mladih ljudi koji su im pomogli u stvaranju personalizovanog opisa u kojem su se prisjećali duhovnih epizoda iz prošlosti, odnosno situacija kada su osjećali jaku povezanost sa nekom višom silom.

Sedam dana kasnije, svaki ispitanik pojedinačno je podvrgnut funkcionalnoj magnetnoj rezonanci mozga, kada im je praćena neurološka aktivnost dok su slušali neutralni ženski glas koji je čitao njihova duhovna iskustva.

Rezultati su pokazali da se pri prisjećanju duhovnih iskustava smanjuje aktivnost u lijevom donjem tjemenom režnju, koji je uključen u svijest o sebi i drugima.

Rezultati upućuju na činjenicu da duhovna iskustva potencijalno uključuju doživljaj susreta sa određenim `prisustvom`.

Ovakvo tumačenje u skladu je sa snažnim osjećajem predaje božanstvu ili nekom drugom predmetu poštovanja, ističu naučnici.