Nova pravila

Umjetnici i stručnjaci u kulturi biće zavedeni u registre

20:07, 09.09.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Ko je umjetnik a ko stručnjak u kulturi - znaće se po tome u koji registar bude upisan. Prethodno će morati da ispuni pravilnikom propisane uslove. Oba registra su zamišljena kao baze podataka, praćenja i analiza rada umjetnika i stručnjaka i njihovog doprinosa razvoju kulture u Srpskoj.

Tako, umjetnik mora da se najmanje tri godine bavi umjetničkom djelatnošću, nezavisno od stečenog obrazovanja, da ima kontinuitet javnog obavljanja svojih djela. U Ministarstvu su napravili pravilnik prema kojem će biti vredovano 36 umjetničkih zanimanja. 

"Nakon upisa u registre umjetnika i stručnjaka u kulturi, jeste da ćemo mi i dalje raditi na razvijanju njihovog statusa i određenih benefita koji će kao takvi ostvarivati kroz različlite aktivnsoti koje bude provodilo Ministarstvo", poručila je Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Registri će biti u elektronskom formatu, a vodiće ih Ministarstvo prosvjete i kulture. Stručnjaka u kulturi, prema selekciji Ministarstva, ima 12, a najviše stavki za ispunjavanje uslova za upis imaju producent, organizator i menadžer. Oni će morati ispuniti čak 19 uslova. 

"Sam registar ne nudi nikakve benefite, ali je registar onaj prvi korak  na osnovu kojeg će Ministarstvo prosvjete i kulture da izradi sistem, a to znači da će biti omogućeno da umjetnici i stručnjaci koji su zaslužni, na određeni način kroz praćenje njihovog rada i doprinosa razvoju kulturi i umjetnosti RS i nagrade", istakla je Tanja Đaković, pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske.

Bilo je vrijeme da u Ministarstvu shvate da neko o umjetnicima mora da vodi računa, kaže Nenad Novaković, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske. Pohvaljuje odluku da se formiraju registri.

"Ozbiljnost jedne države, jednog društva leži u tome koliko vodimo računa o ljudima koji su nešto ostavili iza nas. Precizni kriteriji koji se moraju izdefinisati ko u koju kategoriju pripada i onda više neće biti problema. Evo, recimo, mi smo po prvi put u Narodnom pozorištu uspsotavili kriterijume  napredovanja glumačkih grupa. Mi imamo jednu apsolutnu harmoniju sad, zna se, pravilnik postoji, transparentan jasan, ko ispuni uslove ide, ne treba mu direktor, ministar", smatra NEnad Novaković, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Jasno definisan status imaće i udruženja u kulturi i to tako što će udruženja koja imaju veći broj umjetnika dobiti i veću finansijsku podršku. Umjetnici i stručnjaci moći će tokom cijele godine da podnesu zahtjev za upis u registar.