Kantonalno ministarstvo objavilo spisak

Deen i Hari Varešanović "na budžetu" Kantona Sarajevo

16:43, 26.03.2019.
Izvor: klix.ba
Thumbnail
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo objavilo je novi Registar istaknutih samostalnih umjetnika na kojem se nalazi 41. ličnost iz raznih područja umjetničkog stvaralaštva.

Podsjećamo, istaknuti umjetnici su ljudi za koje se izdvajaju sredstva iz budžeta KS kao doprinos za bogaćenje kulturno-istorijskog opusa BiH. Njima Kanton Sarajevo uplaćuje penziono i zdravstveno osiguranje.

Na ažuriranom registru za 2019. godinu nalaze se likovni umjetnici, književnici, modni dizajneri, muzičari i kaligrafi. Najviše je likovnih umjetnika među kojima su i Irfan Hozo, Mirsada Baljić, Edin Dervišević, Maja Behmen-Novalić, Muhamed Ćeif, Ata Omerbašić i mnogi drugi.

Iz svijeta modnog dizjana u Registru se jedino smjestila Emina Husedžinović-Ibrahimović. Takođe, na listi je i jedan kaligraf Mirsad Smajović.

Kada je riječ o muzičarima, na listi su i dalje Muhidin Muharemović, Hajrudin Varešanović i Fuad Backović.

Iz svijeta književnosti među istaknutim umjetnicima su Izet Perviz, Sabahudin Hadžialić, Ahmed Burić, Dijan Kalač, Asim Kujović i Husein Hasković.

Istaknuti samostalni umjetnici su osobe koje ne smiju biti u radnom odnosu, a umjetničko stvaralaštvo i djelovanje im treba biti jedino profesionalno zanimanje.