Da li je u BiH dozvoljeno imati zatamnjene šajbe?

12:40, 20.01.2021.
Izvor: ATV
Pošto nam se u posljednje vrijeme javilo mnogo čitalaca sa upitom da li smiju imati zatamnjena stakla na automobilu, izdvojili smo dio pravilnika koji važi na nivou BiH, odnosno člana 46. koji se odnosi na postavljanje folija za zatamnjivanje stakala na automobilu, a koji je objavljen u Službenom glasniku 83/20:

(3) Nije dozvoljeno naknadno zatamnjivanje vjetrobrana.

(4) Mogu se dodatno zatamniti:

a) bočne staklene površine u ravni vozača i suvozača, postavljanjem homologovanih folija, tako da ukupna providnost staklene površine nakon postavljanja folije iznosi najmanje 70%;

b) bočne staklene površine motornih vozila iza leđnog naslona sjedišta vozača i suvozača i zadnje staklo motornih vozila, postavljanjem homologovanih folija, pri čemu motorna vozila moraju imati ugrađena najmanje dva (spoljašnja) bočna vozačka ogledala;

c) zadnja i bočna stakla autobusa postavljanjem reklamnih folija u skladu sa članom 113. stav (3) ovog pravilnika;

d) zadnje staklo motornog vozila, namijenjenog za obavljanje privredne djelatnosti za koju su registrovani, postavljanjem reklamnih folija, pri čemu motorna vozila moraju imati ugrađena najmanje dva (spoljašnja) bočna vozačka ogledala.

(5) Stepen refleksije stakala na vozilu iz stava (4) ovog člana ne smije da prelazi 15% kako ne bi došlo do zasljepljivanja drugih učesnika u saobraćaju.

(6) Homologovane folije iz stava (4) tač. a) i b) ovog člana nakon 1.6.2021. godine sadrže naljepnicu sa jedinstvenim serijskim brojem koja se postavlja u donjem uglu stakla između folije i stakla, odnosno na staklo i to prilikom ugradnje folija, pored homologacijske oznake stakla i to da ne prekriva tu oznaku, dimenzija naljepnice 10x40 mm, a servis je dužan da vlasniku vozila izda pisanu potvrdu A4 formata o ugrađenoj foliji, koja, pored naziva servisa koji je izvršio postavljanje i datuma i vremena postavljanja folije, sadrži:

a) naziv proizvođača unutrašnje plastične prevlake,

b) vrstu unutrašnje plastične prevlake (komercijalna oznaka, način proizvodnje, klasa materijala),

c) debljinu unutrašnje plastične prevlake,

d) boju unutrašnje plastične prevlake,

e) propustljivost svjetlosti,

f) stepen refleksije,

g) serijsku oznaku postavljene naljepnice,

h) izjavu servisa da su ispunjeni svi uslovi prema UN/ECE R43.".

(7) Vjetrobrani moraju biti slojeviti-laminirani, odnosno ne smiju biti od kaljenog (sa oznakom u znaku homologacije "TOUGHENED" ili "TEMPERED") stakla ni kada se naknadno zamjenjuju.

(8) Naljepnica i potvrda za postavljene folije iz stava (6) ovog člana važe do roka do kada su postavljene folije na vozilu na koje se odnosi naljepnica i potvrda.

(9) Nakon 1.6.2023. godine na staklima vozila registrovanih u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti folija koja ne ispunjava uslove propisane ovim članom.

(10) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozila oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, kao i vozila vrlo usko specijalizovane namjene koja se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.".