Kumranski spisi: Otkriveni novi dijelovi biblijskog teksta VIDEO

09:45, 06.05.2018.
Thumbnail

Tehnologija koju je razvila američka svemirska agencija NASA omogućila je da se na nekim od odlomaka svitaka "Kumranskih spisa" otkriju i djelovi dosad nepoznatih tekstova.

Kao dio projekta digitalizacije svitaka, istraživač Oren Abelman je ispitao nekoliko desetina fragmenata i otkrio "tragove mastila na mnogima od njih, koji su golom oku izgledali prazni", navela je Uprava u saopštenju. Zanimljivo je da jedan od odlomaka nije mogao da bude pripisan nijednom poznatom rukopisu, što otvara mogućnost da pripada nekom još nepoznatom tekstu.

Drugi odlomci su identifikovani kao dijelovi Biblije - Ponovljeni zakon i Knjiga levitska, a jedan kao apokrifna Knjiga jubileja. Posebno interesovanje izazazvali su odlomci 147. Psalma, koji nagoveštavaju da je taj tekst originalno bio kraći.

spisi2

"Svici sa Mrtvog mora" ili "Kumranski spisi" sastoje se od oko 900 dokumenata, uključujući i tekstove iz hebrejske Biblije, koji su otkriveni izmedu 1947. i 1956.godine, u 11 pećina u okolini Kumrana, na sjeverozapadnoj obali Mrtvog mora. Tekstovi su od velikog istorijskog i vjerskog značaja pošto sadrže jedine poznate preživele primjerke biblijskih dokumenata.

Napisani su na hebrejskom, aramejskom i grčkom jeziku, većinom na pergamentu, a neki na papirusu. Ti spisi većinom datiraju između 150. prije nove ere i 70. godine nove ere. Svici se uglavnom vezuju za esene, drevnu jevrejsku sektu.

(Kurir)