Ko je vlasnik "Tesle" i "SpaceX"

09:56, 12.02.2018.
Thumbnail

Milijarder Ilon Mask ovih dana je u fokusu javnosti nakon što je njegova kompanija "SpaceX" u svemir poslala dosad najsnažniju raketu. Raketa "Falcon Heavy" jednog dana bi trebalo da prevozi ljude na Mars.

Ovo lansiranje je samo dio Maskvog plana da spasi čovječanstvo.

Mask je trenutno 42. najbogatija osoba na svijetu s imovinom od 20 milijardi dolara. Ali, ono po čemu se razlikuje od ostalih milijardera je što su svi nje-govi projekti usmjereni ka poboljšanju kvaliteta života na zemlji i dugoročnom spasu čovječanstva.

Mask je rođen 1971. godine u Pretoriji, u Južnoa-fričkoj Republici.

Sam je naučio programiranje kada mu je bilo 12 go-dina. Sa 17 godina je preselio u Kanadu, a nešto ka-snije u SAD, gdje je studirao fiziku i ekonomiju.

Kako se obogatio
Godine 1995. osniva svoju prvu softversku kompa-niju "Zip2", koja je bila neka vrsta "internet grad-skog vodiča", a koju je četiri godine kasnije kupio "Compaq" za 340 miliona dolara.

Mask nakon toga osniva kompaniju "X.com" za plaćanje putem interneta. Ova firma se spaja s kompanijom "Confinity" i tako nastaje čuveni "PayPal", kojeg je 2002. kupio "eBay" za 1,5 milijar-di dolara. Nakon toga Mask je osnovao svoje kom-panije kojima i danas upravlja i u koje i on i cijeli svijet ulažu mnogo nade.

"SpaceX"
U maju 2002. Mask osniva firmu "SpaceX" za izgra-dnju svemirskih vozila i transport u svemiru. U septembru 2008. "SpaceX" je postao prva privatna kompanija čija je raketa, "Falcon 1", ponijela satelit u orbitu.

U decembru 2015. "SpaceX" prvi put je lansirao ra-ketu koja se uspješno vratila na zemlju. Do tada su rakete korištene samo za jedno lansiranje satelita. Primjenom raketa koje se vraćaju na zemlju i mogu biti korištene ponovo, drastično je smanjena cijena svemirskih programa.

Krajnji Maskov cilj jeste uspostavljanje ljudske ko-lonije na Marsu, za koju vjeruje da će do 2040. go-dine imati 80.000 stanovnika.

On planira prvo vozilo bez ljudi poslati na Mars 2022, a prvu ljudsku ekipu već 2024. Mask vjeruje da je kolonizacija svemira bitna kako bi se osigurao dugoročni opstanak ljudi.

"Tesla"
Kompanija "Tesla" osnovana je 2003. godine, a prvi električni automobil proizvela je 2008.

Mask je 2014. svu "Teslinu" tehnologiju učinio dos-tupnom svim automobilskim kompanijama, koje se do tada uopšte nisu bavile ovom vrstom vozila.

Svi svjetski giganti danas prelaze na proizvodnju električnih automobila, u čemu "Tesla" ima ogro-mnu zaslugu.

"SolarCity"
Godine 2006. Mask učestvuje u osnivanju firme "SolarCity" za razvoj solarne energije.

Do 2013. ova kompanija postaje drugi najveći proi-zvođač solarnih energerskih sistema u SAD.

"SolarCity" kasnije postaje "Teslina" kćerka firma. Osnovni cilj "Tesle" i "SolarCityja" je smanjenje glo-balnog zagrijavanja.

"OpenAI"
Mask 2015. postaje suosnivač nepofitne kompanije "OpenAI", kojoj je cilj da razvija vještačku inteli-genciju od koje će ljudi imati koristi i koja će biti dostupna svima.

Mask je upozorio da velike korporacije mogu steći previše moći tako što će posjedovati superinteli-gentne sisteme koji su namijenjeni sticanju profita, te da vlade mogu koristiti vještačku inteligenciju za kontrolu nad građanima.

Ostali projekti
Mask je osnivač firme "Neuralink", neurotehnolo-ške kompanije koja je fokusirana na istraživanje odnosa i povezivanje mozga i kompjutera. Osnivač je i kompanije "Boring Company" za kopanje tune-la. Autor je koncepta "Hyperloop", odnosno super-brzih vozova koji bi trebalo da idu brzinom od oko 1.000 kilometara na čas.

(BiznisInfo)