Kecman za ATV: Izmjene Zakona o visokom obrazovanju će biti korisne i za studente

23:17, 02.04.2018.
Thumbnail

Izmjene Zakona o visokom obrazovanju RS  donijeće mnogo novina na Univerzitetu u Banjaluci, a korist će osjetiti i studenti kroz veći neglasak na praktičnoj nastavi.

Rekao je ovo Luka Kecman, prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banjaluci, gostujući u Večernjim vijestima ATV-a.

Objašnjava da je Zakon o  izmjenama Zakona o visokom obrazovanju ušao po hitnom postupku u skupštinsku proceduru iz razloga što je jedan broj članova instituta Univerziteta bio neusklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju.

"Imali smo nekoliko slučajeva da su neke naše kolege uputile zahtjeve prema sudovima.  Smatrali smo da je izuzetno važno da se donese zakon sa obzirom na to da prošlogodišnji pokušaj da se donese novi zakon o visokom obrazovanju nije uspio. Onda smo se dogovorili da  pristupimo rješavanju na taj način da se zakon donese po hitnom postupku", kaže Kecman.

Ističe da je postojala dobra volja svih učesnika razgovora da se dođe do dogovora.

"Kada postoji dobra volja, kada dođu za sto ljudi koji hoće da se dogovore, u ovom slučaju  tu prije svega mislim na rektora profesora Gajanina, a sa druge strane i na rektora Stevu Pašalića i kompletnu ekipa koja je radila. Mi smo zapravo dogovorili sve ono što prošli put nismo mogli da dogovorimo. To su za nas bitne i krupne promjene, koje su neki predstavljali na način kako to mi nismo željeli, a to je da će fakulteti da se odvoje, da se sada finansijska samostalnost organizacionih jedinica utvrđuje ponovo, što nije tačno", napominje Kecman.

Kažu da je sada ovim izmjenama i dopunama zakona  dobijen veći subjektivitet organizacionih jedinica unutar Univerziteta koji je i dalje integrisan i u kojem će se i dalje raditi na integraciji nastave i nastavnog procesa.

"Sa druge strane dekani su dobili samo veće obaveze. Oni sada prema rektoru Univerziteta, koji je do sada jedini potpisivao dokument o fiskalnoj odgovornosti prema Ministarstvu finansija i Vladi, potpisuju to isto prema njemu i moći će  da raspaložu sa onim sredstvima koja ostvare na fakultetu od sopstevenog rada, odnosno učešća u projektima. Smatramo da će ove promjene kroz izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju u hitnom postupku u velikoj mjeri da Univezitet pripreme za onu vrstu utakmice koja postoji na zapadu i u svijetu , a to je da su univerziteti visokoškolske ustanove koje idu dijelom svoga rada i posla na tržište", rekao je Kecman.

Objašnjava da kada se rangira jedan univerzitet prva stavka koja se računa jeste koliko je taj univerzitet zaradio para, bez obzira na to da li je to od upisnine, školarine ili svega ostalog.

"Ako nemate para ne možete laboratorije da opremite, ne možete studentima ponuditi vrhunske uređaje koji će im omogućiti da ravnopravno učestvuju u nastavnom procesu kao što se to radi u drugim univerzitetima. Dakle, ovo će direktno da se osjeti kroz nastavu, nastavni proces i rad sa studentima", ističe Kecman.

Podsjeća da je rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav  Gajanin, kada je ponudio svoj plan i program prilikom izbora za rektora, ugradio sve ove elemente u svoj plan i program.

"Vidimo da su dekani jako raspoloženi da se uđe u nabavku nove opreme, novih učila, da se modernizuje nastava, da se određeni segmenti na fakultetima dovedu u najbolji mogući red.

Hoćemo da pokažemo generacijama koje dolaze da je ovo univerzitet koji želi, hoće i ide u korak sa univerzitetima u Evropi", kazao je Kecman.

On misli da je sada  jedna mlađa garnitura rukovodeća na univerzitetu i da ima dovoljno snage i elana da se konkretizuju izmjene, pogotovo jer je Univerzitet podmlađen novim asistentima i nastavnicima.

"Što se tiče studenata mogu da im kažem da dolaze na univerzitet koji će biti mnogo mobilniji, koji će za kraće vrijeme donositi odluke, gdje će postojati razmjena studenata i mnogo bolji praktični dio nastave. Savjetujem im da se ove godine se dobro zagledaju u Univerzitet u Banjaluci, da konkurišu i upišu se", rekao je Kecman.

(ATV)