Junker najavio: Srbija ulazi u Evropsku uniju 2025. godine

15:25, 14.09.2017.
Thumbnail

Predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker uputio je pismo o namjerama predsjedniku Evropskog parlamenta i predsjedavajućem Savjeta EU o strategiji širenja EU.

Naime, portal "Juropijen vestern Balkans" navodi da je u tom pismu Junker najavio da Komisija planira da do kraja naredne godine izradi Strategiju za uspješno pristupanje Srbije i Crne Gore EU sa perspektivom pristupanja 2025. godine.

Portal "Juropijen vestern Balkans" navodi da se u Junkerovom pismu upućenom juče, u jednom od deset prioriteta u okviru „plana za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju EU“, pominju Srbija i Crna Gora kao glavni kandidati sa Zapadnog Balkana za pristupanje Evropskoj uniji, čiju bi strategiju za uspješno pristupanje trebalo izraditi.

Kako je navedeno, „Poseban naglasak stavlja se na oblasti vladavine prava, osnovnih prava i borbi protiv korupcije i kompletnu stabilnosti čitavog regiona“.

Pored govora "O stanju Unije", predsjednik Junker je zajedno sa prvim potpredsjednikom Fransom Timermansom poslao i pismo o namjerama predsjedniku Evropskog parlamenta i predsjedavajućem Savjeta, koje sadrži detaljno navedene aktivnosti koje Komisija namjerava da preduzme kroz zakonodavnu politiku i druge inicijative do kraja naredne 2018. godine.

Svake godine u septembru predsjednik Evropske komisije govori o stanju Unije pred Evropskim parlamentom, uzimajući u obzir dostignuća iz prošle godine i predstavljanje prioriteta za narednu godinu.

Navodi se da se na ovaj način pokreće dijalog sa Evropskim parlamentom i Savjetom za pripremu Programa rada Komisije za narednu godinu.

Nakon toga, predsjednik šalje pismo o namjerama predsjedniku Evropskog parlamenta i predsjedavajućem Savjeta EU, a što je posebno predviđeno “Okvirnim sporazumom o odnosima između Evropskog parlamenta i Evropske komisije” iz 2010. godine.

(b92)