Inspektorat: Jabuke iz BiH u Rusiju stigle preko Poljske

13:13, 19.01.2018.
Thumbnail

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Inspektorat Republike Srpske smatraju da je neophodno utvrditi odgovornost u vezi sa propustima kod izvoza jabuka iz BiH u Rusku Federaciju, za koje je utvrđeno da su iz Poljske.

Zbog toga je, kako navode iz Inspektorata, Ruska Federacija od 22. januara zabranila uzvoz jabuka iz BiH, što će, smatraju, nanijeti veliku štetu domaćim proizvođačima.

Iz Inspektorata dodaju da su zaprimili Notifikaciju Ruske Federacije da su uništili pošiljku jabuke koju je pratio fitosanitarni sertifikat izdat od fitosanitarnog inspektora Brčko distrikta, jer je utvrđeno da je riječ o jabukama porijeklom iz Poljske.

"Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da se kao navodni proizvođač navodi fizičko lice iz Gradačca u Federaciji BiH /FBiH/, kao izvoznik subjekat iz Bijeljine, a pošiljka je izvezena preko carinske ispostave Brčko distrikta", objašnjavaju u Inspektoratu.

U Inspektoratu navode da je izdavanjem fitosanitarnog sertifikata za spornu pošiljku fitosanitarni inspektor Brčko distrikta potvrdio da je pregledao pošiljku, da ona zadovoljava zahtjeve Ruske Federacije i da je proizvođač iz Gradačca, iako se sertifikat u pravilu izdaje nakon obavezne kontrole na mjestu utovara kod samog proizvođača.

"U okviru nadležnosti Inspektorata u toku je vanredna inspekcijska kontrola kod izvoznika iz Bijeljine gdje je uvidom u dokumentaciju utvrđeno da je sporna pošiljka nabavljena od firme iz Gradačca 10. januara. Za ovu pošiljku je istog dana Spoljnotrgovinska komora BiH u Sarajevu izdala obrazac o porijeklu robe, kojim se potvrđuje da je navedena roba porijeklom iz BiH", navode u Inspektoratu.

S obzirom na deklarisano mjesto proizvodnje i utovara, odnosno mjesto izdavanja fitosanitarnog sertifikata, u Inspektoratu tvrde da navedena pošiljka nije mogla biti u nadležnosti fitosanitarne inspekcije Republike Srpske.

Zbog toga u Inspektoratu očekuju da će nadležni organi FBiH i Brčko distrikta izvršiti kontrole u dijelu svojih nadležnosti.

"U prošloj godini fitosanitarna inspekcija Srpske izdala je oko 1.200 fitosanitarnih sertifikata za pošiljke voća i povrća koje su izvezene na rusko tržište i nismo imali slučajeva da je pošiljka vraćena, što je najbolji dokaz da fitosanitarni nadzor u Srpskoj funkcioniše", naglašavaju u Inspektoratu.

Fitosanitarni inspektori Republike Srpske izdaju fitosanitarne sertifikate isključivo proizvođačima iz Republike Srpske, koji su predmet kontinuiranog nadzora inspekcije u primarnoj proizvodnji i za koje inspektor može potvrditi da imaju vlastitu proizvodnju koja je pod nadzorom.

"U slučajevima kada su na granične prelaze na području Srpske nailazile pošiljke proizvođača iz FBiH i Brčko distrikta, inspektori Srpske su vraćali pošiljke i nisu izdavali fitosanitarni sertifikat, jer nemaju ovlašćenja da kontrolišu proizvođača na teritoriji drugog entiteta i Brčko distrikta", navedeno je u saopštenju.

(Srna)