Inspekcija: Lijekovi će se moći izdavati i bez recepta

16:18, 18.12.2017.
Thumbnail

Republička uprava za inspekcijske poslove demantovala je pisanje pojedinih medija da inspekcija zahtijeva da se svi lijekovi izdaju na recept, ističući da se lijekovi, u čijem je uputstvu navedeno da se izdaju bez ljekarskog recepta, kao i do sada mogu izdavati bez recepta.

"Zbog češćeg utvrđivanja nepravilnosti u propisivanju i izdavanju lijekova, Republička uprava za inspekcijske poslove je dopisom od 30. oktobra upozorila domove zdravlja, zdravstvene komore, udruženja ljekara i farmaceuta na propise koji regulišu pitanje propisivanja i izdavanja lijekova", saopšteno je iz inspektorata.

U dopisu je naglašeno da doktori medicine i stomatologije, lijekove koji imaju režim izdavanja na ljekarski recept, moraju propisivati na obrascu recepta koji sadrži propisane podatke o pacijentu, lijeku, propisivaču i izdavaču lijeka.

"Naglašeno je da magistri farmacije u apotekama, lijek koji ima režim izdavanja na recept, mogu izdati samo na osnovu ispravnog recepta, a ne na osnovu improvizovanog recepta ili druge medicinske dokumentacije", navodi se u saopštenju.

U inspektoratu napominju da nije riječ o zakonskim novinama, već o upozorenju na dosljednu primjenu propisa koji su već dugo na snazi.

U narednom periodu inspekcijski nadzor će biti pooštren, uz primjenu kaznenih mjera jer se praksa nezakonitog propisivanja i izdavanja lijekova mora u potpunosti iskorijeniti, ističu u inspektoratu.

Iz Republičke uprave za inspekcijske poslove pozivaju sve doktore medicine i stomatologije da lijekove propisuju na odgovarajućem obrascu i na propisan način, a magistre farmacije da lijekove koji su na režimu izdavanja na ljekarski recept izdaju samo na osnovu ispravnog recepta.

"Zdravstvena inspekcija je i do sada u redovnim kontrolama apoteka provjeravala da li se poštuje režim izdavanja lijekova na recept, a pod posebnim nadzorom su bili antibiotici i lijekovi koji sadrže psihoaktivne supstance, kao najrizičnije grupe lijekova, čija nekontrolisana upotreba može dovesti do ozbiljnog oštećenja zdravlja", navodi se u saopštenju.

U nadležnom ministarstvu ističu da nije bilo promjena u odredbama propisa koji se odnose na dostupnost lijeka u apoteci s obzirom na način i mjesto izdavanja, u skladu sa dozvolom za stavljanje lijeka u promet. Tačnije, još od 2001. godine propisano je da se lijekovi koji imaju režim izdavanja na ljekarski recept u apoteci mogu izdati/kupiti samo ukoliko su propisani na recept, dok se lijekovi koji imaju režim izdavanja bez ljekarskog recepta mogu kupiti bez recepta.

Imajući u vidu sve gore navedeno, nejasno je zbog čega se u javnosti pojavila informacija o primjeni navedenih propisa od 01.01.2018. godine, jer isti važe od 2008., odnosno 2001. godine.

Obaveza svih u sistemu je da poznaju i poštuju propise, a za nadzor nad primjenom navedenih propisa nadležni su inspekcijski organi, ističu u ministarstvu.