Grahovac: Ne koristiti djecu pred izbore, prepoznati njihove potrebe!

11:26, 02.09.2016.
Thumbnail

Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac apelovala je danas da se djeca ne koriste u izbornoj kampanji, već da se njihove potrebe prepoznaju u programima političkih stranaka.

Ona je istakla da su te potrebe najbolji interes djece i da na njih svako dijete ima pravo, iako ne glasa.

"To je i pravo na predškolsko vaspitanje i obrazovanje koje nije obezbijeđeno za svu djecu pod istim uslovima, jer vrtića ili nema ili njihovi kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe", rekla je Grahovčeva.

Ona je ukazala da bi pažnju trebalo obratiti na djecu sa smetnjama u razvoju, koja imaju pravo na dnevno zbrinjavanje, ali ne i mogućnost da ga ostvare jer u brojnim lokalnim zajednicama takvi centri nisu uspostavljeni.

Grahovčeva je navela da djeca imaju pravo i na igru, a djeca bez roditeljskog staranja pravo na najbolje uslove u ustanovama u kojima su zbrinuti.

"Djeca bez roditeljskog staranja po prestanku prava na korišćenje doma imaju pravo vratiti se u svoju lokalnu zajednicu, ali se vrlo često vraćaju prepušteni sami sebi", navela je ombudsman za djecu Srpske.

Ona je ukazala i da zbog nedovoljne saradnje nadležnih službi izostaje prepoznavanje uslova u kojima odrastaju djeca žrtve nasilja i zanemarivanja, pa se reaguje tek kada za dijete nastupe teške posljedice.