Gradska uprava izdvojila 620.000 KM za podsticaje za zapošljavanje

  • 05.07.2017.12:57

Uprava grada Banjaluka raspisala je Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava radi zapošljavanja u ovoj godini za poslodavce i nezaposlena lica koji obavljaju djelatnost i imaju prebivalište na području grada, za šta je izdvojeno 620.000 KM.

Podsticaji u iznosu od 400.000 KM namijenjeni su privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima, poslovnim jedinicama privrednih društava i izdvojenim poslovnim jedinicama samostalnih preduzetnika registrovanim na području grada Banjaluka, koji obavljaju proizvodnu ili uslužnu djelatnost.

U Javnom pozivu se navodi da su za nezaposlena lica, koja su prijavljena na evidenciji banjalučke filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, predviđeni podsticaji u ukupnom iznosu od 220.000 KM.

Pravna lica i samostalni preduzetnici iz oblasti proizvodne ili uslužne djelatnosti imaju pravo na podsticaje za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkiji zapošljavanja ukoliko su, između ostalog, registrovani za obavljanje djelatnosti prije objave Javnog poziva za dodjelu podsticaja, da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, te imaju najmanje jednog zaposlenog radnika na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika, ukoliko se radi o samostalnom preduzetniku.

Podsticajna sredstva za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošljavanja odnose se na podsticaje za sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnih sredstava u cilju tehnološkog razvoja malih i srednjih preduzeća, za šta se maksimalna sredstva utvrđuju u iznosu do 30 odsto, od uloženih sredstava podnosioca prijave i ne mogu biti veća od 30.000 KM.

Sredstva se odnose i na podsticaje za sufinansiranje dijela troškova uvođenja standarda kvaliteta – sertifikacija, radi poboljšanja konkurentnosti i izvoza, za šta se maksimalna sredstva utvrđuju u visini do 30 odsto od iznosa uloženih sredstava podnosioca prijave i ne mogu biti veća od 5.000 KM.

Podsticajna sredstva za privrednike namijenjena su i za prekvalifikaciju radnika u cilju obezbjeđenja deficitarnih zanimanja i osiguranja adekvatne radne snage, koja je neophodna za rast konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, te i da se podstaknu nova zapošljavanja.

Maksimalna sredstva za ove namjene utvrđuju se u visini do 80 odsto od visine uloženih sredstava podnosioca prijave i ne mogu biti veća od 20.000 KM.

Pravo na subvencije za samozapošljavanje imaju nezaposlena lica, koja su u toku ove godine pa do okončanja Javnog poziva registrovali djelatnost u oblasti proizvodnje, proizvodnog i uslužnog zanatstva na području Grada i koja su prije registracije zanatsko-preduzetničke djelatnosti ili privrednog društva bili evidentirani na banjalučkom Birou Zavoda za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijava je 4. avgust, a sve dodatne informacije o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na subvencije, mogu se naći na internet strani Grada, zatim u prijemnoj kancelariji Odjeljenja za privredu ili na broj telefona 051/244-588.

(Srna)