Genetski modifikovana soja stoji na granici

15:42, 29.07.2015.
Thumbnail

Pošiljka genetski modifikovane soje za stočnu ishranu zaustavljena je na granici BiH i odluku o njenoj daljoj sudbini donijeće Agencija za bezbjednost hrane na osnovu mišljenja savjeta za GMO koji bi sutra trebalo da imenuje Savjet ministara BiH.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je danas u Sarajevu da u ovoj oblasti u BiH kontinuirano postoje problemi i nedorečenosti u zakonodavstvu i drugim propisima.

On je dodao da nije riječ samo o tih šest kamiona već o desetinama koje su prošlih sedmica čekale na granici.

Šarović je istakao potrebu da se dogovore ključni koraci da bi se u narednom periodu uredila ova oblast, što podrazumijeva i izmjene i dopune zakonodavstva s ciljem ispravljanja i preciziranja određenih nedorečenosti.

"Privremeno je rješenje da inspekcije sporne količine stave pod carinski nadzor", konstatovao je Šarović.

Direktor Agencije za bezbjednost hrane BiH Sejad Mačkić potvrdio je da soja iz Brazila sadrži GMO i da je na osnovu naloga inspekcije zabranjen njen uvoz.

"Očekujemo da savjet o GMO da mišljenje o ovome Agenciji za bezbjednost hrane, koja će onda dati mišljenje o uvozu soje", objasnio je Mačkić.

On je istakao da je legislativa BiH usaglašena sa legislativom EU i da će BiH priznati sve modifikacije koje su priznate u Uniji.

Mačkić je danas u Sarajevu, sa predstavnicima Brčko distrikta, Kancelarije za veterinarstvo BiH i Uprave BiH za zaštitu bilja, učestvovao na sastanku ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH sa ministrima poljoprivrede Republike Srpske i Federacije BiH.