EU uvodi 5G mobilnu mrežu - BiH nema ni 4G

21:40, 08.02.2018.
Thumbnail

Dok BiH planira da ove godine uvede 4G mrežu, i konačno siđe sa crne liste evropskih zemalja koje još nisu uvele mobilnu mrežu četvrte generacije Evropska unija planira da ode i korak dalje.

Od 2020. Evropljani počinju sa uvođenjem novog sistema - 5G. BiH je od tih planova još godinama daleko.

"Prvo moramo da uvedemo 4G, da se to sve komercijalizuje, pa tek onda da razmišljamo o nekom novom skoku", rekla je Milanka Sudžum, šef Odsjeka za komunikacije u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH.

Region je već sasvim "premrežen" 4G sistemom, a za 5G se dugoročno planira. Telekom operateri u BiH tvrde da su za 4G odavno spremni - ali bez dozvola, oprema stoji neiskorištena. Jovan Galić sa Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci kaže da će za "mrežu budućnosti" biti potrebna veća ulaganja.

"Telekomunikacioni operatori moraju da ulože više novca u infrastrukturu, zato što na višim frekvencijama je manji domet, a veća brzina prenosa. Prije svega očekuje se veća brzina prenosa podataka, najmanje 10 puta veća u odnosu na ove postojeće.  Očekuje se da svaki korisnik na skoro svakom mjestu ima pristup internetu", kazao je Jovan Galić, viši asistent na Katedri za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci.

Sa 5G sistemom koračamo prema "Internetu stvari", konceptu koji umrežava sve od kućnih uređaja, preko vozila pa do "pametnih" zgrada.  U Privrednoj komori očekuju da sa dolaskom nove mreže, "pametna" tehnologija postane sveprisutna.

"Ono što je velika razlika između 4G i 5G mreže, i što razvijena privreda očekuje, jesu razni mogući servisi koji će čak jednim dijelom biti i inovativna rješenja.  Ono što sad imamo su pametni gradovi, pametna industrija, koja je podržana kroz te određene tehnologije", rekao je Slobodan Dragićević, sekretar Udruženja za informaciono-komunikacione tehnologije u Privrednoj komori RS.

Ministri telekomunikacija zemalja članica EU su prošlog jula potpisali 5G deklaraciju. U njoj su se dogovorili da ove godine krenu sa izgradnjom infrastrukture, da 2020. 5G mrežom pokriju po jedan grad svake članice, dok je cilj za 2025. - internet nove generacije bude u svim većim evropskim gradovima.