DOKAZ DA SU NAS POSJETILI VANZEMALJCI? Misterija Salcburške kocke

20:31, 27.09.2014.
Thumbnail

Vještački je proizvedena, ali niko ne zna ko je to uradio, niti kako se našla u procjepu starom 20 miliona godina. Naučnici ne mogu pouzdano da odgovore na pitanje šta je tačno ovo što vidite, a kad je tako, uvijek postoje nenaučnici da to pokušaju umjesto njih

Bila je 1885. godina kada je radnik jedne austrijske livnice po imenu Rajdl lomio blok lignita koji je iskopan negdje u Volfsegu. Otvorio je pukotinu u rudi i u njoj pronašao gvozdenu kocku čudnog izgleda, sa mnoštvom rupa i šavova, neobične boje i fisure po sredini. Zajedno, uz dozvolu kompanije, odnijeli su je u muzej Hajmataus u Beču.

Naredne godine, rudarski inženjer Adolf Gurlt je objekat prijavio bonskom Društvu prirodnjačke istorije, napominjući da je obavijen tankim slojem rđe i da ima specifičnu gravitaciju od 7,75. Teži 785 grama, a dimenzije su mu 67 x 67 x 47 milimetara. Četiri strane su relativno ravne dok su preostale dvije, koje su na suprotnim stranama jedna od druge, konveksne. Prilično duboki žlijeb ide oko cjelog objekta.

Šta je ovo? Niko pouzdano ne može da odgovori na ovo pitanje.

Gurlt je tvrdio da se radi o meteoritu. Međutim, buduća istraživanja su ovo u potpunosti negirala. Analize koje su izvršene sredinom šezdesetih godina prošlog vijeka od strane Bečkog muzeja prirodnjačke istorije nisu pronašle nikakve tragova nikla, hromijuma ili kobalta u gvožđu, što je definitivno isključilo kao mogućnost da je u pitanju nebesko tijelo, a oborena je i hipoteza da se radi o piritu.

Ustanovivši da se radi o vještački napravljenom proizvodu nepoznatog porijekla, od materija stare barem 60 miliona godina, a zbog niskog sadržaja magnezijuma, počelo se tvrditi da se radi o odbačenom gvožđu, te da je nekada korišćen kao balast u ranom rudarstvu.

Ni ovo nije u potpunosti prihvaćeno, pošto se takođe vjeruje i da se nalazila u procjepu starom 20 miliona godina.

Naravno, kao i obično kada nauka ne zna da da odgovor, javljaju se nenaučnici koji “znaju”.

Tako neki tvrde da se radi o ostatku vanzemaljskog broda ili njihovog satelita koji je pao na Zemlju u vrlo davnoj prošlosti kada su nam oni dolazili u posjetu; drugi pak vjeruju da nije u pitanju dio broda već vanzemaljski skupljač podataka namjerno instaliran u planinu koji u sebi krije arhivirane informacije o događajima na našoj planeti; treći misle da se radi o dokazu da je nekada davno postojala vrlo napredna zemaljska civilizacija koja je uništena u kataklizmi.

Šta je u pitanju, pokazaće vrijeme. Mada, možda ne za naših života.