Destilerija iz Teslića bez sirovine

19:40, 02.08.2017.
Thumbnail

Sirovine imamo još samo za desetak dana, požalili su se premijerki u teslićkoj Destilaciji. Stari problem ponavlja se svake godine, jer Šume Srpske ne isporučuju ugovoreni drvni sortiment za prozivodnju drvenog uglja i sirćetne kiseline.

Sa krajem jula hemijska industrija dobila je tek trećinu dogovorenog.

„Potpisano je sto posto sto hiljada metara kubnih, znate onda koliko je ispoštovano 35 000. Stižu nam upiti traže sastanke za nove ugovore za sljedeću godinu mi nismo u stanju ne smijemo ponuditi ne znamo koje količine, čim ćemo biti opskrbljeni od drvnih sortimenata“ rekao je Novo Škrebić, direktor HI Destilacija Teslić.

Za problem je znala, ali premijerka sada poručuje da se on mora i otkloniti. Zato će pozvati Šume Srpske, da polože račune.

„Tražiću sa nivoa Vlade na prvoj sjednici da se zauzme stav da dobijemo informacije i od Šuma, svih koji su relevantni šta namjeravaju raditi kako će se izvršiti ugovori u kojem obimu", kaže Željka Cvijanović, premijerka RS.

Destilacija radi za dvije firme u BiH, i pored toga izvoze više od šezdeset odsto proizvoda. Zimu kažu ne smije dočekati bez 25 000 kubnih metara sirovine. Radnici za sada ne brinu, jer pogoni rade punim kapacitetom.

„Uvijek se svake godine dođe do tih problema međutim rukovodstvo je do sad nalazilo način da to riješi. Ja se nadam da će i ove godine biti to riješeno“, navodi Siniša Đurđević, predsjednik Sindikata HI Destilacija Teslić.

Ljeto je na izmaku, a time i sezona, podsjeća Šume strateški kupac. Obaveze i prema radnicima i dobavljačima kažu u Destilaciji ispunjavaju. Godišnje proizvedu 14 000 tona drvenog uglja i hiljadu tona sirćetne kiseline,a uz redovne plate isplaćuju i regres.