Demineri počinju sa čišćenjem "najzagađenijeg" područja u BiH

20:43, 25.03.2017.
Thumbnail

Plan je napravljen, prioriteti su određeni, lokacije opasane trakom. I vremenski uslovi su povoljni pa će demineri Republičke uprave civilne zaštite uskoro na teren.

Već im se raduju Starčevići iz Malog Prnjavora kod Doboja, koji žive uz minsko polje.

"Bojim se kako da ne bojim, ne mogu gore u svoju njivu", kaže Desa Starčević.

"Problema nije bilo da kažem da je strado neko, strahovali jesmo, nismo mogli ići poprijeko kućama jedni drugim pa smo obilazili. Kad tele ode čekamo dok ne izađe ne smije ići niko i ovi što su radili mine rekli su da ne idemo slobodno da nije završeno kako treba", ističe Ruža Starčević.

Mina u zapisnicima sa tog terena, objašnjavaju demineri nije ni bilo. Tehničkim izviđanjem dobili su drugačiju sliku i započeli čišćenje 42 hiljade kvadrata. Radovi na deminiranju na ovoj lokaciji počeli su prošle godine. Pronađeno je sedamnaest mina, a posao još nije završen.

Deminiranje lokacije Mali Prnjavor 2 se nastavlja i otvara još jedna u tom selu. Dok se spremaju za sezonu, demineri stanovništvo pozivaju na oprez.

"Napominjem da još uvijek sva minska polja nisu identifikovana i nisu označena, drugi veliki problem je ljetno paljenje, vegetaicje odnsono proljetno, dešavaju se požari, a uz požare eksplozije sredstava koje mogu se nalaziti u granju", rekao je Milisav Pantić, iz Republičke uprava civilne zaštite, Sektor za deminiranje.

U ratu okružen sa tri strane, Doboj i decenijama kasnije nosi epitet minama najzagađenijeg područja u BiH. Dva deminerska tima i tim za uklanjanje NUS-a Civilne zaštite čiste ga dvadeset godina. Isti posao rade i druge organizacije, a na adresu BH MAK-a Gradska uprava svake godine šalje petnaestak prijedloga za deminiranje. U skladu sa novcem i procijenom ugroženosti biraju se prioriteti. Procijena je da ni trećina posla još nije završena.