Cvijanović: Dogovorili smo budžet i ekonomske reforme

16:39, 25.11.2017.
Thumbnail

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je Vlada uspjela postići saglasnost sa socijalnim partnerima o izradi budžeta Srpske za 2018. i programa ekonomskih reformi Srpske od 2018. do 2020. godine.

"Danas smo uspješno završili konsultacije sa našim socijalnim partnerima koje smo vodili tokom prethodnih nekoliko sedmica, ali i tokom nekoliko mjeseci", rekla je Cvijanovićeva i zahvalila svim socijalnim partnerima na doprinosu koji su dali u izradi ovih strateških dokumenata.

Cvijanovićeva je na konferenciji za novinare u Banjaluci, nakon završnih konsultacija predstavnika Vlade i socijalnih partnera, navela da je Vlada uspjela da uvaži gotovo sve sugestije socijalnih partnera.

Ona je napomenula da možda nisu uvažene sve sugestije u potpunom iznosu ili obimu, kakva su bila očekivanja, ali nijedno od ovih pitanja nije ostalo netaknuto, bilo ignorisano ili stavljeno u stranu.

"Za neke zahtjeve koji sada nisu uvaženi, sa socijalnim partnerima je dogovoreno da se na tim pitanjima radi u narednom periodu da bismo došli do dobrih i održivih rješenja", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je opredjeljenje Vlade stabilno funkcionisanje budžeta, povećanje zaposlenosti i jačanje realnog sektora u Republici Srpskoj, što se namjerava postići kombinacijom različitih mjera i reformi koje su definisane u programu ekonomskih reformi za trogodišnji period.

"Bavili smo se analizom stanja u privredi, ali i društvu u cjelini. Svi smo se usaglasili da oni makroekonomski pokazatelji koji su bili dobri za prošlu godinu, moraju da budu nastavljeni u budućem periodu", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je Republika Srpska prošlu godinu završila rastom od 3,5 odsto bruto domaćeg proizvoda/, što je bio najveći rast u cijeloj regiji, da je rast industrijske proizvodnje u 2016. iznosio 8,2 odsto, a taj rast se bilježi u kontinuitetu i tokom ove godine.

"Završili smo prošlu godinu sa 65 odsto pokrivenošću uvoza izvozom, a ove godine za devet mjeseci smo zabilježili rekord od 70 odsto pokrivenosti", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je u kontinuitetu povećavan broj zaposlenih, a opadao je broj nezaposlenih i ove godine se očekuje da se premaši rekordan broj zaposlenih od 260.000 lica.

"To je rezultat povećanog broja radnih mjesta i novih poslova u realnom, a ne u javnom sektoru", rekla je Cvijanovićeva i podsjetila da je najveća stopa zaposlenosti bila 2008, a nakon toga je uslijedila svjetska kriza i drugi sistemski poremećaji, pa je taj broj stalno opadao do nedavno.

Prema njenim riječima, u martu ove godine za 3,3 odsto povećan je broj zaposlenih u realnom sektoru u odnosu na isti period 2016, odnosno za 1,8 odsto u odnosu na cjelokupan prosjek u 2016.

Cvijanovićeva je istakla da prihodi kontinuirano rastu, što upućuje na oporavak privrede, ali i efikasniji rad kontrolnih organa.

"Važna činjenica je da nema dugovanja prema korisnicima budžeta i da se obaveze redovno izvršavaju", rekla je Cvijanović.

Ona je istakla da je od 60 miliona KM dobijenih od klirinškog duga, pet miliona KM stavljeno na raspolaganje za važan projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u poljoprivredi u sklopu dodatnih mjera podrške nakon suše koja je zadesila ovaj prostor.

"Iako su `dušebrižnici` govorili da će ova sredstva biti utrošena za krpljenje budžetskih rupa, još su netaknuta i u narednom periodu će služiti za realizaciju strateških projekata u opštinama širom Republike Srpske", istakla je premijer Srpske.

Ona je ukazala da u prethodnom periodu, uprkos svim finansijskim i drugim poteškoćama sa kojima je Srpska godinama bila suočena, nijedno od postojećih prava nije ukinuto niti umanjeno, nego je Vlada prava i povećavala i nadograđivala.

"Iz tog razloga smo i postigli toliki stepen saglasnosti /sa socijalnim partnerima/ kada je u pitanju budžet i ekonomska politika, odnosno program ekonomskih reformi za budući period", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da su u Vladi Srpske zadovoljni što su ovako velike rezultate postigli uprkos blokadama, uključujući i one sa nivoa BiH, kojima je Srpskoj uskraćemo 748 miliona KM iz različitih izvora, od čega 250 miliona KM od MMF-a kao direktnu budžetsku podršku, zatim različiti programi Svjetske banke vrijedni 40 miliona KM za projekat podrške dodatnom zapošljavanju u realnom sektoru, sredstva Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju puteva i auto-puteva i drugo.

"To bi dodatno omogućilo rast i kretanje u budućem periodu. Sa socijalnim partnerima definitivno smo se usaglasili da moramo jačati realni sektor, koji je osnova za sve drugo u društvu", rekla je Cvijanovićeva.

Podsjećajući na razgovore koji su vođeni sa penzionerima, Cvijanovićeva je napomenula da je Vlada opredijeljena da radi na stalnom unapređenju materijalnog statusa ove kategorije stanovništva, te istakla da oni imaju prioritet u odnosu na sva druga davanja iz budžeta.

"Uključujući povećanja koja smo imali u prethodne tri godine, sa ovim nedavnim povećanjem od oktobarske penzije i onim planiranim povećanjem u drugom kvartalu naredne godine, to će značiti da smo ukupno povećali penzije za 17,2 odsto i tu ne treba stati", rekla je Cvijanovićeva.

Premijer Srpske rekla da je Vlada svjesna da penzije jesu male i da penzioneri ne mogu biti zadovoljni njihovom visinom, posebno za one sa minimalnim penzijama, ali je pojasnila da su u pitanju ogromna izdvajanja iz budžeta.

"Samo za povećanje od tri odsto u posljednjem kvartalu ove godine vlada je izdvojila 7,2 miliona KM na 85 miliona KM, koliko je inače izdvajano. Naredne godine u budžetu planirano je 1.041.200.000 KM za penzionere i taj iznos uvećan je za 25,7 miliona KM u odnosu na sredstva kojima sada raspolažemo", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je napomenula da penzioni sistem opterećuje nekoliko stvari, a jedna od njih je da je iz humanih i opravdanih razloga preuzeo brigu i za penzionere koji su penziju zaradili u FBiH, ali je ona odbila i sve vrijeme od rata na ovamo odbija da ih isplaćuje.

"Shvatili smo da to treba da bude briga Republike Srpske. Po tom osnovu FBiH duguje Republici Srpskoj više od milijardu KM i možete da zamislite šta bi značilo da penzionere i penzioni sistem kada bismo bili u prilici da povučemo taj novac", rekla je Cvijanovićeva, te dodala da je jedna od ranjivosti sistema da je svega osam odsto ili nešto manje od osam odsto penzionera koji su u penzioni sistem ušli zahvaljujući punom radnom stažu ili stažu osiguranja.

Ona je navela da su vođeni intenzivni razgovori i sa poslodavcima, sa privredncima da bi se ojačao realni sektor s obzirom na to da je prioritet da se povećavaju plate u realnom sektoru i da se smanjuje jaz između plata u javnom i realnom sektoru, da se mora rasterećivati privreda da bi se mogao zapošljavati veći broj ljudi.

Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo što su uprkos velikim teškoćama svake godine intervenisali sa nekom velikom mjerom i pratećim mjerama koje su omogućile oporavak ili lakše poslovanje u privrednoj sferi.

Ona je napomenula da su prije nekoliko godina uvedeni neoporezivi dio dohotka, takođe u dogovoru sa poslovnom zajednicom, od 200 KM, čime je u privredi ostalo direktno više od 90 miliona KM.

"Zajedno smo sa poslovnom zajednicom u prethodnom periodu izradili registar parafiskalnih nameta sa namjerom da se izvrši njihova redukcija i da sve ono što je višak, a opterećuje privredu, a ne znači nikakvu posebnu dobit cjekokupnom sistemu, treba da bude izbrisano. Išli smo zajedno na ukidanje oporezivanja dividende, da smo u dogovoru sa poslovnom zajednicom uveli sistem multilateralne kompenzacije i cesije i preduzimali smo neke druge mjere", podsjetila je Cvijanovićeva.

Ona kaže da je dogovoreno šta su to najvažnije mjere koje treba uraditi u narednom periodu da bi se poboljšala zaposlenost. "Ispregovarali smo program sa Svjetskom bankom u vrijednosti od 40 miliona KM koji će služiti kao podrška za novo zapošljavanje u realnom sektoru", navela je Cvijanovićeva.

Ona kaže da to znači da će se obezbijediti refundiranje troškova za poreze i doprinose za svakog novozaposlenog radnika. "To je program na čiju ratifikaciju smo čekali da se završi na nivou BiH i čim procedure budu gotove, s obzirom da smo se propise donijeli ovdje i uvrdili koncept refundacije, ići ćemo sa tom mjerom", pojasnila je ona.

Premijer Srpske smatra da bi trebalo da se ide u temeljitiju reformu Zavoda za zapošljavanje radi dobijanja jasnije slike na tržištu radne snage. "Moramo razdvojiti one koji su zaista tražioci posla od onih koji su korisnici socijalne zaštite, a to znači zdravstvenog osiguranja koje se plaća", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona kaže da je dogovoreno da se ide na novi sistem prekvalifikacije i to će biti aktivnost koju će sprovoditi Ministarstvo prosvjete, Pedagoški zavod, Zavod za obrazovanje odraslih, u saradnji i uz konsultacije sa poslovnom zajednicom i Privrednom komorom.

Planirano je i preuzimanje kompletnih troškova refundacije porodiljskog bolovanja sa poslodavca na budžet.

"O tome smo razgovarali sa poslodavcima i utvrdili smo određenu dinamiku. To je proces koji će se dešavati u tri koraka, a prethodno smo na sebe već preuzeli neto izdatke. Ovo će značiti još i izdatke za poreze i doprinose koji sa poslodavca prelaze na budžet", navodi Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, Vlada ima ozbiljna očekivanja kada su u pitanju aktivnosti Poreske uprave, posebno Inspektorata u narednom periodu koji moraju pojačati aktivnosti.

Prema njenim riječima, sa studentskim i omladinskim udruženjima i organizacijama dogovoreno je da se održe svi programi podrške za njihov rad i realizaciju projekata, zatim program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade bračne parove, sistem stipendija redovnih, kao i onih za talentovane i uspješne studente.

"Dogovoreno je da se zadrže i niski troškovi studiranja kada je riječ o školarinama, studentskom smještaju i ishrani, koji su inače najniži u regionu, kao i da budu nastavljeni projekti unapređenja studenstkog standarda izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih studenskih domova - paviljoni jedan i dva u Banjaluci i Studentski dom u Lukavici", navela je Cvijanovićeva i dodala je da je podržan zahtjev studenata da bude angažovan dodatan broj asistenata na fakultetima.

Govoreći o pronatalitenim mjerama, Cvijanovićeva je rekla da Vlada od naredne godine uvodi i novu pronatalitetnu mjeru, a to je naknada za nezaposlene porodilje u mjesečnom iznosu od 450 KM, čiji je cilj smanjivanje razlika između zaposlenih i nezaposlenih porodilja tokom trajanja porodiljskog odsustva.

"Dio sredstava, odnosno potrebnog iznosa biće obezbijeđen u budžetu, a dio preraspodjelom doprinosa", pojasnila je Cvijanovićeva i dodala da su zadržane i sve dosadašnje mjere i davanja kao što su pomoć za opremu za novorođenče, dječiji dodatak, jednokratna pomoć za treće i četvrto dijete, finansiranje vantjelesne oplodnje.

Ona je napomenula da je sa Savezom opština i gradova dogovoreno povećanje granta za nerazvijene opštine, pri čemu će postojeći grant od dva miliona KM biti uvećan od 500.000 do milion KM za realizaciju značajnih projekata.

Premijer Srpske kaže da je Vlada Srpske opredjeljena za novi proces koji znači sistemsku humanizaciju društva i da je jedna dimenzija Fond solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu, a druga je ozbiljna reforma sistema socijalne zaštite i obrazovnog sistema.

"Počeli smo ozbiljan dijalog i formirali radne grupe sa udruženjima lica sa invaliditetom da bi došli do boljih zakonskih i praktičnih rješenja kada je riječ o njihovoj uključenosti u društvo, posebno u sistem zapoljšavanja i poboljšanje materijalnog statusa", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da su u budžetu za narednu godinu transferi za socijalnu zaštitu 238,9 miliona KM i veći su za 1,8 miliona KM u odnosu na ovu godinu, te da će od toga, između ostalog, za stipendije biti izdvojeno 2,2 miliona KM, za finansiranje povratka u Srpsku 2,2 miliona, finansiranje povratka u Federaciju BiH milion KM, doznake socijalnim inastitucijama 3,2 miliona KM.

Ona je navela da su grantovi na nivou od 24,9 miliona KM, među kojima su za udruženja od javnog interesa 1,2 miliona KM, naučim institucijama 1,5 miliona KM, podršku razvoju prerađivačke industrije milion KM, te sportskim organizacijama 1,1 milion KM.

Premijer Srpske smatra da je potrebno u Srpskoj sačiniti socijalnu kartu da bi bila postignuta adekvatna rješenja, te da se mora rješavati problem sive ekonomije.

"Subvencije iz budžeta za `Željeznice Republike Srpske` biće 25 miliona KM, `Aerdoromima` 1,9 miliona KM i biće na nivou iz ove godine", zaključila je Cvijanovićeva.

Prednacrt budžeta za narednu godinu projektovan je na 3,335 milijardi KM, dok se Prednacrtom programa ekonomskih reformi nominalno procjenjuje rast domaćeg bruto proizvoda u periodu 2018-2020. godine od 4,8 odsto u narednoj do 5,1 odsto u krajnjoj definisanoj godini.

(Srna)