Ustavni sud nije prihvatio inicijativu opozicije

16:54, 19.03.2018.
Thumbnail

Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio inicijativu opozicije za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti postupka donošenja budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, objavljeno je u "Službenom glasniku Republike Srpske".

U odgovoru Narodne skupštine Republike Srpske navodi se da inicijativa ne postavlja pitanja ustavnopravnog, nego prevashodno procesnog karaktera, te kao takva ne daje mogućnost da se na odgovarajući način ocjenjuje u ustavnosudskom postupku, zbog čega se predlaže da je sud ne prihvati.

U odgovoru se dalje ističe da je članom 227 Poslovnika Narodne skupštine propisano da se na akte iz člana 224 i 226 primjenjuju odredbe ovog poslovnika o postupku za donošenje zakona, to jest, na donošenje drugih akata među kojima je budžet, kao i da Ustav Republike Srpske ne sadrži detaljne odredbe o samom postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata, već daje ovlašćenje Narodnoj skupštini da to pitanje autonomno uredi svojim aktom, te ukazuje na odluku Suda u predmetu Y-5/16 od 30. novembra 2016. godine.

Davaoci inicijative u suštini izražavaju svoje neslaganje sa navedenim razlozima za donošenje budžeta po hitnom postupku, te da nije u nadležnosti Ustavnog suda da ocjenjuje ustavnost postupka donošenjem budžeta u odnosu na odredbe pomenutog poslovnika.

Prema mišljenju davalaca inicijative, postupak donošenja budžeta Republike srpske za 2017. godinu po hitnom postupku sproveden je suprotno odredbama člana 221, 224, 225 i 227 Poslovnika Narodne skupštine, a time i člana 78 Ustava Republike Srpske.

(Srna)