CIA/ MERČEP: Šta su srpske žrtve prema hrvatskim?!

10:06, 01.10.2013.
Thumbnail

CIA u izvještaju iz oktobra 1995. godine detaljno piše o zločinima nad Srbima, koje su počinile jedinice kojima je komandovao Tomislav Merčep u Vukovaru, Pakracu, Gospiću, Zagrebu i drugim mjestima, navodeći da su mnogi ljudi mučeni i pogubljeni.

Navodi o zločinima koja je počinio Merčep, dok je bio vojni komandant Vukovara, uglavnom potiču od Srba protjeranih iz tog područja u oktobru 1991. godine /prije dolaska JNA/ i od srpskih porodica čije su članove ubile hrvatske snage, kao i od srpske, ali hrvatske štampe.

Nakon što je Vukovar zauzet u novembru 1991. zvaničnici krajiških Srba su poslali izvještaj UN, u kome kažu da je pronađeno nekoliko masovnih grobnica srpskih civila, među kojima i tijela petoro djece mlađih od sedam godina, čiji su vratovi bili prerezani ili koji su bili ubijeni iz neposredne blizine.

Hrvatska štampa je izvijestila o sadržaju navodno povjerljivog pisma Tuđmanu iz 1993. koje je poslao bivši hrvatski predstavnik u Vukovaru, u kojem se kaže da je Merčep igrao ključnu ulogu u zločinima.

Ne negirajući da su se ubistva Srba desila, Merčep insistira da su brojevi "naduvani ili nevažni". Na primjer, u vezi sa 19 Srba koji su navodno ubijeni u Pakracu, on je rekao njemačkim novinama 1994. godine: "Šta je 19 Srba u poređenju sa onim što je urađeno Hrvatima?“

Merčep je branio svoje postupke tvrdeći da su oni trebali da "spasu Hrvatsku". Na primjer, Merčep kaže da njegove akcije u Vukovaru nisu zločini, već "herojska djela odbrane hrvatskog naroda" - navodi CIA u ovom dokumentu.

Većina optužbi protiv Merčepa tiče se događaja između 9. septembra 1991. i 29. marta 1992. godine, i to prema raznim izvorima. Pojavili su se izvještaji preživjelih, međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i štampe, nagovještavajući da se sistematsko ubijanje Srba vjerovatno desilo tokom tog perioda.

Merčep i njegove paravojne snage, koje se nazivaju Hrvatske odbrambene snage /HOS/, kao i "vod podrške Merčepu 109. bataljona `Tigar`", optuženi su za zločine počinjena u Pakračkoj poljani, Gospiću, Vukovaru i Zagrebu.
Mnoge optužbe protiv Merčepa baziraju se na svjedočanstvima preživjelih. Ali optužbe imaju kredibilitet, jer su brojni izvori nezavisno dali iste informacije.

Pakrac i Pakračka poljana, u bivšem Sektoru "Zapad" UN, predmet su najtežih optužbi protiv Merčepa. Koristeći u pismu Tuđmanu izraz "masovna likvidacija", "Hjuman rajts voč" 1992. godine na osnovu nekoliko misija za pronalaženje činjenica i izjava svjedoka, piše o ubistvima civila i razozužanih boraca po kratkom postupuku, mučenjima i zlostavljanjima zatočenika, neselktivnim hapšenjima, nestancima i uništavanju imovine civila.

Zapadnoevropska štampa izještava o procjenama da je u jesen 1991. oko 75.000 Srba protjerano, a više od 180 srpskih sela uništeno, takođe 3.000 Srba je nestalo u tom području. Američka ambasada u Zagrebu izvijestila je krajem maja 1995. da je manje od 4.000 Srba ostalo u području Pakraca, nagovještavajući masovne nestanke ili emigraciju Srba.

Civilna policija UN koja je istraživala kršenja ljudskih prava u Sektoru "Zapad", izvijestila je da su se mučenja u ubistva dogodila u zatvoru i na fudbalskom stadionu u Pakračkoj poljani, u Merčepovoj rezidenciji i u hrvatskoj vojnoj bazi u Bjelovaru.

Tokom 1993. godine istražioci UN identifikovali su i fotografisali tri lokacije masovnih grobnica u blizini željezničke stanice u Pakracu. Hrvatske vlasti su uklonile tijela iz dvije masovne grobnice prije nego što su ih posmatrači mogli ekshumirati, i posadile drveće na tim mjestima - prema izvještajima zvaničnika UN.

Istražioci vjeruju da treća masovna grobnica, kojoj hrvatske vlasti nisu dozvolile pristup, možda sadrži čak 1.700 tijela.

Na drugim mjestima istražioci nevladinih organizacija, angažovani po ugovoru sa UN, pronašli su devet neobilježenih grobnih mjesta sa ukupno 19 tijela u novembru 1993. - prema izvještaju američke Ambasade u Zagrebu...

CIA, pozivajući se na izvještaje istražilaca civilne policije UN, navodi da neke osobe tvrde da su bile svjedoci da je Merčep odgovoran za masakr srpskih civila u Marinom Selu kod Uljanika i da su mnoga tijela zakopana na području između Pakračke poljane i Marinog sela.

Bivša vlada krajiških Srba, kao i izvještaji srpske i hrvatske štampe, tvrdi da postoji čak 20 masovnih grobnica sa po 2.500 tijela, uz nekoliko manjih grobnica, u području oko Pakraca.

Prema izvještajima, Merčep i jedinice pod njegovom komandom počinile su masovna ubistva i u Gospiću u zapadnoj Hrvatskoj u septembru i oktobru 1991. godine, ali detalji ovog slučaja nisu potpuni.

Izvještaji zapadne i balkanske štampe nagovještavaju da su 16. oktobra 1991. Merčepove jedinice uhapsile 150 Srba. Tijela 24 uhapšenih su vraćena porodicama u januaru 1994. Drugi se vode kao nestali. Zapadnoevropska štampa citira svjedoka koji je čuo Merčepove vojnike kako se hvale da su ubili "150 srpskih snajperista" - navodi CIA u izvještaju iz oktobra 1995. godine.