Budžet Srpske za 2018. godinu 3,3 milijarde maraka

  • 09.11.2017.19:15

Budžet Srpske za narednu godinu iznosi 3,3 milijarde i za 91,4 miliona maraka veći je od prošlogodišnjeg.

vlcsnap-2017-11-09-18h48m58s70

Nezaposlene porodilje dobiće više od 16 miliona maraka od čega će pola platiti Vlada, a pola Fond za dječiju zaštitu.

To neće ugroziti poslovanje Fonda, jer je Vlada smanjila za 0,2 odsto doprinosa Zavodu za zapošljavanje i preusmjerila ih na Fond kako bi se porodiljama isplaćivala nova mjesečna naknada.

vlcsnap-2017-11-09-18h49m10s191

"Samo po osnovu materinskog dodatka trebaće da se obezbijedi 16 miliona 250 hiljada KM. I kao što je ministar rekao sam miliona KM će ići iz budžeta Vlade RS, a ostalo će se obezbijediti iz stope doprinosa koja će sada biti 1,7", rekao je Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS.

vlcsnap-2017-11-09-18h49m19s25

Za penzije biće potrebno milijardu i 41 milion, jer se računa i povećanje od dodatnih dva odsto. I pored najava premijerke da bi se trend smanjenja potrošnje na plate mogao nastaviti, lična primanja ministri ipak nisu dirali. Potrošnja ostaje ista kao i lani, ali sa dodatnih pet miliona maraka zbog minulog rada. To ne znači i veće plate, pravda se ministar.

"Ova procjena naših prihoda, što se tiče plata, apsolutno se uklapa u sve one politike koje smo dogovorili sa MMF-om i rekli smo da nećemo povećavati plate sa stanovišta osnovice i najniže cijene rada, ali nećemo ni otpuštati zaposlene", izjavio je Zoran Tegeltija, ministar finansija u Vladi RS.

vlcsnap-2017-11-09-18h49m32s156

Vlada planira da za otplatu dugova izdvoji 755 miliona maraka i veći je za 104 miliona. U narednoj godini Vlada će za zgradu Vlade isplatiti još 12,4 miliona maraka.

vlcsnap-2017-11-09-18h49m53s103

U planu je i redovna isplata grantova od oko 25 miliona maraka – od čega će, na primjer, političke stranke dobiti 3,6 miliona.

"Nisu naravno svi zadovoljni, naravno sva ministarstva nisu zadovoljna sredstvima koja bi oni mislili da im je potrebno za njihovo funkcionisanje. Najveći zahtjevi su na bazi subvencija i grantova čiji zahtjevi su gotovo preko 80 miliona KM", Zoran Tegeltija, ministar finasija u Vladi RS.

vlcsnap-2017-11-09-18h49m58s157

Najviše prihoda vlasti očekuju od poreza. Vlada očekuje rast BDP-a od 3,6 odsto. U planu je budžetski suficit od 127 miliona. Tekst budžeta još uvijek je podložan promjenama jer je Vlada usvojila tek prednacrt. Početak maratonskih konsultacija sa socijalnim partnerima ministri najavljuju za ponedeljak.

vlcsnap-2017-11-09-18h50m07s244