Borci protiv lažnjaka: Hitno objavite registar!

20:33, 13.02.2018.
Thumbnail

Mnogi danas uživaju status boraca u Srpskoj, a nikad nisu uzeli pušku u ruke, bune se u Boračkoj organizaciji i traže da ministarstvo boračko-invalidske zaštite hitno objavi registar boraca.

Ideju podržava ministar Savanović, ali kaže i da se zakon o zaštiti ličnih podataka mora poštovati. Uvjeravaju u BORS-u da nijednom borcu ne bi smetalo da se njegovo ime javno objavi.

"Može smetati samo onima čiji je status boraca upitan. Status borca, ne vidim u čemu je tajnost, ja se ponosim što sam borac prve kategorije i nikakav registar to ne može ugroziti" kaže Milomir Savčić predsjednik BORS-A.

Savčić kaže da lažnih boraca ima u novosnovanim organizacijama i da će uskoro izaći sa imenima. U Srpskoj je trenutno registrovano više od 209 hiljada boraca, a neobjavljivanje njihovih imena stvara prostor za razne zloupotrebe, smatra poslanik Nedeljko Glamočak. Za to krivi resorno ministarstvo.

"S obzirom da ministarstvo podržavajući raznorazna boračka udruženja i dajući im značaj od posebnog interesa i uvlačeći ih na budžet i pravi tako konfuziju među boračkim organizacijama u RS", navodi Nedeljko Glamočak predsjednik Odbora za boračko-invalidsku zaštitu u Narodnoj skupštini.

Našli smo se između dvije vatre, pravda se ministar. Uvjeravada bi to i njima olakšalo posao, ali, kažu, ne mogu mimo zakona.

"O tome ćemo još razgovarati i na neki način postići neki kompromis, jer ljudi koji to traže s pravom traže da imaju uvid, ali sa druge strane, ali videćemo kako zakon to obrazlaže", navodi Milenko Savanović ministar rada i boračko invalidske zaštite RS.

"Ne treba matični broj stavljati, ne treba davati datum rođenja tako da se može provjeriti o kome se radi. Na kraju krajeva, taj spisak je prije četiri, pet godina bio pristupačan u kancelarijama boračke organizacije, sad ga treba eto staviti u list Borac", kaže Nedeljko Mitrović predsjednik organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila.

Borci navode primjer Hrvatske koja je davno objavila registar koji je i sada dostupan javnosti. U Federaciji BiH je napravljen, pa i oni najavljuju da će uskoro izmijeniti zakon da bi mogli i javno da ga objave.