Apostrof: Bolonjski proces na univerzitetima

21:28, 27.04.2018.
Thumbnail

Sociolog Ivan Šijaković je komentarišući provođenje Bolonjskog procesa na univerzitetima istakao da je ovaj proces vulgarizovao mnoge stvari u obrazovanju.

"Vi sada imate mnogo predmeta koja daju neka znanja koja nemaju puno smisla. Da izdvajate sredstva u obrazovanju ne bi bili u situaciji da vam tri ili četiri profesora predaju pedeset ili šezdeset predmeta", rekao je Šijaković.

Smatra de je politika nametnula bolonjski sistem, a da profesori su nedužni pali u tu situaciju. "Pogledajte situaciju na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci, tamo ima 50 predmeta i samo tri asistenta", ističe Šijaković.

Luka Kecman, prorektor za ljudske i materijalne resursa Univerziteta u Banjaluci, ipak smatra da izdvaja dosta novca za univerziteta ali da treba izdvajati i više u budućnosti.

Napomenuo je da je raspisan konkurs za upis više od 80 asistenata na Univerzitetu u Banjaluci.

"Tradicija visokoškolskog obrazovanja na ovim prostorima se još u bivšoj državi naslanjala na njemački, švajcarski i ruski sistem obrazovanja. To je bilo do 2006. godine i do prihvatanja Bolonjskog sistema i niko se nije pitao zašto pojedine oblasti cijepamo na nekoliko predmeta", rekao je Kecman.

Ističe da situacija u visokom obrazovanju u RS malo bolja nego u FBiH.

"Pogrešna je teza da smo mi u obavezi da se prilagodimo tržištu rada, nama su potrebne suštinske promjene Zakona u visokom obrazovanju", rekao je Kecman.

Senadin Lavić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu ističe da se desio strahovit proces fragmentacije nauke.

"Umjesto da razvijamo koncept znanja na univerzitetima mi se bavimo skupljanjem bodova. Mi bi trebali ozbiljno zakočiti i preispitati bolonjske kriterijume. Mi smo ovdje stvari potpuno okrenuli jer su nam nametnuti zakoni koji nekada imaju i 200 amandmana", izjavio je Lavić.

Napominje da sve dok nauku na univerzitetima ne dignemo na nivo svjetskih univerziteta u obrazovanju  nema napretka.

"Svako društvo kreira sistem obrazovanja da zadovolji svoje potrebe. Ovaj sistem je kreiran u zapadnim zemljama koje žele da brzo dođu do visokoobrazovanog kadra. Osam danas najplaćenih zanimanja u razvijenim zemljama u poslednjih 30 godina nisu ni postojala", ističe Darko Knežević, dekan Mašinskog fakulteta u Banjaluci .