Zdravstvene ustanove u Srpskoj pripremaju plan poslovanja

20:29, 13.12.2017.
Thumbnail

Sve zdravstvene ustanove u Srpskoj do kraja mjeseca moraju dostaviti Ministarstvu zdravlja plan poslovanja za sljedeću godinu.

Gubitaši su se uveliko latili posla i kuju planove kako bolje da posluju u 2018.-toj. U prijedorskoj bolnici planiraju penzionisanje devet radnika što će istovremeno da bude i jedan od načina uštede.

“Nakon toga vodićemo računa da se samo ono strogo neophodno na njihova mjesta prima. Dakle samo gdje je baš ugroženo funkcionisanje”,kaže  Mirko Sovilj, direktor bolnice dr Mladen Stojanović, Prijedor.

U ministarstvu zdravlja su spremni za sve prijedloge. Planiraju da se uštede uglavnom odnose na racionalizaciju radnog vremena i na pravilnije upravljanje troškovima.

“Mjere ne smiju biti, racionalizacije ne smiju biti usmjerene na uštede na lijekovima, sanitetskom materijalu, implatantima i svemu onome što bi moglo nanijeti štetu zdravlju pacijenta, odnosno zdravlju stanovništva”, rekao je  Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i scijalne zaštite RS.

Za pošiljku ministarstvu zdravlja spremni su i u dobojskoj bolnici. Svoje mjere štednje su isplanirali. Zahvaljujući donaciji Češke razvojne agencije na grijanju će uštedjeti 150 hiljada maraka. Novim kapacitetima koje bi bolnica trebala dobiti planiraju da zadrže pacijente, ali i napune kasu.

“Mjere koje smo preduzeli, jeste proširili smo obim usluga, u narednom periodu planiramo da otvorimo angio salu, sa tim da bi svi pacijenti koji su", kaže Mladen Gajić, pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove bolnica Doboj.

Planove poslovanja za narednu godinu kuju i u domovima zdravlja, čija su se dugovanja za poreze i doprinose posebno nagomilala. Krajem oktobra dug se popeo na više od 21 milion maraka, a obaveze i dalje redovno ne izmiruje čak dvije trećine domova zdravlja u Srpskoj.