Vlada imenovala članove Upravnog odbora Fonda solidarnosti

13:18, 07.12.2017.
Thumbnail

Vlada Republike Srpske imenovala je vršioce dužnosti članova Upravnog odbora /UO/ Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, do okončanja postupka javne konkurencije.

UO Fonda solidarnosti ima 15 članova, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

To tijelo imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog nadležnog ministarstva i nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, na period od četiri godine.

Upravni odbor Fonda donosi statut i druga opšta akta, prati namjensko trošenje sredstava Fonda, sačinjava godišnji izvještaj o praćenju utroška sredstava i dostavlja ga Vladi na usvajanje i upućivanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Upravni odbor blagovremeno informiše Vladu o nepravilnostima uočenim u postupku praćenja odobravanja sredstava Fonda i predlaže načine njihovog prevazilaženja, daje saglasnost na odluke direktora Fonda, aktivno učestvuje u kreiranju mjera i aktivnosti kojima je cilj obezbjeđivanje sredstava za rad Fonda, usvaja Poslovnik o radu Fonda, te učestvuje u promociji aktivnosti Fonda i vrši ostale poslove utvrđene statutom.

Organi rukovođenja i upravljanja Fonda solidarnosti jesu direktor i upravni odbor.

Uslovi za izbor i imenovanje direktora Fonda solidarnosti i upravnog odbora, njihova prava i obaveze utvrđuju se statutom Fonda, u skladu sa zakonom.

Direktor rukovodi Fondom solidarnosti, predstavlja i zastupa Fond i odgovoran je za zakonitost njegovog rada, a imenuje ga i razrješava Vlada, nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, na period od četiri godine.

Vlada Srpske donijela je odluku o osnivanju ove javne ustanove u skladu sa Zakonom o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu i Zakonom o sistemu javnih službi.

Vlada Srpske je u ime Republike Srpske osnivač Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.

(Srna)