Izgradnja Koridora 5C

Vlada Srpske traži usvajanje zakona o posebnom postupku eksproprijacije

19:23, 12.06.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Vlada RS od narodnih poslanika traži usvanje zakona o posebnom postupku eksproprijacije i to po hitnom postupku zbog izgradnje Koridora 5C i dionice autoputa Banjaluka-Doboj.

Ako bi sve išlo po aktuelnom zakonu, Republika Srpska mogla bi da pretrpi ozbiljne materijalne posljedice, poručuju iz Vlade. Predugi rokovi za rješenje imovinsko-pravnih odnosa mogu da blokiraju izdavanje građevinske dozvole, a samim tim i izgradnju auto-puta.

To bi za direktnu posljedicu imalo nanošenje štete Republici Srpskoj, posebno ako se ima u vidu da se ta izgradnja finansira kreditnim sredstvima, kao i činjenice da su prema ugovoru zaključenom između investitora i izvođača radova propisani penali i drugi nepovoljni uslovi u slučaju da imovinski odnosi nisu riješeni, te je s tim u vezi opravdana hitnost u postupku donošenja ovog zakona. 

Vlada je parlamentu predložila 11 članova zakona, na inicijativu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koji se odnose samo na izgradnju Koridora i dionice autoputa Banjaluka-Doboj. Geodetska uprava dala je prijedlog da se rokovi utvrđivanja javnog interesa zemljišta skrate za mjesec dana. Predlažu i da se rokovi za žalbe u prvostepenom i drugostepenom postpuku skrate na pola. Novo je i to što zakon predviđa i naknade za službena lica koja učestvuju u postpuku.

"Obzirom da imamo zakon o finansiranju poslova premjera i osnivanju katastra nepokretnosti kao poseban zakon, kojim mi prikupljamo sredstva i za postupak eksproprijacije između ostalog, sa tih sredstava, ne iz budžetskih sredstava, mi ćemo omogućiti plaćanje svake preko norme utvrđenog rješenja u postupku eksproprijacije," kaže Bosiljka Predragović, direktor RUGIP-a.

Izgradnja Koridora 5C i Autoputa Banjaluka-Doboj ima poseban značaj za Republiku Srpsku i to opravdava hitnost donošenja posebnog zakona, poručuju iz Vlade. Zakon o posebnom postupku eksproprijacije biće tema rasprave narodnih poslanika na narednoj sjednici.