Sudije sude predugo, advokati se ne zalažu dovoljno

07:42, 14.03.2018.
Thumbnail

Na adresu Ombudsmana za ljudska prava BiH lani je stiglo 3.160 žalbi građana koji su mahom skretali pažnju na kršenje građanskih i političkih prava, ali nisu štedjeli ni sudije, tužioce i advokate.

Broj upućenih žalbi za 183 je veći nego godinu ranije, a najviše registrovanih podnesaka građana odnosilo se na povrede građanskih i političkih prava. Takav slučaj je u 2017. godini zabilježen 1.861.

Preliminarni podaci institucije Ombudsmana pokazuju da je u porastu broj pritužbi na rad sudova. Od januara do kraja decembra prošle godine evidentirane su 624 žalbe na rad sudova, dok ih je u 2016. bilo 569. Iz analize zaprimljenih žalbi vidljivo je da su se građani obraćali Ombudsmanu zbog neprimjerene dužine trajanja sudskih postupaka, neefikasnog sprovođenje odluka, ali i zbog povreda odredaba procesnih zakona te povrede principa nepristrasnosti, nedonošenja sudskih odluka na zakonom propisan način i u roku te neujednačenosti sudske prakse.

U evidencijama Ombudsmana zabilježena je i jedna žalba koja se odnosila na rad Ustavnog suda BiH, u kojem je sud označen kao odgovorna strana. Godinu ranije zaprimljeno je 15 žalbi koje se odnose na neizvršenje odluka i dužinu trajanja postupaka pred Ustavnim sudom BiH.

Desetine građana imalo je zamjerke i na rad tužilaštava u BiH. Na rad tužilaca stigle su 74 žalbe, a najviše na tužioce u sarajevskom kantonu, banjalučkom Okružnom tužilaštvu i Tužilaštvu BiH. Najveći broj tih žalbi odnosio se na nepreduzimanje aktivnosti u vezi sa podnesenim krivičnim prijavama građana i pravnih osoba. Žalbe su sadržavale i navode u vezi sa podnošenjem krivičnih prijava zbog neizvršenja sudskih odluka, te neujednačenosti krivičnog zakonodavstva.

Zanimljivo je da je jedan broj žalbi otišao na adresu advokata, kako onih koje građani angažuju po vlastitom izboru tako i onih koji su građanima dodijeljeni po službenoj dužnosti i na osnovu besplatne pravne pomoći. U žalbama su građani izrazili nezadovoljstvo načinom zastupanja, zalaganjem advokata u postupku, a primjedbe su imali i na lošu komunikaciju te propuštanje rokova za preduzimanje pravnih radnji u postupcima.

U instituciji Ombudsmana za ljudska prava kažu da se žalbe dostavljene Odjeljenju za praćenje političkih i građanskih prava odnose na pravosuđe, upravu, pristup informacijama i medije, policiju, predmete imovinsko-pravne prirode, vladina i ministarska imenovanja, tužilaštva i drugo.

- Broj žalbi i njihova analiza pokazuje da se prava i dalje ne poštuju dovoljno zbog neusklađenosti domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima, neusklađenosti zakonodavstva i stanja u praksi, aktuelnih političkih zbivanja, kao i teške ekonomsko-socijalne situacije - kazali su u toj instituciji.

Razlozi za slanje žalbi Ombudsmanu:

* neprimjerena dužina trajanja sudskog postupka

* neefikasno sprovođenje sudskih odluka

* povreda principa nepristrasnosti

* neujednačena sudska praksa

(Glas Srpske)