Studentski paviljoni bez krova, odgovornih nema

19:42, 14.12.2017.
Thumbnail

Sa krova drugog paviljona vatrogasci su skidali komade limenog krova, radnici  spasavali bijelu tehniku, dušeke, skupljali vodu.

Mrlje od vode po plafonima i zidovima i miris buđi jedini su stanovnici studenjaka.  Bivši stanari su srećno stigli kućama, a rijetki su došli da pokupe preostale stvari. Za Upravu centra, pravi posao tek predstoji.

"Ja sam već danas bio u pregovorima sa kolegama iz Direkcije za izgradnju i obnovu da oni stave svoje kadrove nama na raspoalganje po pitanju procijene štete angažovane su koelge sa AGF-a, ovlašteni vještaci i slično", rekao je Zoran Babić, direktor Studentskog centra Nikola Tesla.

Od šest zgrada u Banjaluci koje su zbog jakog vjetra ostale bez krova, simptomatično je da su tri  u studentskom centru. Paviljoni su već bili zreli za obnovu, Vlada je donijela odluku  a nevrijeme je cijelu stvar ubrzalo, kaže ministar Dane Malešević. Ko je odgovoran što su studenti završili na prinudnom raspustu, ni ministar ni Uprava Univerziteta ne bi da kažu.

"Da li ima odgvornosti zbog toga što je došlo do skidanja limova odnosno krovnih pokrivača sa ova tri objekta, ja ne bih ulazio u to. Neka istražuju oni koji moraju time da se bave. Ali, očito da je bilo propusta  u izradi tih pokivrača ti krovnih pokovra zato što limovi su zakovani ekserima za letve ili daske", kaže Malešević.

"Ovo je nešto u domenu ministastva i Univerziteta, moraće da se razgovara sa ljudima na način  da će morati da snose neku vrstu odgvornosti, odnosno da plate štetu. Na kraju krajeva, osiguravajuće društvo je tu koje će da konstatuje šta je urađeno i ono dalje će nama da nadoknadi štetu i ono će da traži od onih od kojih treba da se traži. To je zakonom predviđena procedura", rekao je Luka Kecman, prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banjaluci.

Studentski predstavnici su najjasniji - kažu tražićemo da se utvrdi ko je odgovoran što smo ostali bez krova nad glavom. Sada je prioritet da se paviljoni što prije vrate u prvobitno stanje.

"Što se tiče trećeg paviljona veoma smo zadovoljni kako teku stvari, zato što će po trenutnim informacijama  za nekih pet dana biti pokriven krov i studenti će moći da se usele", rekao je  Željko Sladojević, predsjednik Studentskog parlamenta.

Studenti bi trebalo da se po povratku na nastavu 23. decembra,  rasporede na nekoliko lokacija u Banjaluci. Ministarstvo prosvjete i Uprava Univerziteta pregovaraju sa potencijalnim stanodavcima.