Srpski kralj šećera opleo po MMF-u: Vaši uslovi su katastrofa za region

13:49, 17.06.2017.
Thumbnail

Predsjednik kompanije MK i, prema mnogim procjenama, trenutno najbogatiji čovjek u Srbiji, "kralj šećera" Miodrag Kostić zatražio je od MMF-a da omogući veće zaduživanje zemljama u okruženju kako bi mogle taj novac da iskorite za kapitalne investicije.

“Neke razvijene zemlje imaju 220 odsto javnog duga u odnosu na BDP, a MMF konstantno stavlja okvir na 60 ili 70 odsto zemljama u okruženju”, rekao je Kostić, obraćajući se iz publike predstavniku te međunarodne finansijske institucije za centralnu i istočnu Evropu Basu Bakeru, na regionalnom samitu ministara finansija i ostalih relevantnih aktera ekonomske scene u Budvi.

Kako je rekao Kostić, krediti su danas veoma jeftini, te da se ne bi kao privrednik hvalio malim dugom.

"“Moje pitanje je - da li vi mislite da je dobro da namećete tu vrstu okvira zemljama i ministrima finansija u današnje vrijeme, da drže tako nizak nivo duga? Hrvatska i Crna Gora imaju prosječan rok za vraćanje kredita od četiri godine, što je katastrofa”, smatra Kostić.

On je ocijenio da MMF treba da proširi okvir i da im omogući da se zaduže na 10, 15, ili 20 godina i da taj novac potroše na kapitalne investiciije, prije svega infrastrukturne projekte, poput ulaganja u puteve, željeznice, aerodrome i slično.

Baker je rekao da se slaže sa tom idejom, ali da se novac ne smije koristiti za veće trošenje države, kao i da bi to bila loša odluka u slučaju ako bi region pogodila nova finansijska kriza.

“Nadamo se da neće, ali često sam čuo da ljudi to govore, pa se desila. Ako imamo novi pad i krizu ne smijete da imate 80 ili 90 odsto duga pošto tokom kriza finansije često stradaju. Sada imamo relativino dobru situaciju, rast je solidan i pada nezaposlenost”, naveo je Baker.

On je naglasio da bi bilo lijepo kada bi se povećale investicije, ali da novo zaduživanje ne bi smjelo da se iskoristi za veće trošenje vlada.

“Bolje smanjiti postepeno neke druge izdatke umjesto podizanja javnog duga. Kamate su niske i onda je lakše finansirati javne investicije”, naveo je Baker.

On je rekao da, ipak, nisu tako dobri izgledi za dugoročan rast u regionu.

Kostić je upitao da li MMF može da pomogne da se produže rokovi postojećim kreditima, a Baker je rekao da su svakako duži rokovi bezbjedniji nego kraći.

“Generalno je to dobra ideja i mogu se produžiti rokove za otplatu, ali je ona onda skuplja”, dodao je Baker.

(Tanjug)