Socijalni partneri različito o efektima novog Zakona o radu

20:24, 03.10.2017.
Thumbnail

U prva dva mjeseca primjene novog Zakona o radu, bilo je čak šest hiljada radnih sporova, što najbolje svjedoči da su ga nespremno dočekali i poslodavci i radnici, ocjenjuju pravnici.

Poslodavci mnoge propise još nisu usaglasili sa zakonom, a radnici nisu svjesni da treba da se bore za prava.
Sindikalci, očekivano, na strani radnika – nisu, kažu, zaštićeni i zato znaju šta treba mijenjati.

,„Jednostavno randik može biti poslat kući sa 50 odsto plate što smatramo da nije u redu, predlažu se elementi gdje radnik se može primiti na mjesec dana, dva mjeseca, što smatramo da takve stvari ne može“, rekao je
Tane Peulić, potpredsjednik saveza sindikata RS.

Poslodavci ne staju pred kameru, ali kažu nije ni njima sve potaman. Radnici im odlaze bez otkaznog roka. Osim toga, pritisnuti su tržištem i kapitalističkom borbom, a radnici su još jednom nogom u socijalizmu.

Ne spore da i jedni i drugi treba da se prilagode. Dijelom to i predviđa novi zakon, ali u odredbama koje još nisu zaživjele.

„Nema pregovora oko uslova rada, nema pregovora oko plate, nema pregovra oko radnog učinka. To u svakodnevnom životu što smo mi vidjeli u praksi da je taj faktor koji opredjeljuje koji je bitna komponenta radnog odnosa da je u zapećku“, kaže Borislav Radić,Agencija za mirno rješavanje sporova.

Mirovanje radnog odnosa, otkazni rokovi, utvrđivanje odgovornosti radnika zbog nedolaska na posao neke su od nedoumica. Sporno je i da li prvo tužba ili mirno rješavanje spora, ali od novih rješenja za sada ništa,

„Mi nećemo danas kreirati ovdje neka eventualna nova rješenja nego ćemo samo u Doboju i svim gradovima gdje su zakazane javne rasprave zaključno sa 13. u Banjaluci pokušati da čujemo gdje su problemi u primjeni koje odredbe nisu precizne“, navodi Rajko Kličković, ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS.

Šta je dobro, a koje odredbe treba dograditi, saslušaće i socijalne partnere koji nisu bili dio pripreme zakona o radu, kažu u ministarstvu. Od svega što čuju na osam javnih rasprava napraviće analizu koju će ponuditi Vladi i Narodnoj skupštini.