Raspored emitovanja

07:00 5 do 7 ( R)
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Beskrajna ljubav ( ep. 43, R)
09:55 Vijesti
10:00 Just for Laughs
10:35 Just for Laughs
11:00 Crtani film: Ben Ten
11:10 Crtani film: Ben Ten
11:20 Showbiz mixer ( R)
11:35 Teletrgovina
11:55 Vijesti
12:00 Ko ti pravi svadbu ( R )
13:00 Serija: Snaha ( ep. 67, R)
13:55 Vijesti
14:00 Heroji Igora Požgaja ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Beskrajna ljubav ( ep. 44)
17:00 Rekreativno sa Dijanom Tepšić
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
19:50 Just For Laughs
20:00 Apostrof
21:45 Lutrija RS, Loto
21:55 Večernje vijesti
22:15 Serija: Snaha ( ep. 68)
23:10 Film: Slobodna zona 12+
01:00 Serija: CSI ( sez. 15, ep. 08, R)
02:00 Serija: CSI ( sez. 15, ep. 09, R)
03:00 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 551 ep., R)
08:00 Vikend vekerica
09:45 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:50 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:55 Vijesti
10:00 Teletrgovina
10:15 Serija: Istrage gospođice Fišer ( R)
11:30 Teletrgovina
11:55 Vijesti
11:58 Vremenska prognoza
12:00 Serija: Istrage gospođice Fišer ( R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Serija: Istrage gospođice Fišer ( R)
13:55 Vijesti
13:58 Vremenska prognoza
14:10 Serija: Istrage gospođice Fišer ( R)
15:20 Teletrgovina
16:00 Just For Laughs
16:30 Apostrof ( R)
18:00 Serija: Nemanjići, rađanje kraljevine ( ep 09, R)
18:55 Vremenska prognoza
19:00 ATV vijesti
19:37 Vremenska prognoza
19:45 Just For Laughs
20:00 Serija: Nemanjići – rađanje kraljevine ( ep. 10)
21:00 Film: Dnevnik Bridžit Džons 12+
23:00 Film: Ruska obećanja 12+
01:00 Serija: CSI ( sez. 15, ep. 10, R)
02:00 Serija: CSI ( sez. 15, ep. 11, R)
03:00 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 552 ep.)
08:00 Vikend vekerica
09:45 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:50 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:55 Vijesti
10:00 Teletrgovina
10:15 Autošop magazin
11:00 Film: Gru na supertajnom zadatku
11:55 Vijesti
12:00 Film: Gru na supertajnom zadatku ( R)
12:45 Teletrgovina
13:00 Serija: Snaha ( ep. 65, R)
13:55 Vijesti
13:58 Vremenska prognoza
14:00 Serija: Snaha ( ep. 66, R)
15:00 Serija: Snaha ( ep. 67, R)
16:00 Serija: Snaha ( ep. 68, R)
16:40 Teletrgovina
17:00 Showbiz mixer
18:00 Ko ti pravi svadbu, zabavni program ( ep. 04)
19:00 ATV vijesti
19:40 Sportfolio
20:10 Film: Ray 12+
23:00 Film: Raskid 12+
00:00 Rekreativno sa D. Tepšić ( R)
01:00 Noćni program

07:30 Vijesti ( R)
08:00 Ovo je Srpska ( R)
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Beskrajna ljubav ( ep. 43 R)
09:55 Vijesti
10:00 Just for Laughs
10:35 Just for Laughs
11:00 Crtani film: Ben Ten
11:10 Crtani film: Ben Ten
11:35 Teletrgovina
11:55 Vijesti
12:00 Sportfolio ( R)
12:45 Teletrgovina
13:00 Rekreativno sa D. Tepšić ( R)
13:50 Vijesti
14:00 Showbiz mixer ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Beskrajna ljubav ( 44 ep., R)
17:00 5 do 7
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
19:55 Lutrija RS, Bingo
20:25 ( R ) evolucije, informativni program
21:00 Ćirilica, talk show
21:55 Večernje vijesti
22:15 Ćirilica, talk show
23:20 Serija: CSI ( sez. 15, ep. 12)
00:25 Noćni program

07:00 5 do 7 ( R)
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Beskrajna ljubav ( ep. 44, R)
09:55 Vijesti
10:00 Just for Laughs
10:35 Just for Laughs
11:00 Crtani film: Ben Ten
11:10 Crtani film: Ben Ten
11:20 Showbiz mixer ( R)
11:35 Teletrgovina
11:55 Vijesti
12:00 Ćirilica ( R)
12:55 Teletrgovina
13:10 Serija: Snaha ( ep. 68, R)
13:55 Vijesti
14:15 ( R )evolucije, informativni program ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Beskrajna ljubav ( 45 ep.)
17:00 5 do 7
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
19:50 Showbiz mixer ( R)
20:00 Jedan na jedan sa M. Marinkovićem
20:55 Serija: Komšije ( ep. 19)
21:45 Lutrija RS, Loto
21:55 Večernje vijesti
22:15 Serija: Snaha ( ep. 69)
23:15 Serija: CSI ( sez 15, ep 13.)
00:15 Noćni program

07:00 5 do 7 ( R)
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Beskrajna ljubav ( ep. 45, R)
09:55 Vijesti
10:00 Just for Laughs
10:35 Just for Laughs
11:00 Crtani film: Ben Ten
11:10 Crtani film: Ben Ten
11:20 Showbiz mixer ( R)
11:35 Teletrgovina
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Komšije ( ep. 19, R)
13:00 Serija: Snaha ( ep. 69, R )
13:55 Vijesti
14:00 Jedan na jedan sa M. Marinkovićem ( R )
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Beskrajna ljubav ( 46 ep.)
17:00 5 do 7
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
19:50 Showbiz mixer ( R)
20:00 Sa Tamarom u akciji
21:00 Serija: Komšije ( ep. 20)
21:55 Večernje vijesti
22:15 Serija: Snaha ( ep. 70)
23:15 Serija: CSI ( sez 15, ep 14.)
00:15 Noćni program

07:00 5 do 7 ( R)
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Beskrajna ljubav ( ep. 46, R)
09:55 Vijesti
10:00 Just for Laughs
10:35 Just for Laughs
11:00 Crtani film: Ben Ten
11:10 Crtani film: Ben Ten
11:20 Showbiz mixer ( R)
11:35 Teletrgovina
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Komšije ( ep. 20, R)
13:00 Serija: Snaha ( ep. 70, R)
13:55 Vijesti
14:00 Sa Tamarom u akciji ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Beskrajna ljubav ( 47 ep.)
17:00 5 do 7
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
19:50 Showbiz mixer ( R)
20:00 Dosije: U akciji
20:55 Heroji Igora Požgaja
21:55 Večernje vijesti
22:15 Serija: Snaha ( ep. 71)
23:15 Serija: CSI ( sez 15, ep 15.)
00:15 Noćni program

07:00 5 do 7 ( R)
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Beskrajna ljubav ( ep. 47, R)
09:55 Vijesti
10:00 Just for Laughs
10:35 Just for Laughs
11:00 Crtani film: Ben Ten
11:10 Crtani film: Ben Ten
11:20 Showbiz mixer ( R)
11:35 Teletrgovina
11:55 Vijesti
12:00 Ko ti pravi svadbu ( R )
13:00 Serija: Snaha ( ep. 71, R)
13:55 Vijesti
14:00 Heroji Igora Požgaja ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Beskrajna ljubav ( ep. 48)
17:00 Rekreativno sa Dijanom Tepšić
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
19:50 Just For Laughs
20:00 Apostrof
21:45 Lutrija RS, Loto
21:55 Večernje vijesti
22:15 Serija: Snaha ( ep. 72)
23:10 Film
01:00 Serija: CSI ( R)
02:00 Noćni program