Raspored emitovanja

07:00 5 do 7 ( R)
09:00 S Tamarom u akciji ( R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika ( ep. 35 )
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:20 Crtani film: Angry Birds Stella
11:25 Showbiz mixer ( R)
11:35 Teletrgovina
11:55 Vijesti
12:00 Zlatna lopta, France Football ( R)
13:30 Teletrgovina
13:55 Vijesti
14:00 Ko ti pravi svadbu, zabavni program ( em. 09, R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Luk ili med ( 10 ep., R)
17:00 Rekreativno sa Dijanom Tepšić
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:45 Večernje vijesti
22:00 Lutrija RS, Loto
22:10 Serija: Alo, Alo ( ep. 64 )
22:45 Film: Hulk
00:30 Serija: Dr. House ( R)
01:30 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 532 ep., R)
08:00 Vikend vekerica
09:45 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:50 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika ( ep. 31, R)
11:00 Serija: Naša mala klinika ( ep. 32, R)
11:55 Vijesti
11:58 Vremenska prognoza
12:00 Serija: Naša mala klinika ( ep. 33, R)
13:00 Serija: Naša mala klinika ( ep. 34, R)
13:55 Vijesti
13:58 Vremenska prognoza
14:00 Serija: Naša mala klinika ( ep. 35, R)
14:50 Teletrgovina
15:30 Apostrof ( R)
17:00 Ko ti pravi svadbu ( ep. 09, R)
18:00 Luk ili med ( 11 ep., R)
18:50 Arena
18:52 Vremenska prognoza
19:00 ATV vijesti
19:35 Samo vas posmatram
19:55 Vremenska prognoza
20:00 Film: Previše je složeno 12+
22:10 Film: Poroci Majamija 12+
00:00 Serija: Dr. House ( R)
01:00 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 533 ep.)
08:00 Vikend vekerica
09:45 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:50 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:55 Vijesti
10:00 Teletrgovina
10:15 Autošop magazin ( 827 ep.)
10:45 Film: Koralina
11:55 Vijesti
11:58 Vremenska prognoza
12:00 Film: Koralina
12:45 Teletrgovina
13:00 Serija: Sudbina ( 137 ep., R)
13:55 Vijesti
13:58 Vremenska prognoza
14:00 Serija: Sudbina ( 138 ep., R)
15:00 Serija: Sudbina ( 139 ep., R)
16:00 Serija: Sudbina ( 140 ep., R)
17:00 Showbiz mixer, zabavni program
18:00 Luk ili med ( 12 ep., R)
18:50 Arena
18:55 Vremenska prognoza
19:00 ATV vijesti
19:35 Jedan na jedan sa M. Marinkovićem
19:30 Vremenska prognoza
20:25 Sportfolio
21:00 Film: Zamjena 12+
23:20 Film: Projekat A2 12+
01:00 Rekreativno sa D. Tepšić ( R)
01:30 Noćni program

07:30 Vijesti ( R)
08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Majka ( ep. 55, R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika (ep. 36)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:25 Crtani film: Angry Birds Stella
11:35 Teletrgovina
11:55 Vijesti
12:00 Samo vas posmatram ( R)
12:40 Teletrgovina
13:00 S Tamarom u akciji II ( ep. 14)
13:55 Vijesti
14:00 Jedan na jedan ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 140 ep., R)
17:00 5 do 7
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Majka ( ep. 56)
21:00 Luk ili med, zabavni program ( ep. 13)
22:00 Lutrija RS, Bingo
22:20 Serija: Sudbina ( 141 ep.)
23:15 Večernje vijesti
23:30 Serija: Dr. House ( ep. 21)
00:20 Serija: Alo, Alo ( ep 66)
01:00 Noćni program

07:00 5 do 7 ( R)
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Majka ( ep. 56, R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika ( ep. 37)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:20 Crtani film: Angry Birds Stella
11:25 Showbiz mixer ( R)
12:35 Teletrgovina
11:55 Vijesti
12:00 Luk ili med V, zabavni program ( ep. 13, R)
12:50 Teletrgovina
13:00 S Tamarom u akciji II ( ep. 15)
13:55 Vijesti
14:00 Showbiz mixer ( R )
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 141 ep., R)
17:00 5 do 7
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Majka ( ep. 57)
21:00 Luk ili med, zabavni program ( ep. 14)
21:50 Loto
22:00 Serija: Sudbina ( 142 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:15 Serija: Dr. House ( ep. 22 )
00:15 Serija: Alo, Alo ( ep 67)
01:00 Noćni program

07:00 5 do 7 ( R)
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Majka ( ep. 57, R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika ( ep. 38)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:20 Crtani film: Angry Birds Stella
11:25 Showbiz mixer ( R)
12:35 Teletrgovina
11:55 Vijesti
12:00 Luk ili med V, zabavni program ( ep. 14, R)
12:50 Teletrgovina
13:00 Serija: Crna Guja ( ep. 01)
13:55 Vijesti
14:00 3 boje zvuka, muzički program
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 142 ep., R)
17:00 5 do 7
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:50 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Majka ( ep. 58)
21:00 Luk ili med, zabavni program ( ep. 15)
22:00 Serija: Sudbina ( 143 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:15 Serija: Dr. House ( sez. 02, ep. 01)
00:15 Serija: Alo, Alo ( ep 68)
01:00 Noćni program

07:00 5 do 7
09:00 Serija: Majka ( ep. 58, R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika ( ep. 39)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:20 Crtani film: Angry Birds Stella
11:25 Showbiz mixer ( R)
11:35 Teletrgovina
11:55 Vijesti
12:00 Luk ili med, zabavni program ( ep. 15, R)
12:50 Teletrgovina
13:00 Serija: Crna Guja ( ep. 02)
13:50 Vijesti
14:00 Rekreativno sa Dijanom Tepšić ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 143 ep., R)
17:00 5 do 7
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Majka ( ep. 59)
21:00 Ko ti pravi svadbu, zabavni program ( ep. 10)
22:00 Serija: Sudbina ( 144 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:15 Serija: Dr. House ( sez. 02, ep. 02)
00:15 Serija: Alo, Alo ( ep 69)
01:00 Noćni program

07:00 5 do 7 ( R)
09:00 Serija: Majka ( ep. 59, R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika ( ep. 40 )
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:20 Crtani film: Angry Birds Stella
11:25 Showbiz mixer ( R)
11:35 Teletrgovina
11:55 Vijesti
12:00 20 godina zajedno, Duda Sat Show
13:00 Serija: Crna Guja ( ep. 03 )
13:55 Vijesti
14:00 Ko ti pravi svadbu, zabavni program ( em. 10, R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Luk ili med ( 13 ep., R)
17:00 Rekreativno sa Dijanom Tepšić
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:45 Večernje vijesti
22:00 Lutrija RS, Loto
22:10 Serija: Alo, Alo ( ep. 70 )
22:45 Film: Nevjerovatni Hulk 12+
00:30 Serija: Dr. House ( R)
01:30 Noćni program