Poslednje Vijesti:

Raspored emitovanja

08:00 Serija: Tajne ( 52 ep., R)
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 146 ep.)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 106 ep., R)
11:00 Crtani film: Power Rangers
11:20 Crtani film: Maša i medo
12:00 Serija: Tajne ( 53 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 70 ep.)
14:00 Teletrgovina
14:30 Nadrealna TV (9 ep., R )
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Planeta pravoslavlja, dok. program ( 5 ep)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 107 ep.)
18:00 Serija: Sinđelići ( 10 ep)
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Na terapiji ( 45 ep.)
21:00 Nadrealna TV ( 9 ep)
22:00 Serija: Toskana ( 42 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:30 Veče sa Ivanom Ivanovićem
01:00 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 412 ep)
08:00 Jutarnji program
10:00 Serija: Krv nije voda ( 202 ep.)
10:50 Serija: Krv nije voda ( 203 ep.)
11:30 Serija: Krv nije voda ( 204 ep.)
12:10 Serija: Krv nije voda ( 205 ep.)
13:15 Teletrgovina
14:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
16:00 Serija: Nadrealna TV ( 8 ep.)
17:00 Serija: Porodične tajne ( 71 ep)
18:00 Moja velika svadba, Dubai I
19:00 ATV vijesti
20:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem
21:30 Film: Teška kiša 12+
23:00 Serija: CSI Miami VII ( 4 ep)
00:00 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 413 ep)
08:00 Jutarnji program
09:50 Vijesti
09:55 Moja velika svadba: Albanija IV
10:45 Moja velika svadba: Dubai I
11:25 Auto šop magazin ( 708 ep)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 54 ep)
13:00 Serija: Sinđelići ( 6 ep, R)
13:45 Serija: Sinđelići ( 7 ep, R)
14:30 Serija: Sinđelići ( 8 ep, R)
15:15 Serija: Sinđelići ( 9 ep, R)
16:00 Serija: Sinđelići ( 10 ep, R)
17:00 Serija: Porodične tajne ( 72 ep)
18:00 Moja velika svadba, Dubai II
19:00 ATV vijesti
20:00 Film: Univerzalni vojnik 12+
22:00 Film: Rambo 12+
00:00 Noćni program

08:00 Serija: Tajne ( 54 ep, R )
09:00 Serija: Avenija Brazil (147 ep, R)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 107 ep, R)
11:00 Crtani film: Slugterra
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 55 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 72 ep.)
14:00 Serija: Ovo nije kraj ( 108 ep)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Planeta pravoslavlja, dok. program ( 6 ep)
17:00 Domaćine oženi se IV ( 1 ep)
18:00 Serija: Sinđelići ( 11 ep)
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Crna ruža (1 ep.)
21:00 Serija: Crna ruža ( 2 ep)
22:00 Serija: Toskana (43 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Porodične tajne ( 73 ep.)
00:20 Noćni program

08:00 Serija: Avenija Brazil ( 148 ep.)
09:00 Serija: Crna ruža ( 1 ep)
10:00 Serija: Crna ruža ( 2 ep)
11:00 Crtani film: Slugterra
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 56 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 73 ep.)
14:05 Serija: Ovo nije kraj ( 109 ep)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Planeta pravoslavlja, dok. program ( 7 ep)
17:00 Domaćine oženi se IV ( 2 ep)
18:00 Serija: Sinđelići ( 12 ep)
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Crna ruža (3 ep.)
21:00 Serija: Crna ruža ( 4 ep)
22:00 Serija: Toskana (44 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Porodične tajne ( 74 ep.)
00:20 Noćni program

08:00 Serija: Avenija Brazil ( 149 ep)
09:00 Serija: Crna ruža ( 3 ep)
10:00 Serija: Crna ruža ( 4 ep)
11:00 Crtani film: Slugterra
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 57 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 74 ep.)
14:05 Serija: Ovo nije kraj ( 110 ep)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Planeta pravoslavlja, dok. program ( 8 ep)
17:00 Domaćine oženi se IV ( 3 ep)
18:00 Serija: Sinđelići ( 13 ep)
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Crna ruža (5 ep)
21:00 Serija: Crna ruža ( 6 ep)
22:00 Serija: Toskana (45ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Porodične tajne ( 75 ep)
00:20 Noćni program

08:00 Serija: Avenija Brazil ( 150 ep.)
09:00 Serija: Crna ruža ( 5 ep)
10:00 Serija: Crna ruža ( 6 ep)
11:00 Crtani film: Slugterra
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 58 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 75 ep.)
14:05 Serija: Ovo nije kraj ( 111 ep)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Planeta pravoslavlja, dok. program ( 9 ep)
17:00 Domaćine oženi se IV ( 4 ep)
18:00 Serija: Sinđelići ( 14 ep)
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Crna ruža ( 7 ep.)
21:00 Serija: Crna ruža ( 8 ep)
22:00 Nadrealna TV ( 10 ep)
22:45 Večernje vijesti
23:00 Serija: Toskana (46 ep)
00:20 Noćni program

08:00 Serija: Avenija Brazil ( 151 ep.)
09:00 Serija: Crna ruža ( 7 ep)
10:00 Serija: Crna ruža ( 8 ep)
11:00 Crtani film: Slugterra
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 59 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 76 ep.)
14:05 Serija: Ovo nije kraj ( 112 ep)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Planeta pravoslavlja, dok. program ( 10 ep)
17:00 Domaćine oženi se IV ( 5 ep)
18:00 Serija: Sinđelići ( 15 ep)
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:05 Serija: Crna ruža (9 ep.)
21:00 Serija: Crna ruža (10 ep)
22:00 Serija: Toskana ( 47 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:30 Veče sa Ivanom Ivanovićem
01:00 Noćni program