-
Poslednje Vijesti:

Raspored emitovanja

07:00 Serija: Vatre ivanjske ( 109 i 110 ep.)
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Vjetrovi nade ( 3 ep., R)
10:00 Vijesti
10:05 Serija: Ovo nije kraj ( 173 ep.)
11:00 Crtani film: Mumijevi
11:20 Crtani film: Mašine priče
11:55 Vijesti
12:00 Film: Prebrzi i prežestoki
14:00 Vijesti
14:05 Serija: Naša mala klinika ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Serija: Zelena, zelena trava ( 15 ep., R)
16:20 Serija: Zelena, zelena trava ( 16 ep.)
17:00 Serija: Divlji u srcu ( 15 ep., R)
18:00 Serija. Divlji u srcu ( 16 ep.)
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Naša mala klinika
21:00 Beogradski klanovi, dokumentarni program ( 4 ep.)
22:30 Večernje vijesti
22:45 Loto
23:00 Serija: Na terapiji ( 35 ep.)
23:30 Serija: Divlji u srcu ( R)
00:30 Serija: Zelena, zelena trava ( R)
01:00 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 464 ep, R)
08:00 Vikend vekerica
09:25 Vidimo se na Tržnici
09:40 Teletrgovina
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika ( R)
11:00 Serija: Naša mala klinika ( R)
12:00 Serija: Naša mala klinika ( R)
13:00 Serija: Naša mala klinika ( R)
13:55 Vijesti
14:00 Teletrgovina
14:40 Beogradski klanovi, dokumentarni program ( 4 ep., R)
16:15 Serija: CSI Miami
17:00 Serija: CSI Miami VII ( 21 ep.)
18:00 Serija: Stella ( R)
19:00 ATV vijesti
19:30 390 stepeni sa M. Vidojkovićem
20:30 Serija: Andrija i Anđelka ( 28 ep, R)
21:30 Film: Čovjek na mjesecu 12+
23:30 Film: Kuća za dvije porodice 12+
01:00 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 465 ep)
08:00 Vikend vekerica
09:40 Vidimo se na Tržnici
09:55 Vijesti
10:00 Autošop magazin
10:30 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Crna ruža ( 222 ep, R)
13:00 Serija: Vjetrovi nade (1 ep, R)
13:55 Vijesti
14:00 Serija: Vjetrovi nade ( 2 ep, R)
15:00 Serija: Vjetrovi nade ( 3 ep, R)
16:00 Serija: Naša mala klinika ( R)
17:00 Andrija i Anđelka ( 28 ep, R)
18:00 Serija: Uživo iz Srbije ( 8 ep, R)
18:30 Serija: Uživo iz Srbije ( 9 ep)
19:00 ATV vijesti
19:30 Jedan na jedan sa M. Marinkovićem
20:30 Veče sa Ivanom Ivanovićem
22:00 Serija: CSI Miami VII ( 22 ep.)
23:00 Serija: CSI Miami VII ( 23 ep.)
00:00 Noćni program

07:00 Serija: Vatre ivanjske ( 111 i 112 ep.)
08:30 Teletrgovina
09:00 Serija : CSI Miami VII ( 23 ep., R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 174 ep.)
11:00 Crtani film: Mumijevi
11:20 Crtani film: Mašine priče
11:55 Vijesti
12:00 Film: Brzi i žestoki, Tokio drift
14:00 Vijesti
14:05 Serija: Naša mala klinika ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Serija: Zelena, zelena trava ( 16 ep., R)
16:20 Serija: Zelena, zelena trava ( 17 ep.)
17:00 Serija: Divlji u srcu ( 16 ep., R)
18:00 Serija. Divlji u srcu ( 17 ep.)
18:50 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Naša mala klinika
21:00 Serija: Skarlet ( 5 ep.)
22:00 Serija: Vjetrovi nade ( 4 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Bingo
23:40 Serija: CSI Miami VII ( 24 ep.) 12+
00:40 Serija: Na terapiji ( 36 ep.)
01:30 Serija: Divlji u srcu ( R)
02:30 Serija: Zelena, zelena trava ( R)
03:00 Noćni program

07:00 Serija: Vatre ivanjske ( 113 i 114 ep.)
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Vjetrovi nade ( 4 ep., R)
10:00 Vijesti
10:05 Serija: Ovo nije kraj ( 175 ep.)
11:00 Crtani film: Mumijevi
11:20 Crtani film: Mašine priče
11:55 Vijesti
12:00 Film: Brzi i žestoki V
14:00 Vijesti
14:05 Serija: Naša mala klinika ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Serija: Zelena, zelena trava ( 17 ep., R)
16:20 Serija: Zelena, zelena trava ( 18 ep.)
17:00 Serija: Divlji u srcu ( 17 ep., R)
18:00 Serija. Divlji u srcu ( 18 ep.)
18:50 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Naša mala klinika
21:00 Serija: Skarlet ( 6 ep.)
22:00 Serija: Vjetrovi nade ( 5 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Loto
23:40 Serija: CSI Miami VII ( 25 ep.) 12+
00:40 Serija: Na terapiji ( 37 ep.)
01:30 Serija: Divlji u srcu ( R)
02:30 Serija: Zelena, zelena trava ( R)
03:00 Noćni program

07:00 Serija: Vatre ivanjske ( 115 i 116 ep.)
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Vjetrovi nade ( 5 ep. , R)
10:00 Vijesti
10:05 Serija: Ovo nije kraj ( 176 ep. )
11:00 Crtani film: Mumijevi
11:20 Crtani film: Mašine priče
11:55 Vijesti
12:00 Film: Svakog gosta tri dana dosta
14:00 Vijesti
14:05 Serija: Naša mala klinika
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Serija: Zelena, zelena trava ( 18 ep., R)
16:20 Serija: Zelena, zelena trava ( 19 ep.)
17:00 Serija: Divlji u srcu ( 18 ep., R)
18:00 Serija. Divlji u srcu ( 19 ep.)
18:50 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Naša mala klinika
21:00 Serija: Andrija i Anđelka ( 29. ep)
21:40 Serija: Vjetrovi nade ( 6 ep.)
22:40 Večernje vijesti
23:00 Serija: CSI Miami VIII ( 1 ep.) 12+
00:00 Serija: Na terapiji ( 38 ep.)
00:10 Serija: Divlji u srcu ( R)
02:10 Serija: Zelena, zelena trava ( R)
02:40 Noćni program

07:00 Serija: Vatre ivanjske ( 117 i 118 ep.)
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Vjetrovi nade ( 6 ep., R)
10:00 Vijesti
10:05 Serija: Ovo nije kraj ( 177 ep. )
11:00 Crtani film: Mumijevi
11:20 Crtani film: Mašine priče
11:55 Vijesti
12:00 Film: Kako je Gru ukrao mjesec
14:00 Vijesti
14:05 Serija: Naša mala klinika ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Serija: Zelena, zelena trava ( 19 ep., R)
16:20 Serija: Zelena, zelena trava ( 20 ep.)
17:00 Serija: Divlji u srcu ( 19 ep., R)
18:00 Serija. Divlji u srcu ( 20 ep.)
18:50 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
20:00 Serija: Naša mala klinika
21:00 Serija: Stella
22:00 Sabor trubača Guča 2016., reportaža
22:45 Večernje vijesti
23:00 Serija: CSI Miami VIII ( 2 ep.) 12+
00:00 Serija: Na terapiji ( 39 ep.)
00:30 Serija: Divlji u srcu ( R)
01:30 Serija: Zelena, zelena trava ( R)
02:00 Noćni program

07:00 Serija: Vatre ivanjske ( 119 i 120 ep.)
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Vjetrovi nade ( 6 ep., R)
10:00 Vijesti
10:05 Serija: Ovo nije kraj ( 178 ep.)
11:00 Crtani film: Mumijevi
11:20 Crtani film: Mašine priče
11:55 Vijesti
12:00 Film: Jednostavni plan
14:00 Vijesti
14:05 Serija: Naša mala klinika ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Serija: Zelena, zelena trava ( 20 ep., R)
16:20 Serija: Zelena, zelena trava ( 21 ep.)
17:00 Serija: Divlji u srcu ( 20 ep., R)
18:00 Serija. Divlji u srcu ( 21 ep.)
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Naša mala klinika
21:00 Apostrof
22:30 Večernje vijesti
22:45 Loto
23:00 Serija: Na terapiji ( 40 ep.)
23:30 Serija: Divlji u srcu ( R)
00:30 Serija: Zelena, zelena trava ( R)
01:00 Noćni program