Poslednje Vijesti:

Raspored emitovanja

08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Bela lađa II ( 18 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 280 ep)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
12:00 Serija: Bela lađa II ( 19 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda
14:00 Teletrgovina
14:30 Heroji Igora Požgaja ( R )
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 75 ep) ( R)
17:00 Serija: Kad lišće pada ( 281 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:45 Večernje vijesti
22:00 Recreativno sa D. Tepšić
23:30 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
00:30 Noćni program

07:00 Farma ( 684 ep)
08:00 Jutarnji program
10:00 Serija: Toskana ( 37 ep, R)
11:00 Serija: Toskana ( 38 ep, R)
11:40 Serija: Toskana ( 39. ep, R)
12:30 Serija: Toskana ( 40. ep. R)
13:30 Teletrgovina
14:15 Film: Bonvil
15:40 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
16:30 M – magazin
17:00 Serija: Krv nije voda
18:00 Moja velika svadba: Klenak II
19:00 Vijesti
19:45 Veče sa Ivanom Ivanovićem
21:30 Film: Pažnja, pažnja 16+
23:00 Serija: Krv nije voda
00:00 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 383 ep)
08:00 Jutarnji program
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Domaćine oženi se IV (1 ep)
11:25 Auto šop magazin
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Bela lađa II ( 20 ep)
13:00 Serija: Vatre ivanjske ( 72 ep, R)
14:00 Serija: Vatre ivanjske ( 73 ep, R)
15:00 Serija: Vatre ivanjske ( 74 ep, R)
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 75 ep, R)
17:00 Serija: Krv nije voda
18:00 Recreativno sa D. Tepšić ( R)
19:00 ATV vijesti
20:00 Film: Skriveni identitet 12 +
22:00 Film: Smrtonosna vožnja 16+
00:30 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R )
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Bela lađa II (20 ep.)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 281 ep)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Bela lađa II ( 21 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:15 Apostrof ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 75 ep, R)
17:00 00 Serija: Kad lišće pada ( 282 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 76 ep)
21:00 Jedan na jedan
22:00 Serija: Toskana ( 41 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Krv nije voda
00:20 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Bela lađa II ( 21 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 282 ep)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Bela lađa II ( 22 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:30 Jedan na jedan ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske (76 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada ( 283 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 77 ep)
21:00 Najvjenčanje, zabavni program
22:00 Serija: Toskana ( 42 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Krv nije voda
00:20 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Bela lađa II ( 22 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 283 ep)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:55 Vijesti
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Bela lađa II ( 23 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:30 Najvjenčanje ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske (77 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada ( 284 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 78 ep)
21:00 Serija: Baraba ( 4 ep.)
22:00 Serija: Toskana ( 43 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Krv nije voda
00:20 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Bela lađa II ( 23 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 284 ep)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Bela lađa II ( 24 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:30 Serija: Baraba ( 4 ep) ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske (78 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada ( 285 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 79 ep)
21:00 Heroji Igora Požgaja
22:00 Serija: Toskana ( 44 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Krv nije voda
00:00 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Bela lađa II ( 24 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 285 ep)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
12:00 Serija: Bela lađa II ( 25 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda
14:00 Teletrgovina
14:30 Heroji Igora Požgaja ( R )
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 79 ep) ( R)
17:00 Serija: Kad lišće pada ( 286 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:45 Večernje vijesti
22:00 Recreativno sa D. Tepšić
23:30 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
00:30 Noćni program