Raspored emitovanja

07:00 5 do 7 ( R)
09:00 Serija: Majka ( ep. 24, R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Prava žena ( ep. 95 , R)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:25 Crtani film: Angry Birds Stella
11:35 Showbiz mixer ( R)
11:55 Vijesti
12:00 20 godina zajedno: Doevropljani ( R)
13:00 Serija: Prava žena (ep. 96 )
13:45 Vijesti
13:50 Ko ti pravi svadbu, zabavni program ( em. 02, R)
14:45 Showbiz mixer (R )
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 108 ep., R)
17:00 Rekreativno sa D. Tepšić
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:45 Večernje vijesti
22:00 Lutrija RS, Loto
22:10 Serija: Alo, Alo ( ep. 20 )
22:45 Film: Poroci Majamija 12+
00:30 CSI Las Vegas ( R) 12+
00:30 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 524 ep., R)
08:00 Vikend vekerica
09:45 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:50 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Prava žena ( ep. 92, R)
11:00 Serija: Prava žena ( ep. 93, R)
11:55 Vijesti
11:58 Vremenska prognoza
12:00 Serija: Prava žena ( ep. 94, R)
13:00 Serija: Prava žena ( ep. 95, R)
13:50 Vijesti
13:53 Vremenska prognoza
13:55 Serija: Prava žena ( ep. 96, R)
14:55 Teletrgovina
15:25 Apostrof ( R)
17:00 Ko ti pravi svadbu ( ep. 02, R)
18:00 20 godina zajedno: Kursadžije
19:00 ATV vijesti
19:35 Samo vas posmatram
19:55 Vremenska prognoza
20:00 Film: Ptica iz vedra neba 12+
22:00 Film: Božji oklop 12+
00:00 Serija: CSI Las Vegas ( R) 12+
01:00 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 525 ep.)
08:00 Vikend vekerica
09:45 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:50 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:55 Vijesti
10:00 Autošop magazin ( 819 ep.)
10:35 Film: Nindža kornjaće
11:55 Vijesti
12:00 20 Godina zajedno: Kursadžije
13:00 Serija: Sudbina ( 105 ep., R)
13:50 Vijesti
13:53 Vremenska prognoza
14:00 Serija: Sudbina ( 106 ep., R)
15:00 Serija: Sudbina ( 107 ep., R)
16:00 Serija: Sudbina ( 108 ep., R)
17:00 Showbiz mixer, zabavni program
18:00 20 godina zajedno: Kursadžije
19:00 ATV vijesti
19:35 Jedan na jedan sa M. Marinkovićem
20:20 Vremenska prognoza
20:25 Sportfolio
21:00 Film: Mr. Bean na odmoru 12+
22:30 Film: Božji oklop 2
00:30 Serija: CSI Las Vegas ( R) 12+
01:30 Noćni program

07:30 Vijesti ( R)
08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Majka ( ep. 24, R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Prava žena ( ep. 96 )
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:25 Crtani film: Angry Birds Stella
11:35 Showbiz mixer ( R)
11:55 Vijesti
12:00 20 godina zajedno, Kursadžije ( R )
13:00 Serija: Prava žena ( ep. 97)
13:45 Vijesti
13:50 Teletrgovina
14:00 Jedan na jedan ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 108 ep., R)
17:00 5 do 7
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Majka ( ep. 25)
21:00 Serija: Komšije ( ep. 13)
22:00 Lutrija RS, Bingo
22:20 Serija: Sudbina ( 109 ep.)
23:15 Večernje vijesti
23:30 Serija: CSI Las Vegas 12+
00:20 Serija: Alo, Alo ( ep 21)
01:00 Noćni program

07:00 5 do 7 ( R)
09:00 Serija: Majka ( ep. 25, R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Prava žena ( ep. 97, R)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:25 Crtani film: Angry Birds Stella
11:35 Showbiz mixer ( R)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Komšije ( ep. 13, R )
13:00 Serija: Prava žena ( ep. 98)
13:45 Vijesti
13:50 Teletrgovina
14:05 Showbiz mixer ( R )
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 109 ep., R)
17:00 5 do 7
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Majka ( ep. 26)
21:00 Serija: Komšije ( ep. 14)
21:50 Loto
22:00 Serija: Sudbina ( 110 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:15 Serija: CSI Las Vegas 12+
00:15 Serija: Alo, Alo ( ep 22)
01:00 Noćni program

07:00 5 do 7 ( R)
09:00 Serija: Majka ( ep. 26, R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Prava žena ( ep. 98 , R)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:25 Crtani film: Angry Birds Stella
11:35 Showbiz mixer ( R)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Komšije ( ep. 14, R)
13:00 Serija: Prava žena (ep. 99 )
13:45 Vijesti
13:50 Teletrgovina
14:00 Tri boje zvuka ( R )
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 110 ep., R)
17:00 5 do 7
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Majka ( ep 27)
21:00 Serija: Komšije ( ep. 15)
22:00 Serija: Sudbina ( 111 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:15 Serija: CSI Las Vegas 12+
00:15 Serija: Alo, Alo ( ep 23)
01:00 Noćni program

07:00 5 do 7
09:00 Serija: Majka ( ep. 27, R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Prava žena ( ep. 99 , R)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:25 Crtani film: Angry Birds Stella
11:35 Showbiz mixer ( R)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Komšije ( ep. 15, R)
13:00 Serija: Prava žena ( ep. 100 )
13:45 Vijesti
13:50 Teletrgovina
14:00 Rekreativno sa Dijanom Tepšić ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 111 ep., R)
17:00 5 do 7
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Majka ( ep. 28)
21:00 Ko ti pravi svadbu, zabavni program ( em. 03)
22:00 Serija: Sudbina ( 112 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:15 Serija: CSI Las Vegas
00:15 Serija: Alo, Alo ( ep 24)
01:00 Noćni program

07:00 5 do 7 ( R)
09:00 Serija: Majka ( ep. 28, R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Prava žena ( ep. 100 , R)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:25 Crtani film: Angry Birds Stella
11:35 Showbiz mixer ( R)
11:55 Vijesti
12:00 20 godina zajedno: Kursadžije ( R)
13:00 20 godina zajedno: Doevropljani ( R)
13:45 Vijesti
13:50 Ko ti pravi svadbu, zabavni program ( em. 03, R)
14:45 Showbiz mixer (R )
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 112 ep., R)
17:00 Rekreativno sa D. Tepšić
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:45 Večernje vijesti
22:00 Lutrija RS, Loto
22:10 Serija: Alo, Alo ( ep. 25 )
22:45 Film
00:30 CSI Las Vegas ( R) 12+
00:30 Noćni program