Poslednje Vijesti:

Raspored emitovanja

08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Bela lađa II ( 48 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 305 ep)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
12:00 Serija: Bela lađa II ( 49 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda
14:00 Teletrgovina
14:30 Heroji Igora Požgaja ( R )
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 95 ep) ( R)
17:00 Serija: Kad lišće pada ( 306 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:45 Večernje vijesti
22:00 Recreativno sa D. Tepšić
23:30 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
00:30 Noćni program

07:00 Farma ( 689 ep)
08:00 Jutarnji program
10:00 Serija: Krv nije voda
10:50 Serija: Krv nije voda
11:30 Serija: Krv nije voda
12:10 Serija: Krv nije voda
13:30 Teletrgovina
14:15 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
15:50 Recreativno sa Dijanom Tepšić ( R)
16:40 M – magazin
17:00 Serija: Krv nije voda
18:00 Moja velika svadba: Borča II ( R)
19:00 Vijesti
19:45 Veče sa Ivanom Ivanovićem
21:30 CSI Miami VII ( 13 ep) 12+
22:30 CSI Miami VII ( 14 ep) 12+
23:30 Serija: Krv nije voda
00:00 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 388 ep)
08:00 Jutarnji program
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Domaćine oženi se IV ( 5 ep)
10:45 Serija: Domaćine oženi se IV ( 6 ep)
11:25 Auto šop magazin
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Bela lađa II ( 50 ep)
13:00 Serija: Vatre ivanjske ( 92 ep, R)
14:00 Serija: Vatre ivanjske ( 93 ep, R)
15:00 Serija: Vatre ivanjske ( 94 ep, R)
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 95 ep, R)
17:00 Serija: Krv nije voda
18:00 Moja velika svadba: Beograd I
19:00 ATV vijesti
20:00 Film: Pakleno unapređenje 12+
22:00 Serija: CSI Miami ( 15 ep) 12+
23:00 Serija: CSI Miami ( 16 ep) 12+
00:00 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R )
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Bela lađa II (50 ep.)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 306 ep)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 1 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:15 Apostrof ( R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 95 ep, R)
17:00 00 Serija: Kad lišće pada ( 307 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 96 ep)
21:00 Jedan na jedan
22:00 Serija: CSI Miami VII ( 13 ep) 12+
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Krv nije voda
00:20 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 1 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 307 ep)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 2 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:30 Jedan na jedan ( R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Vatre ivanjske (96 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada ( 308 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 97 ep)
21:00 Najvjenčanje, zabavni program
22:00 Serija: CSI Miami ( 14 ep) 12+
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Krv nije voda
00:20 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 2 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 308 ep)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 3 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:30 Najvjenčanje ( R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša I medo
16:00 Serija: Vatre ivanjske (97 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada ( 309 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 98 ep)
21:00 Dok. program:Planeta pravoslavlja ( 5 ep)
22:00 Serija: CSI Miami ( 15 ep) 12+
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Krv nije voda
00:20 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 3 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 309 ep)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 4 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:30 Dok. program:Planeta pravoslavlja ( 5 ep)( R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Vatre ivanjske (98 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada ( 310 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 99 ep)
21:00 Heroji Igora Požgaja
22:00 Serija: CSI Miami ( 16 ep) 12+
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Krv nije voda
00:00 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 4 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 310 ep)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:20 Crtani film: Maša i medo
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 5 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda
14:00 Teletrgovina
14:30 Heroji Igora Požgaja ( R )
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 99 ep) ( R)
17:00 Serija: Kad lišće pada ( 311 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:45 Večernje vijesti
22:00 Recreativno sa D. Tepšić
23:30 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
00:30 Noćni program

NAJVJECANJE-BANER