Poslednje Vijesti:

Raspored emitovanja

08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 101 ep, R)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 61 ep, R)
11:00 Crtani film: Power Rangers
11:20 Crtani film: Maša i medo
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 102 ep)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 17 ep.)
14:00 Teletrgovina
14:30 Heroji Igora Požgaja ( R )
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Ranjeno srce ( 25 ep)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 62 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:45 Večernje vijesti
22:00 Recreativno sa D. Tepšić
23:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
02:00 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 404 ep)
08:00 Jutarnji program
10:00 Serija: Krv nije voda ( 161 ep.)
10:50 Serija: Krv nije voda ( 162 ep.)
11:30 Serija: Krv nije voda ( 163 ep.)
12:10 Serija: Krv nije voda ( 164 ep.)
13:15 Teletrgovina
14:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
16:00 Rekreativno sa D. Tepšić ( R)
17:00 Serija: Porodične tajne ( 18 ep)
18:00 Serija: Sinđelići ( 15 ep, R)
19:00 ATV vijesti
20:00 Luk ili med, 7 ep
21:30 Film: Muzička kutija 12+
23:20 Serija: CSI Miami VIII ( 15 ep) 12 +
00:20 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 405 ep)
08:00 Jutarnji program
09:50 Vijesti
09:55 Moja velika svadba: Subotica II
10:45 Moja velika svadba: Bačko Petrovo selo I
11:25 Auto šop magazin ( 699 ep)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 103 ep)
13:00 Serija: Folk II ( 9 ep, R)
13:50 Serij: Folk II ( 10 ep, R)
14:40 Serija: Folk II (11 ep, R)
15:30 Luk ili med ( 7 ep, R)
17:00 Serija: Porodične tajne ( 16 ep)
18:00 Moja velika svadba: Bačko Petrovo selo II
19:00 ATV vijesti
20:00 Film: Sveti Gerogije ubiva aždahu 12+
22:00 Film
00:00 Serija: CSI Miami VIII ( 16 ep) 12 +
01:00 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R )
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil (103 ep, R)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 62 ep, R)
11:00 Crtani film: Power Rangers
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 1 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 19 ep.)
14:00 Teletrgovina
14:15 Apostrof ( R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Ranjeno srce ( 26 ep)
17:00 00 Serija: Ovo nije kraj ( 63 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Na terapiji (1 ep.)
21:00 Jedan na jedan
22:00 Serija: Toskana (1 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Porodične tajne ( 34 ep)
00:20 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 104 ep.)
10:00 Serija: Ovo nije kraj (63 ep, R )
11:00 Crtani film: Power Rangers
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 02 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 20 ep.)
14:00 Teletrgovina
14:30 Jedan na jedan ( R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Ranjeno srce ( 27 ep)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 64 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Na terapiji ( 2 ep.)
21:00 Serija: Sveti Georgije ubiva aždahu ( 4 ep)
22:00 Serija: Toskana (2 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Porodične tajne ( 35 ep.)
00:20 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 105 ep)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 64 ep, R)
11:00 Crtani film: Power Rangers
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 3 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 21 ep.)
14:00 Teletrgovina
14:30 Serija: Sveti Georgije ubiva aždahu ( R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Ranjeno srce ( 28 ep)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 65 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Na terapiji ( 3 ep)
21:00 Serija: Sinđelići ( 16 ep)
22:00 Serija: Toskana (3 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Porodične tajne ( 36 ep)
00:20 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 106 ep)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 65 ep, R)
11:00 Crtani film: Power Rangers
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 04 ep)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 22 ep)
14:00 Teletrgovina
14:30 Serija: Sinđelići ( 16 ep, R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Ranjeno srce ( 29 ep)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 66 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Na terapiji ( 4 ep)
21:00 Heroji Igora Požgaja
22:00 Serija: Toskana (4 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Porodične tajne ( 37 ep)
00:20 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 107 ep)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 66 ep, R)
11:00 Crtani film: Power Rangers
11:20 Crtani film: Maša i medo
12:00 Serija: Tajne ( 05 ep)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 23 ep)
14:00 Teletrgovina
14:30 Heroji Igora Požgaja ( R )
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Ranjeno srce ( 30 ep)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 67 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Na terapiji ( 5 ep)
21:00 Apostrof
22:45 Večernje vijesti
23:00 Recreativno sa D. Tepšić
00:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
01:45 Noćni program

baner 300x300