Poslednje Vijesti:

Raspored emitovanja

08:00 Serija: Tajne ( 22 ep., R)
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 121 ep.)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 81 ep., R)
11:00 Crtani film: Power Rangers
11:20 Crtani film: Maša i medo
12:00 Serija: Tajne ( 23 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 40 ep.)
14:00 Teletrgovina
14:30 Nadrealna TV (3 ep., R )
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Ranjeno srce ( 45 ep.)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 82 ep.)
18:00 Najvjenčanje ( 15 ep, R)
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Na terapiji ( 20 ep.)
21:00 Recreativno sa Dijanom Tepšić
22:00 Serija: Toskana ( 17 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:30 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
01:00 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 407 ep)
08:00 Jutarnji program
10:00 Serija: Krv nije voda ( 177 ep.)
10:50 Serija: Krv nije voda ( 178 ep.)
11:30 Serija: Krv nije voda ( 179 ep.)
12:10 Serija: Krv nije voda ( 180 ep.)
13:15 Teletrgovina
14:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
16:00 Rekreativno sa D. Tepšić ( R)
17:00 Serija: Porodične tajne ( 41 ep)
18:00 Serija: Sinđelići ( 19 ep, R)
19:00 ATV vijesti
20:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem
21:30 Film: Totalni opoziv 12+
23:20 Serija: CSI Miami VIII ( 23 ep) 12 +
00:20 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 408 ep)
08:00 Jutarnji program
09:50 Vijesti
09:55 Moja velika svadba: Stara planina II
10:45 Moja velika svadba: Albanija I
11:25 Auto šop magazin ( 703 ep)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 24 ep)
13:00 Film: Munje
14:45 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
16:00 Nadrealna TV ( 3 ep. R)
17:00 Serija: Porodične tajne ( 42 ep)
18:00 Moja velika svadba: Albanija II
19:00 ATV vijesti
20:00 Film: Penjač 12+
22:00 Film: Virus 12+
00:00 Serija: CSI Miami VIII ( 24 ep) 12 +
01:00 Noćni program

08:00 Serija: Tajne ( 24 ep, R )
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil (122 ep, R)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 82 ep, R)
11:00 Crtani film: Power Rangers
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 25 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 42 ep.)
14:00 Teletrgovina
14:30 Recreativno sa Dijanom Tepšić ( R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Ranjeno srce ( 46 ep)
17:00 00 Serija: Ovo nije kraj ( 83 ep)
18:00 Najvjenčanje ( 16 ep, R)
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Na terapiji (21 ep.)
21:00 Dosije: Beogradski klanovi ( 4 ep, I dio)
22:00 Serija: Toskana (18 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Porodične tajne ( 50 ep.)
00:20 Noćni program

08:00 Serija: Tajne ( 25 ep., R)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 123 ep.)
10:00 Serija: Ovo nije kraj (83 ep, R )
11:00 Crtani film: Power Rangers
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 26 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 43 ep.)
14:00 Teletrgovina
14:30 Dosije: Beogradski klanovi (4 ep, I dio R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Ranjeno srce ( 47 ep)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 84 ep)
18:00 Najvjenčanje ( 17 ep, R)
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Na terapiji ( 22 ep.)
21:00 Dosije: Beogradski klanovi ( 4 ep, II dio)
22:00 Serija: Toskana (19 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Porodične tajne ( 51 ep.)
00:20 Noćni program

08:00 Serija: Tajne ( 26 ep., R)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 124 ep)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 84 ep, R)
11:00 Crtani film: Power Rangers
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 27 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 44 ep.)
14:00 Teletrgovina
14:30 Dosije: Beogradski klanovi ( 4 ep, II dio, R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Ranjeno srce ( 48 ep)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 85 ep)
18:00 Najvjenčanje ( 18 ep, R)
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Na terapiji ( 23 ep)
21:00 Serija: Krv nije voda
22:00 Serija: Toskana (20 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Porodične tajne ( 52 ep)
00:20 Noćni program

08:00 Serija: Tajne ( 27 ep., R )
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 125 ep.)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 85 ep., R)
11:00 Crtani film: Power Rangers
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 28 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 45 ep.)
14:00 Teletrgovina
14:30 Serija: Krv nije voda ( R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Ranjeno srce ( 49 ep.)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 86 ep.)
18:00 Najvjenčanje ( 19 ep, R)
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Na terapiji ( 24 ep.)
21:00 Nadrealna TV ( 4 ep.)
22:00 Serija: Toskana (21 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Porodične tajne ( 53 ep)
00:20 Noćni program

08:00 Serija: Tajne ( 28 ep., R)
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 126 ep.)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 86 ep., R)
11:00 Crtani film: Power Rangers
11:20 Crtani film: Maša i medo
12:00 Serija: Tajne ( 29 ep.)
13:00 Serija: Porodične tajne ( 46 ep.)
14:00 Teletrgovina
14:30 Nadrealna TV (4 ep., R )
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Ranjeno srce ( 50 ep.)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 87 ep.)
18:00 Najvjenčanje ( 20 ep, R)
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Na terapiji ( 25 ep.)
21:00 Recreativno sa Dijanom Tepšić
22:00 Serija: Toskana ( 22 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:30 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
01:00 Noćni program

baner 300x300