Poslednje Vijesti:

Raspored emitovanja

08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 53 ep, R)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 22 ep, R)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:20 Crtani film: Maša i medo
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 54 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( 191 ep, R)
14:00 Teletrgovina
14:30 Heroji Igora Požgaja ( R )
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 130 ep) ( R)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 23 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:45 Večernje vijesti
22:00 Recreativno sa D. Tepšić
23:30 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( 233 ep, R)
00:30 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 396 ep)
08:00 Jutarnji program
10:00 Serija: Krv nije voda ( 199 ep)
10:50 Serija: Krv nije voda ( 200 ep)
11:30 Serija: Krv nije voda ( 201 ep)
12:10 Serija: Krv nije voda ( 202 ep)
13:30 Teletrgovina
14:10 Veče sa Ivanom Ivanovićem (233 ep, R)
15:30 Rekreativno sa Dijanom Tepšić ( R)
16:30 M- magazin
17:00 Serija: Krv nije voda ( 192 ep)
18:00 Progovori i ti- Mostar 2
19:00 ATV vijesti
19:45 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( 234 ep)
21:30 Serija: CSI Miami VIII ( 24 ep) 12+
22:30 Film: Crveno usijanje 12+
00:30 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 397 ep)
08:00 Jutarnji program
09:55 Vijesti
10:00 Domaćine oženi se IV ( 13 ep)
10:45 Domaćine oženi se IV ( 14 ep)
11:25 Auto šop magazin ( 690 ep)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 55 ep)
13:00 Serija: Vatre ivanjske ( 126 ep, R)
14:00 Serija: Vatre ivanjske ( 127 ep, R)
15:00 Serija: Vatre ivanjske ( 128 ep, R)
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 129 ep, R)
17:00 Serija: Krv nije voda ( 193 ep)
18:00 Moja velika svadba, Novi Sad I
19:00 ATV vijesti
20:00 Film: Teška kiša 12+
22:00 Film: Air America 12+
00:00 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R )
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil (55 ep, R)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 23 ep, R)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 56 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( 193 ep, R )
14:00 Teletrgovina
14:15 Apostrof ( R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 130 ep, R)
17:00 00 Serija: Ovo nije kraj ( 24 ep)
18:00 Specijal: Sloboda medija
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 131. ep)
21:00 Jedan na jedan
22:00 Serija: Porodične tajne ( 1 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: CSI Miami VII ( 1 ep) 12+
00:20 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 56 ep, R)
10:00 Serija: Ovo nije kraj (24 ep, R )
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 57 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( 194 ep )
14:00 Teletrgovina
14:30 Jedan na jedan ( R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Vatre ivanjske (131 ep, R)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 25 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 132 ep)
21:00 Dosije
22:00 Serija: Porodične tajne ( 2 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: CSI Miami VII ( 2 ep) 12+
00:20 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 57 ep, R)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 25 ep, R)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 58 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( 195 ep )
14:00 Teletrgovina
14:30 Dosije ( R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Vatre ivanjske (132 ep, R)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 26 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 133 ep)
21:00 Serija: Sinđelići ( 8 ep)
22:00 Serija: Porodične tajne ( 3 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: CSI Miami VII ( 3 ep) 12+
00:20 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 58 ep, R)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 26 ep, R)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:20 Crtani film: Maša i medo
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 59 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( 196 ep )
14:00 Teletrgovina
14:30 Serija: Sinđelići ( 8 ep, R)
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Vatre ivanjske (133 ep, R)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 27 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 134 ep)
21:00 Heroji Igora Požgaja
22:00 Serija: Porodične tajne ( 4 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: CSI Miami VII ( 4 ep) 12+
00:00 Noćni program

08:00 Ovo je Srpska ( R)
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 59 ep, R)
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 27 ep, R)
11:00 Crtani film: Pčelica Maja
11:20 Crtani film: Maša i medo
12:00 Serija: Avenija Brazil ( 60 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( 197 ep)
14:00 Teletrgovina
14:30 Heroji Igora Požgaja ( R )
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Maša i medo
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 134 ep) ( R)
17:00 Serija: Ovo nije kraj ( 28 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:45 Večernje vijesti
22:00 Recreativno sa D. Tepšić
23:30 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( 234 ep, R)
00:30 Noćni program