Poslednje Vijesti:

Raspored emitovanja

06:55 Ovo je Srpska ( R)
07:55 Serija: Dolina sunca ( 75 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil (147 ep)
10:00 Crtani film: Ninja kornjače
10:30 Crtani film: Pčelica Maja
10:55 Crtani film: Winx
11:15 Crtani film: Monster High
11:55 Vijesti
12:00 Domaćine oženi se II ( 1 ep)
13:00 Serija: Avenija Brazil ( 148 ep.)
14:00 Serija: Kad lišće pada ( 150 ep)
15:00 Vijesti
15:20 Teletrgovina
15:50 Serija: Karadayi ( 190 ep, R)
16:40 Ovo je Srpska
18:00 Serija: Kad lišće pada (151 ep)
18:50 Biznis klub
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
19:55 Zakupljen termin
20:00 Domaćine oženi se II ( 2 ep)
21:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem, gost V. Troicki
22:30 Večernje vijesti
23:00 Film: Ja legenda 16+
0:20 Noćni program

06:00 Farma ( 655 ep)
07:00 Serija: Dolina sunca ( 76 ep.)
08:00 Jutarnji program
10:00 Crtani film: Bratzilatz
10:05 Crtani film: Lalaloopsie
10:30 Crtani film: Pokemoni
11:15 Crtani film: Pčelica Maja
11:30 Crtani film: Winx
11:55: Vijesti
11:57 Vremenska prognoza
12:00 Domaćine oženi se II ( 2 ep)
13:00 Teletrgovina
13:50 Serija: Titanik ( 2 ep)
14:50 ATV specijal
16:20 M-magazin
16:50 Serija: Vampirski dnevnici ( 41 ep.)
18:00 Moja velika svadba, Albanija III
19:00 Vijesti
19:53 Vremenska prognoza
19:55 Domaćine oženi se II ( 3 ep)
21:00 Film: Mi nismo anđeli 16+
23:00 Serija: Vampirski dnevnici ( 41 ep.)
00:00 Film: 300 18+
02:00 Noćni program

06:00 Svet poljoprivrede ( 356 ep)
07:00 Serija: Dolina sunca ( 77 ep)
08:00 Jutarnji program
09:55 Vijesti
09:58 Arena
10:00 Crtani film: Bratzilatz
10:05 Crtani film: Lalaloopsie
11:00 Crtani film: WINX
11:25 Auto šop magazin
11:55 Vijesti
11:58 Vremenska prognoza
12:00 Domaćine oženi se II ( 3 ep)
13:00: Serija: Karadayi ( 187 ep)
14:00 Serija: Karadayi ( 188 ep)
15:00 Serija: Karadayi ( 189 ep)
16:00 Serija: Karadayi ( 190 ep)
17:50 Serija: Vampirski dnevnici (42 ep.)
18:00 Moja velika svadba, Albanija IV
19:00 ATV vijesti
19:55 Domaćine oženi se II ( 4 ep)
21:00 Film: Klopka za inspektora Kalahana 16+
23:00 Serija: Vampirski dnevnici ( 42 ep.)
00:00 Film: Moj brat Brus Li 16+
02:00 Noćni program

08:00 Dolina sunca ( 78 ep)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil (148 ep.)
10:00 Crtani film: Ninja kornjače
10:30 Crtani film: Pčelica Maja
10:55 Crtani film: Winx
11:15 Crtani film: Monster High
11:55 Vijesti
12:00 Domaćine oženi se II ( 4 ep)
13:00 Serija: Avenija Brazil ( 149 ep.)
14:00 Serija: Kad lišće pada ( 151 ep)
15:00 Vijesti
15:20 Teletrgovina
15:50 Serija: Karadayi ( 190 ep, R)
16:40 Ovo je Srpska
18:00 Serija: Kad lišće pada (152 ep)
18:50 Biznis klub
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
19:55 Domaćine oženi se II ( 5 ep)
21:00 Serija: Loza ( 13 ep.)
22:00 Večernje vijesti
22:20 Serija: Karadayi ( 191 ep)
23:20 Serija: Dolina vukova ( 33 ep)
00:30 Noćni program

06:55 Ovo je Srpska ( R ep.)
07:55 Serija: Dolina sunca ( 79 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil (149 ep.)
10:00 Crtani film: Ninja kornjače
10:30 Crtani film: Pčelica Maja
10:55 Crtani film: Winx
11:15 Crtani film: Monster High
11:55 Vijesti
12:00 Domaćine oženi se II ( 5 ep)
13:00 Serija: Avenija Brazil ( 150 ep.)
14:00 Serija: Kad lišće pada ( 152 ep)
15:00 Vijesti
15:20 Teletrgovina
15:50 Serija: Karadayi ( 191 ep, R)
16:40 Ovo je Srpska
18:00 Serija: Kad lišće pada ( 153 ep)
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Domaćine oženi se II ( 6 ep)
21:00 Serija: Loza ( 14 ep.)
22:00 Večernje vijesti
22:20 Serija: Karadayi (192 ep)
23:20 Serija: Dolina vukova (34 ep)
00:30 Noćni program

06:55 Ovo je Srpska ( R)
07:55 Serija: Dolina sunca ( 73 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil (150 ep.)
10:00 Crtani film: Ninja kornjače
10:30 Crtani film: Pčelica Maja
10:55 Crtani film: Winx
11:15 Crtani film: Monster High
11:55 Vijesti
12:00 Domaćine oženi se II ( 6 ep)
13:00 Serija: Avenija Brazil ( 151 ep.)
14:00 Serija: Kad lišće pada ( 153 ep)
15:00 Vijesti
15:20 Teletrgovina
15:50 Serija: Karadayi ( 192 ep, R)
16:40 Ovo je Srpska
18:00 Serija:Kad lišće pada (154 ep)
18:50 Biznis klub
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Domaćine oženi se II ( 7 ep.)
21:00 Serija: Loza ( 15 ep.)
22:00 Večernje vijesti
22:20 Serija: Karadai ( 193 ep.)
23:20 Serija: Dolina vukova (35 ep)
01:50 Noćni program

06:55 Ovo je Srpska ( R)
07:55 Serija: Dolina sunca ( 74 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil ( 151 ep)
10:00 Crtani film: Ninja kornjače
10:30 Crtani film: Pčelica Maja
10:55 Crtani film: Winx
11:15 Crtani film: Monster High
11:55 Vijesti
12:00 Domaćine oženi se II (7 ep.)
13:00 Serija: Avenija Brazil ( 152 ep.)
14:00 Serija: Kad lišće pada ( 154 ep)
15:00 Vijesti
15:20 Teletrgovina
15:50 Serija: Karadayi ( 193 ep, R)
16:40 Ovo je Srpska
18:00 Serija: Kad lišće pada (155 ep)
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Domaćine oženi se II ( 8 ep)
21:00 Serija: Loza ( 16 ep.)
22:00 Serija: Karadayi ( 194 ep)
23:20 Serija: Dolina vukova ( 36 ep)
01:20 Noćni program

06:55 Ovo je Srpska ( R)
07:55 Serija: Dolina sunca ( 75 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Avenija Brazil (152 ep)
10:00 Crtani film: Ninja kornjače
10:30 Crtani film: Pčelica Maja
10:55 Crtani film: Winx
11:15 Crtani film: Monster High
11:55 Vijesti
12:00 Domaćine oženi se II ( 8 ep)
13:00 Serija: Avenija Brazil ( 149 ep.)
14:00 Serija: Kad lišće pada ( 155 ep)
15:00 Vijesti
15:20 Teletrgovina
15:50 Serija: Karadayi ( 194 ep)
16:40 Ovo je Srpska
18:00 Serija: Kad lišće pada (156 ep)
18:50 Biznis klub
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Domaćine oženi se II ( 9 ep)
21:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem
22:30 Večernje vijesti
23:00 Film: Mi nismo anđeli 16+
0:20 Noćni program