Poslednje Vijesti:

Raspored emitovanja

07:00 Ovo je Srpska ( R )
08:00 Serija: Dolina sunca ( 138 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne ( 43 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 195 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 44 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R)
14:00 Teletrgovina
14:30 Serija: Zauvijek susjedi
15:00 Vijesti
15:20 Serija: Zauvijek susjedi
15:50 Serija: Vatre ivanjske ( 4 ep, R)
17:00 Buka, politički magazin
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
19:55 Stranačke hronike
20:00 Apostrof- Izbori 2014.
22:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem
23:30 Večernje vijesti
00:00 Noćni program

06:00 Farma ( 665 ep)
07:00 Serija: Dolina sunca ( 139 ep.)
08:00 Jutarnji program
10:00 Domaćine oženi se I ( ep 05 i 06)
11:55: Vijesti
11:57 Vremenska prognoza
12:00 Serija: Tajne ( 45 ep)
13:00 Teletrgovina
13:50 Nadrealna TV, zabavni program ( R)
14:50 Veče sa I. Ivanovićem ( R)
16:20 M-magazin
16:50 Serija: Vampirski dnevnici ( 59 ep.)
18:00 Moja velika svadba, Požarevac I
19:00 Vijesti
19:40 Vremenska prognoza
19:55 Stranačke hronike
20:00 Serija: Folk II ( 5 ep)
21:00 Film: Bolji život
23:00 Serija: Vampirski dnevnici ( 59 ep.)
00:00 Buka, politički magazin ( R)
02:00 Noćni program

06:00 Svet poljoprivrede ( 365 ep)
07:00 Serija: Dolina sunca ( 140 ep)
08:00 Jutarnji program
09:55 Vijesti
09:58 Arena
10:00 Domaćine oženi se I ( 7 i 8 ep)
11:25 Auto šop magazin
11:55 Vijesti
11:58 Vremenska prognoza
12:00 Serija: Tajne ( 46 ep)
13:00 Serija: Vatre ivanjske ( 1 ep, R)
14:00 Serija: Vatre ivanjske ( 2 ep, R)
15:00 Serija: Vatre ivanjske ( 3 ep, R)
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 4 ep, R)
16:50 Serija: Vampirski dnevnici (60 ep.)
18:00 Moja velika svadba, Požarevac II
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
19:55 Stranačke hronike
20:00 Serija: Folk II ( 6 ep)
21:00 Apostrof- izbori
23:00 Serija: Vampirski dnevnici ( 60 ep.)
00:00 Film: Projekat A 2 16+
02:00 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska ( R )
08:00 Dolina sunca ( 141 ep)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne (46 ep.)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 195 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 47 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:30 Serija: Zauvijek susjedi
15:00 Vijesti
15:30 Serija: Zauvijek susjedi
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 4 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada (196 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
19:55 Stranačke hronike
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 5 ep)
21:00 Jedan na jedan
22:00 Večernje vijesti
22:20 Serija: Krv nije voda
23:00 Serija: Krv nije voda
00:10 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska
08:00 Serija: Dolina sunca ( 142 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne (47 ep.)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 196 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 48 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:30 Serija:Zauvijek susjedi
15:00 Vijesti
15:20 Serija: Zauvijek susjedi
15:50 Serija: Vatre ivanjske ( 5 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada (197 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
19:55 Stranačke hronike
20:00 Serija: Vatre ivanjske, ( 6 ep)
21:00 Nadrealna TV, zabavni program
22:00 Večernje vijesti
22:20 Serija: Krv nije voda
23:00 Serija: Krv nije voda
00:10 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska ( R)
08:00 Serija: Dolina sunca ( 143 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne (48 ep.)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 197 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne (49 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:30 Serija: Zauvijek susjedi
15:00 Vijesti
15:20 Serija: Zauvijek susjedi
15:50 Serija: Vatre ivanjske ( 6 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada (198 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
19:55 Stranačke hronike
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 7 ep)
21:00 Apostrof – izbori
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Krv nije voda
00:20 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska ( R)
08:00 Serija: Dolina sunca ( 144 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne ( 49 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 198 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 50 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:30 Serija: Zauvijek susjedi
15:00 Vijesti
15:20 Serija: Zauvijek susjedi
15:50 Serija: Vatre ivanjske ( 7 ep)
17:00 Serija: Kad lišće pada (199 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
19:55 Stranačke hronike
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 8 ep)
21:00 Nadrealna TV, zabavni program
22:00 Večernje vijesti
22:20 Serija: Krv nije voda
23:00 Serija: Krv nije voda
00:10 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska ( R )
08:00 Serija: Dolina sunca ( 145 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne ( 50 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 199 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 51 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R)
14:00 Teletrgovina
14:30 Serija: Zauvijek susjedi
15:00 Vijesti
15:20 Serija: Zauvijek susjedi
15:50 Serija: Vatre ivanjske ( 8 ep, R)
17:00 Buka, politički magazin
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
19:55 Stranačke hronike
20:00 Apostrof- Izbori 2014.
22:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem
23:30 Večernje vijesti
00:00 Noćni program