Poslednje Vijesti:

Raspored emitovanja

05:00 Serija: Vatre ivanjske ( 69 i 70 ep.)
07:00 5-7, kolažni program ( R )
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Crna ruža ( 209 ep., R)
10:00 Vijesti
10:05 Serija: Ovo nije kraj ( 153 ep.)
11:00 Crtani film: Mumijevi
11:20 Crtani film: Mašine priče
11:55 Vijesti
12:00 Film: Uski prolaz
14:00 Vijesti
14:05 Serija: Naša mala klinika ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Stella ( 17 ep., R)
17:00 Rekreativno sa D. Tepšić
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Naša mala klinika
21:00 Beogradski klanovi ( 01 ep.)
22:30 Večernje vijesti
22:45 Loto
23:00 Film: Zeleno je boja ljubavi 12+
00:30 Serija: Na terapiji
00:50 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 460 ep, R)
08:00 Vikend vekerica
09:25 Vidimo se na Tržnici
09:40 Teletrgovina
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika ( R)
11:00 Serija: Naša mala klinika ( R)
12:00 Serija: Naša mala klinika ( R)
13:00 Serija: Naša mala klinika ( R)
13:55 Vijesti
14:00 Teletrgovina
14:40 Apostrof ( R)
16:15 Uživo iz Srbije (R)
17:00 Serija: CSI Miami X (12 ep. R)
18:00 Serija: Salamander ( 7 ep. R)
19:00 ATV vijesti
19:30 390 stepeni sa M. Vidojkovićem
20:30 Serija: Andrija i Anđelka ( 24 ep, R)
21:20 Film: Ljubav i praznici
23:20 390 stepeni sa M. Vidojkovićem ( R)
00:20 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 461 ep)
08:00 Vikend vekerica
09:40 Vidimo se na Tržnici
09:55 Vijesti
10:00 Autošop magazin
10:30 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Crna ruža ( 206 ep, R)
13:00 Serija: Crna ruža (207 ep, R)
13:55 Vijesti
14:00 Serija: Crna ruža ( 208 ep, R)
15:00 Serija: Crna ruža ( 209 ep, R)
16:00 Serija: Naša mala klinika ( R)
17:00 Andrija i Anđelka ( 24 ep, R)
18:00 Serija: Salamander ( 8 ep, R)
19:00 ATV vijesti
19:30 Jedan na jedan sa M. Marinkovićem
20:20 Veče sa I. Ivanovićem
22:00 Serija: CSI Miami X ( 13 ep.) 12+
23:00 Serija: CSI Miami X ( 14 ep.) 12+
00:00 Noćni program

05:00 Serija: Vatre ivanjske ( 71 i 72 ep.)
07:00 5 do 7 ( R)
08:30 Teletrgovina
09:00 Serija : CSI Miami X ( ep 14, R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Ovo nije kraj ( 154 ep.)
11:00 Crtani film: Mumijevi
11:20 Crtani film: Mašine priče
11:55 Vijesti
12:00 Film: Svakog gosta tri dana dosta
14:00 Vijesti
14:05 Serija: Naša mala klinika ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
16:00 Jedan na jedan ( R)
17:00 5 do 7, kolažni program
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Naša mala klinika
21:00 Serija: Salamander ( 9 ep.)
22:00 Serija: Crna ruža (210 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Bingo
23:40 Serija: CSI Miami X ( 15 ep) 12+
00:40 Serija: Na terapiji
01:10 Noćni program

05:00 Serija: Vatre ivanjske ( 73 i 74 ep.)
07:00 5-7, kolažni program ( R )
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Crna ruža ( 210 ep., R)
10:00 Vijesti
10:05 Serija: Ovo nije kraj ( 155 ep.)
11:00 Crtani film: Mumijevi
11:20 Crtani film: Mašine priče
11:55 Vijesti
12:00 Film: Totalni opoziv
14:00 Vijesti
14:05 Serija: Naša mala klinika ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
16:00 Rekreativno sa D. Tepšić ( R)
17:00 5 do 7, kolažni program
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Naša mala klinka
21:00 Serija: Salamander ( 10 ep)
22:00 Serija: Crna ruža (211 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Loto
23:40 Serija: CSI Miami X ( 16 ep) 12+
00:40 Serija: Na terapiji
01:10 Noćni program

05:00 Serija: Vatre ivanjske ( 75 i 76 ep.)
07:00 5-7, kolažni program ( R )
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Crna ruža ( 211 ep, R)
10:00 Vijesti
10:05 Serija: Ovo nije kraj ( 156 ep. )
11:00 Crtani film: Mumijevi
11:20 Crtani film: Mašine priče
11:55 Vijesti
12:00 Film: Crveno usijanje
14:00 Vijesti
14:05 Serija: Naša mala klinika
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
16:00 390 stepeni ( R)
17:00 5 do 7, kolažni program
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Naša mala klinika
21:00 Serija: Andrija i Anđelka ( 25 ep.)
22:00 Serija: Crna ruža (212 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: CSI Miami X ( 17 ep) 12+
00:20 Serija: Na terapiji
00:50 Noćni program

05:00 Serija: Vatre ivanjske ( 77 i 78 ep.)
07:00 5-7, kolažni program ( R )
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Crna ruža ( 212 ep, R)
10:00 Vijesti
10:05 Serija: Ovo nije kraj ( 157 ep. )
11:00 Crtani film: Mumijevi
11:20 Crtani film: Mašine priče
11:55 Vijesti
12:00 Film: Univerzalni vojnik
14:00 Vijesti
14:05 Serija: Naša mala klinika ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
16:00 Serija: CSI Miami ( R)
17:00 5 do 7, kolažni program
19:00 ATV vijesti
20:00 Serija: Naša mala klinka
21:00 Serija: Stella ( 18 ep.)
22:00 Serija: Crna ruža (213 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: CSI Miami X ( 18 ep) 12+
00:20 Serija: Na terapiji
00:50 Noćni program

05:00 Serija: Vatre ivanjske ( 79 i 80 ep.)
07:00 5-7, kolažni program ( R )
08:45 Teletrgovina
09:00 Serija: Crna ruža ( 213 ep., R)
10:00 Vijesti
10:05 Serija: Ovo nije kraj ( 158 ep.)
11:00 Crtani film: Mumijevi
11:20 Crtani film: Mašine priče
11:55 Vijesti
12:00 Film: Nevjerovatni Hulk
14:00 Vijesti
14:05 Serija: Naša mala klinika ( R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Stella ( 18 ep., R)
17:00 Rekreativno sa D. Tepšić
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Naša mala klinika
21:00 Beogradski klanovi ( 02 ep.)
22:30 Večernje vijesti
22:45 Loto
23:00 Film: Vježba čini majstora 12+
00:30 Serija: Na terapiji
01:00 Noćni program