Raspored emitovanja

07:00 20 godina zajedno: Kursadžije ( R)
08:00 Serija: Crna guja ( ep. 14, R)
08:30 Teletrgovina
09:00 Serija: Vjetrovi nade ( ep. 05)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika ( 21 ep., R)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:25 Crtani film: Angry Birds Stella
11:35 Showbiz mixer ( R)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Amazonke ( 57 ep.)
13:00 Serija: Prava žena ( 55 ep., R)
13:45 Vijesti
13:50 Serija: Downton Abbey ( R )
14:45 Showbiz mixer (R )
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 76 ep., R)
17:00 Serija: Naša mala kinika ( 22 ep.)
18:00 Serija: Crna Guja ( ep. 15)
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Downton Abbey ( se. 05, ep. 06)
21:00 20 godina zajedno: Neshow ( ep. 06)
21:30 Večernje vijesti
21:50 Lutrija RS, Loto
22:00 Film: Gradski lovac 12+
23:45 Veče sa Ivanom Ivanovićem
01:15 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 516 ep., R)
08:00 Vikend vekerica
09:45 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:50 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Prava žena ( ep. 51, R)
11:00 Serija: Prava žena ( ep. 52, R)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Prava žena ( ep. 53, R)
13:00 Serija: Prava žena ( ep. 54, R)
13:50 Vijesti
14:55 Serija: Prava žena ( ep. 55, R)
14:30 20 godina zajedno: Kursadžije ( ep. 34, R)
15:15 Teletrgovina
15:30 Najbolji orkestri Srbije (ep. 06)
17:00 Serija: Vendetta ( 15 ep.)
18:00 20 godina zajedno: Doevropljani ( ep. 11, R)
19:00 ATV vijesti
19:40 Showbiz mixer
20:00 Serija: Downton Abbey ( se 05, ep 07)
21:00 Film: Čovjek iz budućnosti 12+
23:00 Serija: CSI Miami X ( ep 07)
00:00 Noćni program

07:00 Svet poljoprivrede ( 517 ep.)
08:00 Vikend vekerica
09:40 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:45 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:50 Vidimo se na Tržnici ( R)
09:55 Vijesti
10:00 Autošop magazin ( 811 ep.)
10:45 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
11:55 Vijesti
12:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem ( R)
12:30 20 godina zajedno: Neshow (ep. 06, R)
13:00 Serija: Sudbina ( 73 ep., R)
14:00 Serija: Sudbina ( 74 ep., R)
15:00 Serija: Sudbina ( 75 ep., R)
16:00 Serija: Sudbina ( 76 ep., R)
16:45 Showbiz mixer ( R)
17:00 Serija: Vendetta ( 16 ep.)
18:00 20 godina zajedno: Doevropljani ( ep. 12, R)
19:00 ATV vijesti
19:40 Sportfolio
20:00 Serija: Downton Abbey ( se 05, ep. 08)
21:00 Film: Svakog gosta tri dana dosta 12+
23:00 Film: Lepa sela lepo gore 12+
01:00 Noćni program

07:00 Doevropljani ( ep 12, R)
08:00 Serija: Crna guja ( ep. 15, R)
08:30 Teletrgovina
09:00 Serija: Vjetrovi nade ( ep. 06)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala kinika ( 22 ep., R)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:25 Crtani film: Angry Birds Stella
11:35 Showbiz mixer ( R)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Amazonke ( 58 ep.)
13:00 Serija: Prava žena ( 56 ep.)
13:45 Vijesti
13:50 Serija: Dowton Abbey ( R )
14:45 Showbiz mixer (R)
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 76 ep., R)
17:00 Serija: Naša mala kinika ( 23 ep.)
18:00 Serija: Crna Guja ( ep. 16)
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Downton Abbey ( se. 05, ep. 09)
21:00 20 godina zajedno: Doevropljani ( ep. 13)
21:45 Bingo
22:10 Serija: Sudbina ( 77 ep.)
23:10 Večernje vijesti
23:25 Serija: CSI Miami X ( ep. 08) 12+
00:20 Noćni program

07:00 20 godina zajedno: Doevropljani ( ep. 13, R)
08:00 Serija: Crna guja ( ep. 16, R)
08:30 Teletrgovina
09:00 Serija: Vjetrovi nade ( ep. 07)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika ( 23 ep., R)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:25 Crtani film: Angry Birds Stella
11:35 Showbiz mixer ( R)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Amazonke ( 59 ep.)
13:00 Serija: Prava žena ( 57 ep.)
13:45 Vijesti
13:50 Serija: Downton Abbey ( R )
15:45 Showbiz mixer (R )
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 77 ep., R)
17:00 Serija: Naša mala kinika ( 24 ep.)
18:00 Serija: Crna Guja ( ep. 17)
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Downton Abbey ( se. 05, ep. 10)
21:00 20 godina zajedno: Doevropljani ( ep. 14)
21:50 Loto
22:00 Serija: Sudbina ( 78 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:25 Serija: CSI Miami X ( ep. 09) 12+
00:20 Noćni program

07:00 20 godina zajedno: Doevropljani ( ep. 14, R)
08:00 Serija: Crna guja ( ep. 17, R)
08:30 Teletrgovina
09:00 Serija: Vjetrovi nade ( ep. 08)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika ( 24 ep., R)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:25 Crtani film: Angry Birds Stella
11:35 Showbiz mixer ( R)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Amazonke ( 60 ep.)
13:00 Serija: Prava žena ( 58 ep.)
13:45 Vijesti
13:50 Serija: Downton Abbey ( sez 05, ep 10 R )
14:45 Showbiz mixer (R )
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 78 ep., R)
17:00 Serija: Naša mala kinika ( 25 ep.)
18:00 Serija: Crna Guja ( ep. 18)
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Downton Abbey ( se. 06, ep. 01)
21:00 20 godina zajedno: Kursadžije ( 35 ep.)
22:00 Serija: Sudbina ( 79 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: CSI Miami X ( ep. 10) 12+
00:20 Noćni program

07:00 20 godina zajedno: Kursadžije ( 35 ep., R)
08:00 Serija: Crna guja ( ep. 18, R)
08:30 Teletrgovina
09:00 Serija: Vjetrovi nade ( ep. 09)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika ( 25 ep., R)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:25 Crtani film: Angry Birds Stella
11:35 Showbiz mixer ( R)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Amazonke (61 ep.)
13:00 Serija: Prava žena (59 ep., R)
13:45 Vijesti
13:50 Serija: Downton Abbey ( se 06, ep. 01 R )
14:45 Showbiz mixer (R )
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 79 ep., R)
17:00 Serija: Naša mala kinika ( 26 ep.)
18:00 Serija: Crna Guja ( ep. 19)
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Downton Abbey ( se. 06, ep. 02)
21:00 20 godina zajedno: Kursadžije ( 36 ep.)
22:00 Serija: Sudbina ( 80 ep.)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: CSI Miami X ( ep. 11) 12+
00:20 Noćni program

07:00 20 godina zajedno: Kursadžije ( ep 36, R)
08:00 Serija: Crna guja ( ep. 19, R)
08:30 Teletrgovina
09:00 Serija: Vjetrovi nade ( ep. 10)
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Naša mala klinika ( 26 ep., R)
11:00 Crtani film: Oddbods
11:15 Crtani film: Angry Birds
11:25 Crtani film: Angry Birds Stella
11:35 Showbiz mixer ( R)
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Amazonke ( 62 ep.)
13:00 Serija: Prava žena ( 60 ep., R)
13:45 Vijesti
13:50 Serija: Downton Abbey ( se. 06, ep. 02, R )
14:45 Showbiz mixer (R )
15:00 Teletrgovina
15:30 Vijesti
15:50 Crtani film: Angry Birds
16:00 Serija: Sudbina ( 80 ep., R)
17:00 Serija: Naša mala kinika ( 27 ep.)
18:00 Serija: Crna Guja ( ep. 20)
18:35 Showbiz mixer
18:45 Vidimo se na Tržnici
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Downton Abbey ( se. 06, ep. 03)
21:00 20 godina zajedno: Neshow ( ep. 07)
21:30 Večernje vijesti
21:50 Lutrija RS, Loto
22:00 Film: Nemogući susret 12+
23:45 Veče sa Ivanom Ivanovićem
01:15 Noćni program