Poslednje Vijesti:

Raspored emitovanja

07:00 Ovo je Srpska ( R )
08:00 Serija: Dolina sunca ( 166 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne ( 71 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 211 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 72 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda (R)
14:00 Teletrgovina
14:30 Heroji ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 19 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada (212 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:30 Večernje vijesti
22:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem
23:30 Recreativno sa D. Tepšić
00:30 Noćni program

06:00 Farma ( 669 ep)
07:00 Serija: Dolina sunca ( 167 ep.)
08:00 Jutarnji program
10:00 Domaćine oženi se II ( 1 ep)
11:55 Vijesti
11:57 Vremenska prognoza
12:00 Serija: Tajne ( 73 ep)
13:00 Teletrgovina
14:00 Film: Salaš u malom ritu
16:20 M-magazin
16:50 Serija: Krv nije voda
18:00 Moja velika svadba, Požarevac I
19:00 Vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem
21:30 Film: Nema povlačenja, nema predaje 16+
00:00 Serija: Krv nije voda
01:00 Noćni program

06:00 Svet poljoprivrede ( 369 ep)
07:00 Serija: Dolina sunca ( 168 ep)
08:00 Jutarnji program
09:55 Vijesti
10:00 Domaćine oženi se II ( 2 i 3 ep)
11:25 Auto šop magazin
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 74 ep)
13:00 Serija: Vatre ivanjske ( 16 ep, R)
14:00 Serija: Vatre ivanjske ( 17 ep, R)
15:00 Serija: Vatre ivanjske ( 18 ep, R)
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 19 ep, R)
16:50 Serija: Krv nije voda
18:00 Recreativno sa D. Tepšić
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Film: Klementina 12+
22:00 Film: Ja legenda 16+
00:00 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska ( R )
08:00 Dolina sunca ( 169 ep)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne (74 ep.)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 212 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 75 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:15 Apostrof ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 19 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada (213 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 20 ep)
21:00 Jedan na jedan
22:00 Večernje vijesti
22:20 Serija: Krv nije voda
23:00 Serija: Krv nije voda
00:00 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska
08:00 Serija: Dolina sunca ( 170 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne (75 ep.)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 213 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 76 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:30 Jedan na jedan ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 20 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada (214 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske, ( 21 ep)
21:00 Nadrealna TV, zabavni program
22:00 Večernje vijesti
22:20 Serija: Krv nije voda
23:00 Serija: Krv nije voda
00:00 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska ( R)
08:00 Serija: Dolina sunca ( 171 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne (76 ep.)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 214 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne (77 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R)
14:00 Teletrgovina
14:30 Nadrealna TV ( R )
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 21 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada ( 215 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 22 ep)
21:00 Dosije
22:00 Večernje vijesti
22:20 Serija: Krv nije voda
23:00 Serija: Krv nije voda
00:00 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska ( R)
08:00 Serija: Dolina sunca ( 172 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne ( 77 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 215 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 78 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R)
14:00 Teletrgovina
14:30 Dosije ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 22 ep)
17:00 Serija: Kad lišće pada (216 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 23 ep)
21:00 Heroji
22:00 Večernje vijesti
22:20 Serija: Krv nije voda
23:00 Serija: Krv nije voda
00:00 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska ( R )
08:00 Serija: Dolina sunca ( 173 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne ( 78 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 216 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 79 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda (R)
14:00 Teletrgovina
14:30 Heroji ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 23 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada (217 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:30 Večernje vijesti
22:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem
23:30 Recreativno sa D. Tepšić
00:30 Noćni program