Poslednje Vijesti:

Raspored emitovanja

07:00 Ovo je Srpska ( R )
08:00 Serija: Dolina sunca ( 201 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne ( 106 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 236 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 107 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda (R)
14:00 Teletrgovina
14:30 Heroji ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 39 ep, R)
17:00 Buka, talk show
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:30 Večernje vijesti
22:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem
23:30 Recreativno sa D. Tepšić
00:30 Noćni program

06:00 Farma ( 675 ep)
07:00 Serija: Dolina sunca ( 202 ep.)
08:00 Jutarnji program
10:00 Serija: Toskana ( 3 ep, R)
11:00 Serija: Toskana ( 4 ep, R)
11:40 Serija: Toskana ( 5 ep, R)
12:30 Serija: Toskana ( 6 ep, R )
13:30 Teletrgovina
14:30 Film: Povratak otpisanih
16:30 M-magazin
17:00 Serija: Krv nije voda
18:00 Moja velika svadba, Ripanj I
19:00 Vijesti
19:45 Veče sa Ivanom Ivanovićem
21:30 Film: Klementina 16+
23:00 Serija: Krv nije voda
00:00 Buka, talk show ( R)

06:00 Svet poljoprivrede ( 374 ep)
07:00 Serija: Dolina sunca ( 203 ep)
08:00 Jutarnji program
09:55 Vijesti
10:00 Serija: Domaćine oženi se III (1 ep)
11:25 Auto šop magazin
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 108 ep)
13:00 Serija: Vatre ivanjske ( 36 ep, R)
14:00 Serija: Vatre ivanjske ( 37 ep, R)
15:00 Serija: Vatre ivanjske ( 38 ep, R)
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 39 ep, R)
17:00 Serija: Krv nije voda
18:00 Recreativno sa D. Tepšić
19:00 ATV vijesti
20:00 Film: Skriveni identitet 16+
22:45 Film: Finalna destinacija 3 16+
00:30 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska ( R )
08:00 Dolina sunca ( 204 ep)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne (108 ep.)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 237 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 109 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:15 Apostrof ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 39 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada (238 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 40 ep)
21:00 Jedan na jedan
22:00 Serija: Toskana ( 7 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Krv nije voda
00:20 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska
08:00 Serija: Dolina sunca ( 205 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne (109 ep.)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 238 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 110 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R )
14:00 Teletrgovina
14:30 Jedan na jedan ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 40 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada (239 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:40 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 41 ep)
21:00 Najvjenčanje, zabavni program
22:00 Serija: Toskana ( 8 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Krv nije voda
00:20 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska ( R)
08:00 Serija: Dolina sunca ( 206 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne (110 ep.)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 239 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne (111 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R)
14:00 Teletrgovina
14:30 Najvjenčanje ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 41 ep, R)
17:00 Serija: Kad lišće pada ( 240 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 42 ep)
21:00 Dosije
22:00 Serija: Toskana ( 9 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Krv nije voda
00:20 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska ( R)
08:00 Serija: Dolina sunca ( 207 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne ( 111 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 240 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 112 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda ( R)
14:00 Teletrgovina
14:30 Dosije ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 42 ep)
17:00 Serija: Kad lišće pada (241 ep)
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Serija: Vatre ivanjske ( 43 ep)
21:00 Heroji Igora Požgaja
22:00 Serija: Toskana ( 10 ep)
23:00 Večernje vijesti
23:20 Serija: Krv nije voda
00:20 Noćni program

07:00 Ovo je Srpska ( R )
08:00 Serija: Dolina sunca ( 208 ep.)
08:55 Vijesti
08:57 Vremenska prognoza
09:00 Serija: Tajne ( 112 ep)
10:00 Serija: Kad lišće pada ( 241 ep)
11:00 Crtani film: Ninja kornjače
11:55 Vijesti
12:00 Serija: Tajne ( 113 ep)
13:00 Serija: Krv nije voda (R)
14:00 Teletrgovina
14:30 Heroji ( R)
15:30 Vijesti
16:00 Serija: Vatre ivanjske ( 43 ep, R)
17:00 Buka, talk show
18:00 Ovo je Srpska
19:00 ATV vijesti
19:45 Vremenska prognoza
20:00 Apostrof
21:30 Večernje vijesti
22:00 Veče sa Ivanom Ivanovićem
23:30 Recreativno sa D. Tepšić
00:30 Noćni program

NAJVJECANJE-BANER