Radnici prevareni u Azerbejdženu dobijaju pomoć države

14:35, 26.09.2017.
Thumbnail

Državljani BiH koji su u Evropskom sudu za ljudska prava tužili Azerbejdžan, jer su u toj zemlji bili podvrgnuti ropskom i prinudnom radu, dobiće pravnu i drugu pomoć BiH u pokušaju da dokažu da su im narušena ljudska prava i da dobiju odštetu od gotovo pola miliona dolara.

Savjet ministara BiH usvojio je informaciju o postupku koji se vodi u Evropskom sudu za ljudska prava i poziv za intervenciju BiH kao treće strane u slučaju "Zoletić i drugi protiv Azerbejdžana". Zaključeno je da ovaj predmet povlači Ustavom propisanu obavezu BiH da obezbijedi zaštitu svojih građana u inostranstvu. Zbog toga je agentu BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu naloženo da interveniše kao strana u postupku.

Postupak protiv Azerbejdžana je pokrenula grupa od 33 radnika iz BiH. Oni su tužili Azerbejdžan jer su u toj zemlji bili podvrgnuti ropskom i prinudnom radu. Tužbom traže odštetu od 495.000 dolara.

Radnici su zajedno sa državljanima Srbije i Makedonije od 2006. do 2009. godine, na osnovu turističke vize i putem firme, bili angažovani na građevinskim radovima u Azerbejdžanu bez boravišne i radne dozvole. U periodu boravka u Azerbejdžanu njima su oduzeti pasoši, plaćeni su znatno manje od obećane visine satnice, a od maja 2009. plate koje im je poslodavac ostao dužan nikada im nisu isplaćene.

"Živjeli su u kućama koje su bile pretvorene u smještaj za spavanje od 40 do 100 ljudi u lošim uslovima, bez toaleta i kupatila. Morali su se pridržavati strogih pravila ili im je prijetila novčana kazna. Svi su bili izloženi fizičkom kažnjavanju, prijetnjama i zatvaranju u prostorijama koje su bile specijalno namijenjene za to. Radili su kao nekvalifikovana radna snaga na izgradnji nekoliko zgrada u Bakuu. Iako im je obećano da će dobijati od pet do sedam američkih dolara po satu, plaćeno im je samo od tri do četiri dolara po satu", navedeno je u informaciji koju je usvojio Savjet ministara.

Radnici su još 2010. tužbom tražili da im bude isplaćeno po 10.000 dolara zbog neisplaćenih zarada i po 5.000 dolara na ime nematerijalne štete zbog povrede prava i sloboda. Vodili su postupke pred svim sudskim instancama u Azerbejdžanu, ali je tamošnji Vrhovni sud potvrdio odluke nižestepenih sudova i zaključio da se u ovom slučaju ne može primijeniti Konvencija UN o zaštiti prava radnika migranata, niti domaće zakonodavstvo o radu i radnim migracijama jer je riječ o migraciji bez zakonskog osnova. Radnici su se nakon toga 2012. godine obratili Evropskom sudu za ljudska prava koji je u julu ove godine pozvao BiH da se, ako želi, uključi u postupak.

Agent BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava Belma Skalonjić kaže da će se BiH umiješati u postupak na strani radnika.

"Iznijećemo našu argumentaciju u korist radnika i pokušaćemo dokazati da su bili žrtve povrede prava iz Konvencije UN o zaštiti prava radnika migranata i da imaju pravo na naknadu. BiH će pružiti radnicima pravnu pomoć iako imaju angažovanog advokata uz Bakua", istakla je Skalonjićeva.

Navodeći da čekaju dostavljanje materijala iz Strazbura, ona dodaje da se i prema dostupnim dokumentima vidi da se radi o grubom kršenju prava, pogotovo prava svake osobe da ne bude podvrgnuta ropskom i prinudnom radu.

"Azerbejdžan je po međunarodnim konvencijama dužan, kada osoba dođe pod njegovu jurisdikciju, da joj pruži zaštitu. U toj zemlji su bili dužni da kroz kontrole ili druge postupke vrše nadzor nad radnicima, uslovima rada i firmom koja ih je angažovala", istakla je Skalonjićeva i dodala da će učiniti sve što je u moći kancelarije na čijem je čelu da radnicima pruže podršku i zaštitu.

Proces u BiH

Tužilaštvo BiH podiglo je 2014. godine optužnicu protiv 13 osoba koje tereti da su više od 600 ljudi iz BiH, Srbije i Makedonije na prevaru uputili na rad u Azerbejdžan, gdje su ih držali u nečovječnim uslovima i bez plata, čime su zaradili oko 5,9 miliona maraka. Sudski proces još nije završen.

"Zatražili smo i od domaćih pravosudnih institucija da nam odgovore u kojoj je fazi krivični postupak koji se u BiH vodi protiv više lica u vezi sa angažovanjem radnika za rad u Azerbejdžanu. Optužnica je potvrđena i čekamo detalje", naglasila je Belma Skalonjić.

(Glas Srpske)