Oglašavanje

ATV pokrivenost 

Thumbnail

KONTAKT

prodaja@atvbl.com

051 320 785

Direktor prodaje: Ivana Radusin i.radusin@atvbl.com

Media planer: Branislav Novković b.novkovic@atvbl.com

Media planer: Bojana Kelečević b.kelecevic@atvbl.com

Media planer: Zorica Praštalo z.prastalo@atvbl.com

Klijent menadžer: Dragan Anđelić d.andjelic@atvbl.com

Klijent menadžer: Ružica Djervida r.djervida@atvbl.com

Klijent menadžer: Sanja Bogojević s.bogojevic@atvbl.com

Finansije: Dijana Đorem d.djorem@atvbl.com

Novinar: Dario Kalamanda d.kalamanda@atvbl.com

Cjenovnik za TV možete dobiti na upit dok cjenovnik za naš portal www.atvbl.com možete preuzeti na linku ispod:

CJENOVNIK