Narodna skupština RS dobila lift za lica sa invaliditetom

Autor Aleksandar Stijaković, ATV

Objavljeno: 13:28, 11.09.2017

U toku ljetne pauze u zasjedanjima u zgradi Narodne skupštine Republike Srpske završena je ugradnja panoramskog lifta za lica sa invaliditetom. Time je uklonjena i posljednja arhitektonska barijera kojom je osobama sa invaliditetom omogućeno nesmetano kretanje unutar cijelog objekta i pristup kabinetima predsjednika, potpredsjednika, maloj sali, salonima, odborima i poslaničkim klubovima, ističu u Narodnoj skupštini RS.

„Završetkom gradnje lifta, kao i toaleta za invalidna lica u zgradi Narodne skupštine, potpuno je okončan plan investicija za ovu godinu. S obzirom da je ranije na ulazu izgrađena rampa za invalidska kolica, kao i tri pokretne rampe čime je bio omogućen nesmetan pristup licima sa invaliditetom prizemlju objekta, svim su uklonjene posljednje prepreke za pristup i nesmetano kretanje invalida i na prvom i drugom spratu zgrade Narodne skupštine“, rekao je generalni sekretar Narodne skupštine Marko Aćić.

On je naglasio da je Narodna skupština Republike Srpske ispunila zahtjeve brojnih nevladinih organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom ili se bave zaštitom njihovih prava koje su godinama insistirale na rješavanju ovog problema, kao i preporuke Ombudsmena BiH iz „Specijalnog izvještaja o pristupačnosti radnih prostora zakonodavnih organa u BiH osobama sa invaliditetom“, iz januara 2016. godine.

Ombudsmeni BiH u tom izvještaju pozvali su one zakonodavne organe u BiH koji nisu svoje radne prostore uredili na način da budu dostupni i pristupačni osobama sa invaliditetom, prije svega u arhitektonskom pogledu, da to što prije učine u skladu sa UN Konvencijom o  pravima osoba sa invaliditetom, koju je BiH ratifikovala 2009. godine.

(ATV)

Izneseni komentari su lični stavovi autora i ne predstavljaju stav redakcije ATV portala.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone