Najbrži način da provjerite status dokumenata, novčanih kazni i kaznenih bodova

11:16, 12.10.2017.
Thumbnail

Policijska uprava Banjaluka podsjeća građane da putem "SMS servisa" mogu da provjere podatake i dobiju obavještenje iz registra Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske o statusu ličnih dokumenata, novčanim kaznama, uplatama i kaznenim bodovima.

"SMS servis" omogućava jednostavnu i brzu provjeru dobijanja podataka o trenutnom statusu lične karte, vozačke dozvole ili putne isprave i ukupnom iznosu kaznenih bodova.

Za svaku od navedenih usluga postoji tekst koji se šalje na jedinstven broj  091/110-122 i to za provjeru statusa lične karte šalje se poruka "LK", za vozačku dozvolu "VD", za pasoš "PI", za registraciju vozila "registracija" razmak i registarska oznaka.

bh pasos

Uslov za korištenje ovog servisa je da građanin lično prijavi broj svog mobilnog telefona organizacionoj jedinici MUP-a Srpske, nadležnoj za izdavanje ličnih dokumenata u kojoj ima prebivalište ili boravište.

Cijena usluge je 0,10 KM po poslanoj poruci, a uslugu servisa mogu koristiti svi građani bez obzira na mobilnog operatera čiji su pretplatnici.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da se detaljne informacije o korištenju servisa mogu dobiti na internet stranici MUP-a Srpske.

Trenutni status dokumenta/zahtjeva za izdavanje novog dokumenta građanin može provjeriti slanjem SMS poruke odgovarajućeg sadržaja na jedinstveni broj telefona 091 110 122 i to za:

licna karta

Ličnu kartu - slanjem tekstualne poruke: “lk”

Vozačku dozvolu - slanjem tekstualne poruke: “vd”

Putnu ispravu - slanjem tekstualne poruke: “pi” ili “pi [broj_zahtjeva]” ako se vrši provjera za maloljetno lice (npr. “pi p-1212-00”)

Napomena: [broj_zahtjeva] može da se šalje u originalnom zapisu: “P-1212-00” ili u formatima “p 1212 00”, “p121200”, “P 1212 00”, “P121200”;

[gallery ids="547778,547777"]

Registraciju vozila građanin može provjeriti slanjem SMS tekstualne poruke: „registracija [registarska_oznaka]“ (npr. „registracija A00A000“) na jedinstveni broj telefona 091 110 122

Napomena: Prilikom slanja poruke, tekst poruke nema ograničenje u korištenju malih i velikih slova. Važno je da se tekst poruke napiše u napred opisanom formatu.

Novčane kazne i uplate građanin može provjeriti slanjem SMS poruke odgovarajućeg sadržaja na jedinstveni broj telefona 091 110 122 i to za:

[gallery ids="547779,547780"]

Pojedinačnu novčanu kaznu - slanjem tekstualne poruke: „kazne [broj_prekršajnog_naloga]“ (npr. „kazne 0020110002“)

Kao odgovor se dobija iznos kazni po broju prekršajnog naloga.

Sve neplaćene novčane kazne - slanjem tekstualne poruke: “kazne sve”

Kao odgovor se dobija ukupan iznos neplaćenih novčanih kazni.

Kaznene bodove građanin može provjeriti slanjem SMS poruke odgovarajućeg sadržaja na jedinstveni broj telefona 091 110 122 i to za:

Pojedinačni iznos kaznenih bodova izrečenih po određenom prekršajnom nalogu- slanjem tekstualne poruke: „bodovi [broj_prekršajnog_naloga]“ (npr. „bodovi 0020110002“)

[gallery ids="547782,547781"]

Kao odgovor se dobija broj kaznenih bodova za navedeni broj prekršajnog naloga.

Ukupan iznos bodova (važećih i nevažećih) - slanjem tekstualne poruke: “bodovi sve”

Kao odgovor se dobija ukupan broj kaznenih bodova po svim prekršajnim nalozima.