Oglašavanje

ATV pokrivenost

Cjenovnik za TV možete dobiti na upit dok cjenovnik za naš portal www.atvbl.com možete preuzeti na linku ispod:

CJENOVNIK

KONTAKT

prodaja@atvbl.com

051 320 785

direktor prodaje Ivana Radusin i.radusin@atvbl.com

media planer Branislav Novković b.novkovic@atvbl.com

media planer Bojana Kelečević b.kelecevic@atvbl.com

media planer Zorica Praštalo z.prastalo@atvbl.com

klijent menadžer Dragan Anđelić d.andjelic@atvbl.com

klijent menadžer Ružica Djervida r.djervida@atvbl.com

klijent menažer Sanja Bogojević s.bogojevic@atvbl.com

finansije Dijana Đorem d.djorem@atvbl.com

novinar Dario Kalamanda d.kalamanda@atvbl.com