Majkić: Pogrešno korištenje riječi "bosanski" u imenima opština

13:43, 20.02.2018.
Thumbnail

Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Dušanka Majkić zatražila je pismeni odgovor od Savjeta ministara o pogrešnom, kako je kazala, korištenju naziva gradova i opština u Republici Srpskoj kojima se u FBiH dodaju riječ "bosanski" pitajući postoji li neki plan šta će se uraditi kako bi se zabranila upotreba "neustavnih naziva opština".

Uz napomenu da je Vlada RS utvrdila nazive za 61 opštinu na teritoriji Srpske pozvala je da se ti zvanični nazivi i upotrebljavaju, a za primjer je navela da mediji u Federaciji BiH Brod nazivaju Bosanski Brod, Gradišku nazivaju Bosanskom Gradiškom, a Šamac nazivaju Bosanskim Šamcem.

Tokom rasprave o dnevnom redu današnje sjednice poslanik Demokratskog fronta (DF) Maja Gasal Vražalica predložila da jedna od tačaka bude Informacija o opravdanosti odluke o visini i načinu isplate naknade za prevoz na posao i s posla koju je Savjet ministara BiH usvojilo u augustu prošle godine.

Poslanici su taj prijedlog prihvatili te će ova informacija biti razmatrana kao 23. tačka dnevnog reda današnje sjednice, a osim toga pred poslanicima je nekoliko prijedloga izmjena zakonskih rješenja.

(Agencije)