Kredit od 6,5 miliona KM za izgradnju nove baze za policiju

Autor Milan, ATV

Objavljeno: 14:34, 19.03.2017

Republika Srpska (RS) zadužiće se za 6,5 miliona KM za sanaciju i rekonstrukciju kompleksa Kasarne “Krajiških brigada” Zalužani, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Odluka o tom kreditu bit će razmatrana na sjednici Narodne skupštine RS-a, 28.marta.

Kreditna sredstva namijenjena su za izgradnju tri nova objekta, sanaciju i adaptaciju deset postojećih objekata, rekonstrukciju još dva postojeća objekta i vanjsko uređenje kompleksa.

Za te poslove Vlada RS tražiće zajam od domaćih finansijskih institucija, uz uslov da kredit bude s rokom otplate minimalno pet i maksimalno do deset godina, uz odgodu plaćanja tri godine, te da visina kamatne stope bude maksimalno do šest posto godišnje.

U obrazloženju odluke o zaduženju, Vlada RS je navela da se radi o “kapitalnoj investiciji”.

“Projekt podrazumijeva izgradnju tri nova objekta: portirnicu, magacin oružja i objekat za smještaj pasa. Predviđena je sanacija i adaptacija deset postojećih objekata, a to podrazumijeva: upravnu zgradu, četiri objekta za smještaj policije, dva magacina, ambulantu, klub i pomoćne objekte. Za dva objekta je predviđena sanacija, adaptacija i rekonstrukcija i to za kuhinju sa trpezarijom i objekat za smještaj. Pored navedenog, cijeli kompleks zahtijeva vanjsko uređenje, koje podrazumijeva izradu geodetske podloge, situacionog i nivelacionog plana, saobraćajno rješenje, hidrotehničko rješenje i toplifikaciju kompleksa”, navodi se u odluci.

Cilj projekta je, kako se tvrdi, obezbjeđenje uslova da Ministarstvo unutrašnjih poslova, sa svojim organizacionim jedinicama, u narednom periodu, „još efikasnije obavlja poslove iz svoje nadležnosti, a prije svega operativno-stručne poslove, koji se odnose na zaštitu od ugrožavanja Ustavom uređenog poretka i ugrožavanja bezbjednosti RS, zaštitu života i ličnosti, bezbjednosti građana, poslova u oblasti kriminaliteta, obezbjeđenja javnog reda i mira, zaštite od požara, prevoza opasnih materija, školovanje, stručno usavršavanje, osposobljavanje i obuku pripadnika Ministarstva, kao i druge poslove utvrđene zakonom“.

Taj kredit povećaće ukupan dug RS, koji je na kraju 2016. iznosio pet milijardi i 401,75 miliona KM, što čini 56,85 posto procijenjenog BDP-a za prošlu godinu.

(Fena)

Izneseni komentari su lični stavovi autora i ne predstavljaju stav redakcije ATV portala.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone