Kako Ministarstvo troši pare: Nekima pašteta, a nekima nova auta

20:22, 17.06.2017.
Thumbnail

O nekom ozbiljnijem jelu iz vojničke kuhinje mogu samo da maštaju. Nema čak ni mlijeka i sokova za vojna lica koja rade s opasnim materijama iako je to propisano zakonom.

Da je vojnicima, od kašike i viljuške, potrebniji otvarač za konzerve, uvjerio se i vojni povjerenik u skoro svakoj, nenajavljenoj, posjeti kasarnama.

"Krši se pravilnik o ishrani, krši se pravilnik o dopuni ishrani i po automatizmu se krše osnovna ljudska prava profesionalnih vojnih lica. Dodatni problem je gdje oni borave 24 časa kao što je u komandi za obuku i doktrinu. Oni su tu na kursevima tri, šest, devet mjeseci, dakle ti ljudi iz dana u dan jedu konzerviranu hranu", rekao je vojni povjerenik u Parlamentu BiH Boško Šiljegović.

Dok jedu konzerve, čini se da se u konzervama i voze jer nemali broj vojnika tako zove i vozila koja imaju na raspoloaganju jer su stara i po 27 godina. Zato ministarka odbrane, i njeni zamjenici, ne moraju da brinu o obroku, vozilima pogotovo jer dobijaju nove limuzine. U starima se voze već šest godina. I tu je sve po zakonu jer je tako utvrđeno Pravilnikom Savjeta ministara. Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane, ne vidi ništa loše u tome. Dok god je propisano da se može - što da ne. Kad zakon kaže ne može više, i s tim će se složiti.

"Nemam ništa protiv da se donese i određeni zaključak u Savjetu ministara da se uopšte auta nova ne nabavljaju. Pravilnik je ovo omogućio, da li je moralno, ja opet govorim, ja ću poštovati sve ono što donese se na određenim instancama, znači koje su zadužene za to. Nikakav problem nije da idem privatno autom, pješke, biciklom", rekao je zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić.

Za izvještaj vojnog povjerenika Jerinić kaže da nije baš realan prikaz stanja i da, dosad, sve što je zajednički štab tražio - to je i dobio. Dokument u kome praktično piše da su vojnici gladni, naći će se i pred parlamentarnom komisijom.

"Ukoliko su stvari, a sigurno jesu, takve kako je rekao parlamentarni vojni povjerenik, sigurno će i Komisija reagovati svojim zaključcima prema Parlamentarnoj skupštini, koja može da odredi nadležnu komisiju za odbranu i bezbjednost kao komisiju koja će provesti određenu parlamentarnu istragu kako bi se utvrdile činjenice u vezi sa propustima, ko je napravio određenu vrstu propusta polazeći od činjenice da je budžet za Oružane snage sasvim dovoljan da takve stvari ne bi smjele da se događaju", rekao je predsjedavajući Zajedničke konisije za ljudska prava Borislav Bojić.

A budžet vojske je 286 miliona. Izgleda nedovoljno da se iz kase izdvoji koliko treba da se vojnici nahrane, obuku i obuju. Za nove limuzine - nije bilo problema.