Istraživanje: Građani najviše vjeruju policiji

13:27, 04.09.2016.
Thumbnail

Rezultati istraživanja javnog mnjenja u BiH koje je sproveo Centar za bezbjednosne studije iz Sarajeva ukazuju da je policija institucija kojoj građani najviše vjeruju, a u povjerenju prednjače građani Republike Srpske - 69,2 odsto ispitanika.

Slijede građani Posavskog kantona i Brčko distrikta sa 50 odsto, građani Tuzlanskog kantona - 46,4 odsto, Srednjobosanskog i Livanjskog kantona - 45 odsto, te Bosansko-podrinjskog kantona 42,9 odsto ispitanika.

Istraživanje je pokazalo da je zabilježen rast za šest odsto ispitanika koji imaju potpuno povjerenje u policiju.

Stav da policija najviše djeluje kao servis građana u BiH, i u ovom slučaju najviše su iskazali građani Republike Srpske i Unsko-sanskog kantona - 54,2 odsto, podaci su istraživanja o temi "Stavovi građana o policiji 2016".

Ispitanici smatraju da je specijalna policija organizacija policije sa najvećim integritetom, a odmah iza nje je organizacija za izdavanje ličnih dokumenata.

Kada je riječ o korupciji, 62 odsto ispitanika vjeruje da je korupcija rasprostranjena u policiji, odnosno nešto malo više od petine građana /21 odsto/ smatra da je korupcija u policiji rasprostranjena do najvišeg stepena, a četiri od 10 građana da je korupcija donekle rasprostranjena.

Ispitanici percipiraju saobraćajnu policiju kao najkorumpiraniju organizacionu jedinicu policije - 66,6 odsto i graničnu policiju - 57,5 odsto.