Direktor "Šuma RS": Nijedan sindikat nije reprezentativan!

15:51, 20.03.2017.
Thumbnail

Direktor Javnog preduzeća "Šume Republike Srpske" Risto Marić demantovao je tvrdnje Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Srpske da je okupljanje radnika zakazano u teslićkoj "Destilaciji", a ne u tamošnjem Šumskom gazdinstvu, zbog "straha od protesta".

"Šumsko gazdinstvo `Borja` ne raspolaže adekvatnim prostorijama i to je isključivi razlog što je sastanak organizovan u `Destilaciji`", rekao je Marić.

On je dodao da je u pozivu koji je upućen organizacionim dijelovima Javnog preduzeća, navedeno da je sutrašnji sastanak sa početkom u 11.00 časova zakazan povodom aktivnosti u vezi sa organizovanjem sindikata na nivou Javnog preduzeća.

Marić je naglasio da uprava "Šuma Republike Srpske" ne namjerava da se miješa u rad sindikalnih organizacija već isključivo želi da predstavnike organizacionih dijelova uputi u zakonsku regulativu oko organizovanja sindikata i utvrđivanja njegove reprezentativnosti.

On je dodao da u okviru ovog preduzeća trenutno egzistira više od 40 sindikalnih organizacija, osnovanih u organizacionim dijelovima i šumskim upravama.

"Ovako organizovane, ni jedna od navedenih sindikalnih organizacija ne ispunjava uslov reprezentativosti propisan članom 218. Zakona o radu. Nesporna je činjenica da su navedene sindikalne organizacije učlanjene u Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske i da mu je utvrđena reprezentativnost. Međutim, ovaj sindikat je granski i reprezentativnost mu se utvrđuje na drugom nivou i on ne može da pregovara i zaključuje kolektivni ugovor sa poslodavcem", istkao je Marić.

On je naglasio da je upravo zbog toga ranije bio organizovan sastanak u Han Pijesku.

Marić je dodao da ni jedna sindikalna organizacije u "Šumama Republike Srpske" ne ispunjava uslove reprezentativnosti.

"Upravi je u interesu da se na nivou našeg preduzeća organizuje sindikat koji bi bio reprezentativan i koji bi sa poslodavcem, `Šumama Republike Srpske` pregovarao i zaključio kolektivni ugovor, što je regulisano članom 240. Zakona o radu", naveo je Marić.

On je podsjetio da je 13. februara, u vezi sa reprezentativnošću sindikata, Javno preduzeće "Šume Republike Srpske" bilo predmet vanredne inspekcijske kontrole Republičke uprave za inspekcijske poslove, a na inicijativu Saveza sindikata Republike Srpske.

Marić je naveo da je tom prilikom utvrđeno da u "Šumama Republike Srpske" ne postoji reprezentativan sindikat, te da je Pravilnik o radu poslodavac donio u skladu sa zakonom.

Povodom najavljenog okupljanja radnika "Šuma Republike Srpske" u prostorijama preduzeća "Destilacija" u Tesliću, Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Srpske je saopštio je da Risto Marić "ponovo privodi predsjednike sindikalnih organizacija za osnivanje njegovog privatnog sindikata".

"Na ovaj potez Marić se odlučio jer nije u mogućnosti da to isto uradi u prostorijama Javnog preduzeća, jer se plaši da bi tim činom izazvao proteste radnika", naveo je ovaj granski sindikat.

U saopštenju je navedeno i da se tim činom Marić miješa u slobodu sindikalnog organizovanja i djelovanja.

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira tvrdi da "Marić želi da po svaku cijenu organizuje svoj `žuti sindikat`, koji se neće protiviti usvajanju nove sistematizacije radnih mjesta, kojom bi hiljadu radnika oovg preduzeća bilo proglašeno tehnološkim viškom i ostalo bez posla".

 

(Srna)